Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761217-40827S7

Date of Document: 1998-03-08

نامه حجت الاسلام ديروز منتشر شد: والمسلمين كروبي به دبير شوراي نگهبان . سرويس سياسي: دبير شوراي نگهبان در مصاحبه اي با صدا و سيما در مورد نظارت استصوابي شوراي نگهبان مطالبي را ايراد كرد. در پي اين مصاحبه حجت الاسلام والمسلمين كروبي در نامه اي كه نسخه اي از آن ديروز در اختيار روزنامه همشهري قرار گرفت در اين مورد توضيحاتي را ارائه كرد. آنچه در پي مي خوانيد متن كامل نامه آقاي كروبي به آيت الله جنتي است. دبير محترم شوراي نگهبان، حضرت آيت الله آقاي جنتي دامه افاضاته با سلام در تاريخ 14 اسفند ماه 1376 مصاحبه اي ازحضرتعالي درباره انتخابات ميان دوره اي از سيماي جمهوري اسلامي ايران پخش شد كه ضمن آن پيرامون نظارت استصوابي شوراي محترم نگهبان در انتخابات، بنابر اصل قانون 99 اساسي مطالبي را يادآور شديد و اظهار داشتيد: شوراي نگهبان در تصويب اين قانون نقش نداشتند نمايندگان مجلس شوراي اسلامي يعني نمايندگان منتخب ملت بدليل حساسيت مسئله اين قانون را تصويب كرده اند و شوراي نگهبان تنها مجري اين قانون است. كساني كه در اين مورد اعتراض دارند بايد بانمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ميان بگذارند، تانمايندگان مردم اگر صلاح ديدند مانند هر قانون ديگردر آن اصلاح بعمل آورند. چون به نظرم رسيد جنابعالي هنگام مصاحبه به علت كثرت مشغله و مسئوليتهاي فوق العاده، سير وقايع رادر ارتباط با موضوع مطرح شده از ياد برده و فراموش نموده ايد ناگزير شدم براي پيشگيري از تحريف واقعيتها و به منظور ثبت در تاريخ نكاتي را يادآور شوم: - 1 در قانون انتخابات مصوبه سال 1362 انتخابات مجلس شوراي اسلامي در ماده 3 آمده است: نظارت برانتخابات مجلس به عهده شوراي نگهبان مي باشد اين نظارت عام و در تمام مراحل و در كليه امور مربوط به انتخابات جاري است. چنانچه ملاحظه مي كنيد در اين ماده لفظاستصوابنيامده است و نظارت استصوابي در قانون ذكر نشده است و به شوراي نگهبان نيز حق اينكه بتواند كسي رارد كند داده نشده است بلكه بر عكس در ماده 53 اين حق به هيئت اجرايي واگذار گرديده و در تبصره 1 ماده مذكور حق شكايت براي داوطلب رد صلاحيت شده، به شوراي نگهبان داده شده است. ماده: فرمانداران 53 و بخشداران مراكز حوزه هاي انتخابيه مكلف اند فهرست اسامي نامزدهاي تاييدشده هيات اجرايي انتخابات را ظرف يك روز آگهي نموده و با سريعترين وسيله به اطلاع هيات نظارت استان برسانند. تبصره: كساني 1 كه صلاحيت آنان مورد تاييد قرارنگرفته حق دارند ظرف مدت چهار روز از تاريخ انتشار آگهي شكايت خود را مستدلا به هيات نظارت استان اعلام نمايند. در اين تبصره به درستي مشخص مي شود كه شوراي نگهبان منحصرا درباره كسانيكه صلاحيت آنها رد شده مي تواند اظهار نظر و اقدام كند، و به عبارت ديگرهيات نظارت شوراي نگهبان مرجع شكايت و رسيدگي است نه مرجع اعلان عدم صلاحيت، فلذا در قانون، هم مرجع ديگري براي شكايت افرادي كه توسط شوراي نگهبان رد صلاحيت شده اند ذكر نشده است. - 2 با اينكه قانون انتخابات چنانكه در بالا آمدهيچ گونه حق نظارت استصوابي براي شوراي نگهبان قائل نشده بود، اعضاي محترم شوراي نگهبان در سال 1370 طبق تفسيري كه از اصل 99 قانون اساسي بعمل نظارت آوردند، خود را در امور انتخابات بصورت استصوابي اعلان و اعمال كردند، چنانكه از امكانات و سئوال وجوابهايي كه در ذيل مي آيد و ذكر مي شود، اين حقيقت بهتر مشخص مي شود: الف - سئوال رئيس وقت هيئت مركزي نظارت شوراي نگهبان آيت الله رضواني در /2/70 22 تاريخ: شوراي محترم نگهبان نظر به اينكه امر انتخابات از امورمهم كشور است و امت اسلامي با رشد انقلابي در تمام روزهاي اخذ راي بنحو چشمگير در انتخابات شركت نموده اند و منبعد نيز بايد بنحوي عمل شود كه حضور آزادانه مردم هم چنان محفوظ بماند و اين امر مستلزم نظارت شوراي محترم نگهبان است تا در تمام جهات رعايت بيطرفي كامل معمول گردد و در اين خصوص دركيفيت اجرا و نظارت گاهي شائبه تداخل مطرح بنابه مي گردد مر اتب استدعا دارد نظر تفسيري آن شوراي محترم را در مورد مدلول اصل 99 قانون اساسي اعلام فرمايند. ب - پاسخ دبير وقت شوراي نگهبان، آيت الله محمدي گيلاني در تاريخ /3/70: هيات 1مركزي نظارت بر انتخابات - عطف به نامه /2/70 22مورخ موضوع در جلسه مطرح و نظر شورا بدين شرح اعلام مي گردد: نظارت مذكور در اصل 99 قانون اساسي استصوابي است و شامل تمام مراحل اجرايي انتخابات از جمله تائيد و رد صلاحيت كانديداها مي شود. ج - نامه آقاي حسن گنجي رئيس وقت ستاد نظارت برانتخابات كشور به رئيس دولت در /4/70 15تاريخ: محضر مبارك حضرت مستطاب آيت الله هاشمي رفسنجاني - با سلام تصوير درخواست هيات مركزي نظارت بر انتخابات از شوراي محترم نگهبان مبتني بر تفسير اصل قانون 99 اساسي و تصوير پاسخ آن شوراي محترم جهت استحضار به پيوست ارسال مي گردد. د - دستورالعمل ستاد نظارت بر انتخابات كشور /11/70 24درتاريخ: نظر اخير. در هر حال نظارت شوراي نگهبان به لحاظ استصوابي بودن آن در همه مراحل مذكور قابل اعمال است. - 3 به دنبال اين تصميم شوراي محترم نگهبان و با توجه به تجربه هاي ناگواري كه در انتخابات گذشته وجود داشت، تا آنجا كه در جريان انتخابات دوره سوم مجلس شوراي اسلامي، حضرت امام خميني ( ره ) ناگزير به دخالت شدند و براي رسيدگي و پايان دادن به ماجراهاي تلخ آن دوره، طي حكمي حضرت حجت الاسلام آقاي محمد علي انصاري را به عنوان نماينده ويژه براي خاتمه دادن به اختلافات شوراي محترم نگهبان و وزارت كشوردر زمان تصدي حضرت حجت الاسلام آقاي محتشمي تعيين نمودند وطي آن خواستار خاتمه موضوع شدند. و بدنبال آن تصميم و تفسير شوراي محترم نگهبان مايه نگراني مجمع روحانيون و بخشي از محافل و گروههاي سياسي و جمعي از نمايندگان مجلس شد و همه اين گروهها از مجمع روحانيون خواستند كه در اين راستا اقدام و پيگيري شود. در جلسه ايكه اكثريت قاطع اعضاي مجمع حضور داشتند موضوع به بحث گذاشته شد و پس ازگفتگوهاي فراوان و تبادل نظر چهار نفر از اعضاي مركزي مجمع روحانيون مامور شدند، ديدار و ملاقاتي بامقام معظم رهبري حضرت آيت الله خامنه اي دامت بركاته داشته باشند. آقايان محترم خاتمي، موسوي خوئيني ها، امام جماراني و اينجانبكه در آن مقطع بيش از همه به خاطرمديريت مجلس زير فشار بودم طي ملاقات و ديداري به محضر ايشان، نگراني مجمع و ساير گروهها و نمايندگان را به سمع مباركشان رسانديم. مدتي بعد در سمينار ائمه جمعه كه در حسينيه امام خميني تشكيل شده بود از اينجانب براي سخنراني دعوت بعمل آورده بودند در طول سخنراني به اصل 99 و نظارت شوراي نگهبان و برخي مواد قانون انتخابات و پيامدتفسير شوراي نگهبان و اشكالات قانوني آن، توضيحاتي عرض كردم. - 4 همانطور كه مجمع روحانيون مبارز و بسياري ازناظران سياسي پيش بيني مي كردند در جريان انتخابات دوره چهارم مجلس شوراي اسلامي در سال 1371 شوراي نگهبان با تكيه بر نظارت استصوابي صلاحيت بيش از 40 نفر از نمايندگان مردم را كه برخي از آنان از آغاز تاسيس مجلس شوراي اسلامي نماينده بودند ازجمله بانوي زاهد و بزرگوار خانم شهيد رجايي را ردكردند. همچنين عده ديگري از كانديداهايي كه در مجلس نبودند نيز به دليل رد صلاحيت از حضور در انتخابات محروم شدند. - 5 همانطور كه عنايت مي فرمائيد مراحل و سيري كه يادآوري شد با مصاحبه حضرتعالي مغايرت جدي چنانچه دارد، صلاح مي دانيد جهت تنوير افكار عمومي و رفع ابهام، در يكي از سخنرانيها، به نحوي تذكر اصلاحي داده شود. - 6 با توجه به مطالب ذكرشده و مستفاد از فرمايشات جنابعالي كه روي قانون تكيه فرموديد و توصيه فرموديد كه اگر مي خواهند قانون را اصلاح كنند و ما مجري آن هستيم، راي به عدم صلاحيت از سوي شوراي نگهبان وهياتهاي نظارتي در آن مقطع قانوني نبوده و خلاف قانون بوده است.