Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761217-40826S2

Date of Document: 1998-03-08

مجوز ساخت بنا تا در جنوب شرقي تهران متر 15 مربع در محله ها صادر مي شود سرويس شهري: براي ارائه تسهيلات و خدمات بيشتر به شهروندان جنوب شرقي تهران و كاهش رفت و آمدهاي درون شهري از اين پس در منطقه 15 مجوز ساخت بنا به ميزان حداكثر 15 متر مربع در حد تراكم از طريق نواحي شش گانه شهرداري اين منطقه صادر مي شود. شهروندان اين منطقه مي توانند براي اين گونه امور از اين پس به ساختمان هاي نواحي اين محدوده مراجعه كنند كه بدون فوت وقت محل مورد درخواست متقاضيان توسط كارشناسان مستقر در نواحي بازديد و امور مربوط به صدور مجوز هم از طريق ناحيه مربوطه پيگيري مي شود.