Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761214-40757S1

Date of Document: 1998-03-05

در نخستين روز برگزاري مردم از نمايشگاه پوشاك بهاره استقبال كردند . سرويس اقتصادي: نخستين روز برگزاري نمايشگاه فروش بهاره با استقبال خانواده ها، زنان، جوانان و اقشار متوسط و حقوق بگير همراه بود. از دحام جمعيت درغرفه هاي عرضه پوشاك بچه گانه آنقدر زياد بود كه در برخي از غرفه ها لباس ها توسطفروشندگان به طرف مردم پرتاب مي شد و فروشنده ها براي دريافت پول خود با مشكل مواجه بودند. اين در حالي بود كه برخي اذعان مي كردند كه روز اول فقط براي ديدن است و روزهاي آينده خريد خواهند كرد. به گزارش خبرنگار ما اكثر عرضه كنندگان پوشاك و لباس عضو اتحاديه توليدكنندگان پوشاك و خياطان تهران تعدادي هستند از آنها نيز مغازه هايي در سطح شهر دارند. آنها در مورد اعتراض صنف پوشاك نسبت به برگزاري اين نمايشگاه به خبرنگار ماگفتند: برگزاري اين نمايشگاه بر ميزان فروش ما تاثير زيادي دارد بويژه اين كه با توجه به كاهش قدرت خريد مردم تمام اميدها به خريدهاي آخر سال است. برخي از عرضه كنندگان گرچه از نحوه قيمت گذاري محصولاتشان ناراضي بودند ولي با توجه به اين كه عمده خريدها و فروش هاي آنها در مواقع عادي به طور غيرنقدي ومدت دار است، به علت اين كه پرداخت ها در نمايشگاه نقدي است در مجموع راضي بودند و پائين بودن قيمت ها را در نمايشگاه نيز به نفع خريداران مي دانستند. تعدادي از مردم كه از غرفه ها خريد مي كردند به خبرنگار ما گفتند: از مدتها قبل منتظر برپايي اين نمايشگاه زيرا بودند در اين نمايشگاه علاوه بر اختلاف سطح قيمت ها، صرفه جويي زيادي نيز در وقت صورت البته مي گيرد شلوغي بسيار زيادي كه در جلوي غرفه ها وجود دارد، امكان انتخاب را بسيار پائين آورده و به راحتي نمي توان از كيفيت و قيمت كالا اطلاع حاصل كرد. خبرنگار ما مي افزايد: سالن خشكبار و شيريني جات ديروز آماده نشده بود. قيمت هاي ارائه شده نيز در بسياري از اقلام با قيمت هاي سطح شهر تفاوت چنداني ندارند جز در مورد انواع پسته كه بين 200 تا 500 تومان در هر كيلو ارزانتر از بازار عرضه مي شود، ديگر اقلام شيريني و خشكبار با همان قيمت هاي بازار و يا بسيار نزديك به آن عرضه شده است. غرفه داران سالن شيريني جات و خشكبار از كمبود امكانات وبرق كشي نامناسب ناراضي بودند و عنوان مي كردند كه هزينه هاي برق كشي را در برخي از موارد خود پرداخت كرده اند. عرضه كنندگان مواد پروتئيني و گوشتي هنوز اجازه فروش نگرفته اند و قيمت هاي آنها به طور رسمي ابلاغ نشده است. كميته نظارت برقيمت گذاري بسيار پررفت و آمد است و اغلب توليدكنندگان نسبت به قيمت هاي مصوب اعتراض داشتند و علنا ابراز نارضايتي مي كردند. در حاشيه نمايشگاه ديروز حضور تعداد زياد نيروهاي انتظامي و امنيتي در محوطه نمايشگاه فروش بهاره بسيار چشمگير بود. در يكي از غرفه هاي پوشاك به دليل ازدحام جمعيت اين نيروهاوادار به واكنش و كمك به فروشنده ها شدند. اميدواريم كه ميزان آمادگي وعكس العمل اين نيروها در همه عرصه ها سريع باشد و خيلي دير وارد معركه نشوند. در بيرون هر سالن تعداد زيادي زن و مرد بر چمن هاي هنوز برفي اطراف از شدت خستگي نشسته بودند و كيسه ها وسبدهاي خريد خود را بازرسي و بسته بندي مي كردند. كيسه هايي كه براي بسياري از آنها در حكم تمام حقوق بازنشستگي و عيدي آخر سال آنها بود.