Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761214-40746S1

Date of Document: 1998-03-05

چگونه تصميم گيري؟ كنيم براي امتحان ورودي دانشگاه درس؟ بخوانم چه رشته اي را انتخاب؟ كنم اين دوچرخه را؟ بخرم اسكي؟ بروم خواهي نخواهي هر روز ما بايد تصميم گيري كنيم، راهي راانتخاب و براساس آن برنامه ريزي كنيم و نتيجه آن بر زندگي ما اثر مي گذارد. تصميم گيري بدون تفكر نتايج خوبي ندارد. معمولا تصميم گيري سه نوع است. تصميم گيري خودكار در موردمسائل معمولي نظير لباس پوشيدن، تصميم گيري فردي كه مستلزم آگاهي است. نظير نحوه خريد اجناس مختلف و خرج كردن، براي تصميم گيري مهم و درازمدت توجه كافي، تفكر و جمع آوري اطلاعات لازم اين است نوع تصميم گيري نظير انتخاب شغل، همسر و رشته تحصيلي بر سراسر زندگي ما اثر مي گذارد و با بي توجهي نمي توان راهي را انتخاب كرد. تصميم گيري نظير سوال چند گزينه، عمل انتخاب يك مورد ازميان احتمالات موجود بررسي است هر احتمال و انتخاب راه صحيح به خود شما بستگي دارد. با استفاده از اصول تصميم گيري، انتخابتان مطمئن تر وسنجيده تر مي شود. خودتان تصميم بگيريد. اگر به راهنمايي والدين نياز داريد با آنان مشورت كنيد. تصميمي كه اكنون مي گيريد بر بقيه زندگي تان تاثير مي گذارد. دعا كنيد و از خدا بخواهيد به شما كمك كند. چگونه مي توان از مهارت هاي تصميم گيري استفاده؟ كرد ) 1 آيا اين كار را بايد انجام دهم يا؟ نه با طرح اين سوال تصميم گيري خود را آسان كنيد. اهداف و واكنشهاي اوليه به موقعيت را بررسي كنيد. فرصتي پيش آمده تا با دوستان به ورزشگاه برويد. والدين تان تصميم گيري را به عهده خودتان گذاشته اند. براي رفتن به ورزشگاه بايد يك روز مدرسه نرويد و از همه مهم تر آن روز امتحان داريدو معلم تاكيد كرده است كه بايد امتحان دهيد. از خودتان بپرسيد آيا من بايد بروم يا؟ نه آيا تفريح بايد باعث كم شدن نمره پايان ترم؟ شود ) 2 همه جوانب مثبت و منفي را بررسي كنيد. اگر به ورزشگاه برويد در كنار دوستانتان به شما خوش مي گذرد و با تمرين، فوتبال شما بهتر مي شود. آيا پس انداز داريد يا بايد از دوست تان پول قرض؟ كنيد كي مي توانيد پولي را كه قرض مي گيريد پس؟ دهيد آيا ارزش دارد تامدتي همه پول توجيبي تان را براي پس دادن قرض تان كنار؟ بگذاريد آيا مي توانيد خود را به درسهاي عقبافتاده؟ برسانيد آيامي توانيد دفعه ديگر امتحان؟ دهيد حتي اگر والدين شما را در تصميم گيري آزاد گذاشته اند با آنان مشورت كنيد. شما بايد همه احتمالات را در نظر بگيريد. اگر نكات مثبت بيشتر از نكات منفي باشد به اسكي برويد. ) 3 راه حلها را ارزيابي آيا كنيد قبل از رفتن به ورزشگاه مي توانيد امتحان؟ بدهيد آيا مي توانيد ورزشگاه رفتن را عقب؟ بياندازيد آيا مي توانيد روز ديگري كه امتحان نداريد به ورزشگاه؟ برويد مشكل تان را با در نظر گرفتن كليه راه ها حل كنيد. در نهايت آيا كليه اطلاعات لازم از منابع مختلف را؟ بدست آورده ايد در صورت پاسخ مثبت، از تصميم گيريتان راضي باشيد. در وهله اول اين اقدامات پيچيده بنظر مي رسد. اما به مرور زمان بر آن تسلط پيدا مي كنيد. يك ضربالمثل آفريقايي مي گويد: از پوستت براي احساس و از عقلت براي انديشيدن استفاده كن. يعني از روي احساس تصميم گيري نكن. ذهن شما اطلاعات را دريافت و دسته بندي مي كند و شما مي توانيدبدون توجه به احساسات تصميم گيري كنيد. شما اضافه وزن داريد. از مطالعه انواع رژيم هاي غذايي و اصول تغذيه مي دانيد بستني برايتان مناسب نيست. اما هوس مي كنيد بستني بخوريد. آيا تابع عقل تان هستيد يا؟ احساس تان ازدواج نيز مورد ديگري است كه بايد عقل بر احساسات غلبه كند. انتخاب همسر بايد براساس تفكر، بررسي دقيق و جامع وشناخت كامل يكديگر باشد و نه هوس يا عشق زودگذر. آيا تحت فشار ديگران بدون آمادگي تصميم گيري؟ مي كنيد فقط شما بايد از تصميم تان راضي در باشيد برابر فشار شديد فروشندگان يا دوستانتان كه مي كوشند شما را وادار به تصميم گيري عجولانه كنند مقاومت كنيد. يكي دو روز صبر كردن هيچ ضرري ندارد. هرگز عجولانه تصميم نگيريد كه از آن پشيمان شويد. نتيجه تصميم گيري نتيجه تصميم گيري عمل است و نتيجه عمل بر زندگي شما تاثيرمي گذارد. بهترين راه ارزيابي تصميم آن است كه آن را به مرحله عمل برسانيد و نتيجه آن را بپذيرد. البته هميشه تصميم گيري همه ما درست نيست. اگر حداكثر تلاش تان را انجام داده ايد خيالتان راحت اگر باشد با وجود تلاش زيادتصميم تان درست نبوده، ناراحت نشويد. فقط از آن درس عبرت بگيريد. هيچ موفقيت يا شكستي پايدار نيست. خود را براي تصميم گيريهاي بهتر در آينده آماده كنيد. توجه دقيق به تصميم گيريهاي مهم، زندگي را راحت تر و لذت بخش تر مي كند. با استفاده از اصول تصميم گيري تجربه هاي تلخ كم تر مي شود و به آساني مي توانيد به آرزوهايتان برسيد. نويسنده: كارمن ميكر ترجمه: الهام مودب