Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761216-40812S4

Date of Document: 1998-03-07

موثرترين داروي ضد اي اچ. وي ساخته شد واحدرسانه هاي خارجي: دانشمندان كانادايي اعلام كردند بهترين داروي موجودبراي نابودي ويروس اچ. اي. وي را كه به ايدز مي انجامد، يافته اند. داروي يادشده كه رايتانوبير نام دارد، دو سال تحت آزمايش بوده است. اين دارو توانسته است ويروس اچ. وي اي را حتي در مراحل پاياني ايدز نابود كند. با اين حال، هنوز راهي طولاني براي دستيابي به درمان ايدز وجود دارد. به گزارش تلويزيون بي بي. رايتانوبير سي، تحت نام تجاري آن نوروير فروخته اين مي شود دارو جديدترين و بهترين دارويي است كه مي تواند ويروس اچ. اي. وي را نابود كند. در آزمايشهايي كه در سراسر جهان انجام شد، اين دارو بهبود قابل توجهي در افراد حامل ويروس مزبور پديد آورد. سازندگان آن معتقدند اين دارو مي توانداچ. اي. وي را در افراد مبتلا براي مدتي نامحدود يا براي هميشه به سطح غيرقابل شناسايي كاهش دهد. پژوهش در زمينه مبارزه بااچ. اي. وي با ساخت داروي اي. تي زي آغاز شد. اما اين ويروس به زودي در برابر اين دارو مقاوم شد و از آن زمان پزشكان به نوعي درمان تركيبي روي آوردند كه شامل استفاده روزانه از 12 نوع دارو تا آخر عمر بيمار استفاده است از چنين تركيب پيچيده اي از داروها براي بسياري از بيماران دشوار است، هر چند كه تاثير و تركيب اين داروها دائما بهبود مي يابد. مسئله اصلي درمان تركيبي هزينه آن است كه به ساليانه 15000 دلار براي هر بيمار بالغ مي شود. اين هزينه باعث مي شود كه بسياري از بيماران از آن محروم شوند. وانگهي، با وجودي كه اين ويروس درمان، اچ. اي. وي را سركوب مي كند، بيماري را از بين نمي برد. نخستين آزمايش گسترده واكسن ايدز در انسان اكنون در آمريكا در حال اجراست. تا زماني كه واكسني براي مبارزه با ايدز كشف شود، پيشگيري همچنان بهترين راه درمان و كم خرج ترين آن است.