Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761213-40716S1

Date of Document: 1998-03-04

نامه اي از يك شهروند: ديدم كه چگونه آزادي را كتك مي زنند! روز دوشنبه در مراسم قانوني سخنراني دفتر تحكيم وحدت كه در اعتراض به رد صلاحيت كانديداي نمايندگي خود در مقابل دانشگاه تهران اجتماع كرده بودند، من نيز شركت جستم و ديدم كه چگونه آزادي را كتك مي زنند و حافظان قانون تنها نظارت مي كنند! و من كه سپر هجوم شده بودم با حمله چند شخص با عنوان چرا جيببري مي كني كشان كشان تحويل نيروي انتظامي شدم و مامور نيروي انتظامي هم با نواختن يك سيلي مرا به داخل ميني بوس برد و در آنجا شخصي نيز حضور داشت كه بنظر مي رسيد احتمالا براي شناسايي افراد است و در داخل پاسگاه اينجانب و چند نفررا مورد شماتت قرار داد. در همان زمان و به همان شيوه دستگيري من حدود 72 نفر ديگر را دستگير كردند و سپس حمله نهايي به تجمع انجام سپس شد با حقارت تمام ما را در محوطه پاسگاه انتظامي نشاندند و اگر كسي سرش را بالا مي برد با باتون به سر اومي زدند. لحظه اي بعد رئيس پاسگاه تشريف آوردند و باپوزخند گفتند: مدني اينها هستند و باز ادامه تحقير! آنگاه ما را به آگاهي سابق (در توپخانه ) بردند. يادآوري كنم كه پاسگاه اولي كه ما را بردند در خيابان انقلابنرسيده به فلسطين واقع شده است. و سخن آخر اين كه بهترين جوانان مملكت كه در پي هيچ بزهي نيستند، اين گونه منفعل مي شوند!! نام و نشان نويسنده موجود است