Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761212-40602S1

Date of Document: 1998-03-03

حوادث ناشي از بارندگي دو روز اخير . سرويس شهري: بارش برف دو روز گذشته اكثرشهرهاي كشور را فرا گرفت و موجب بسته شدن برخي جاده ها و بروز مشكلاتي براي شهروندان شد. به گزارش اداره راهنمايي و رانندگي در تهران لغزنده بودن سطح خيابان هاي تهران در روز يكشنبه موجب وقوع 28 تصادف بين خودروها شد كه مورد 2در منجر به زخمي شدن سرنشينان خودروها شد. بارش برف يكشنبه شب در تهران و يخبندان ناشي از آن سحرگاه ديروز نيز ادامه داشت و بيشتر تصادف ها در بزرگراه هاي اصلي به دليل سرعت زياد و كاهش كنترل رانندگان بر خودرو روي داد و موجب راه بندان شد. ميزان تصادف در دو بزرگراه چمران و صدر در روز يكشنبه كه ريزش برف در تهران آغاز شدنسبت به روز قبل از آن كه هواي تهران عادي بود چهار برابر شد. اما در بزرگراه همت تغييري نكرد. براساس اين گزارش ميزان كل تصادف ها در روز يكشنبه گذشته نسبت به روز مشابه هفته گذشته كه تعطيل رسمي بود 75 درصد و درمقايسه با روز يكشنبه غير تعطيل ده درصد افزايش داشته است. در مناطق كشور نيز برف موجب بسته شدن 101 راه روستايي در كوهرنگ و بازفت در چهارمحال و بختياري، مسدودشدن اغلب راه هاي روستايي ساوه مسدودشدن ارتباط 21 روستاي سمنان و دامغان و تعطيلي مدارس ابتدايي و راهنمايي در شهرهاي همدان و استان خراسان شد.