Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761214-40802S1

Date of Document: 1998-03-05

اردوي آمادگي تيم منتخب كاراته دانشجويان ايران تشكيل مي شود .سرويس ورزشي: نخستين مرحله از اردوي آمادگي تيم منتخب كاراته دانشجويان ايران براي شركت در رقابت هاي جهاني اين رشته در روزهاي 17 و 18 اسفند ماه درتهران تشكيل مي شود. بدين منظور تربيت بدني وزارت فرهنگ و آموزش عالي از تمامي دانشجويان /1/1349 1متولد كه به عضويت تيم هاي ملي كاراته ايران در رده هاي گوناگون سني درآمده و يا عنواني در سطح دانشگاه ها و اموزشگاه ها كسب كرده اند و دانشجوياني كه به عضويت تيم هاي منتخب كاراته سبكي در آمده و به مسابقه هاي برون مرزي اعزام شده اند خواست خود را راس ساعت 15 به مسئولين برگزاري اردو در سالن ورزشي دانشگاه تربيت معلم معرفي كنند. مسابقه هاي كاراته قهرماني دانشجويان جهان درروزهاي 12 تا 14 تيرماه سال آينده در شهر ليل - فرانسه برگزار مي شود.