Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761211-40538S1

Date of Document: 1998-03-02

رئيس سازمان ميراث فرهنگي: براي بازسازي بناهاي بافت قديم شهرها كمك بلاعوض پرداخت مي شود سرويس شهرستانها: سازمان ميراث فرهنگي كشور براي حفظ، نگهداري و احياي بافت قديم شهرها، تسهيلات بانكي و كمكهاي بلاعوض دراختيار صاحبان بناهاي واقع در اين محدوده قرار مي دهد. رئيس سازمان ميراث فرهنگي كشور، افزود: با استفاده از اين تسهيلات بانكي وپرداخت نيمي از هزينه ها، مردم مي توانند بافت قديمي را با نظارت ميراث فرهنگي بازسازي كنند. وي ايجاد تسهيلات رفاهي و خدمات شهري از جمله گازرساني، جمع آوري زباله و ايجادفضاي سبز را از راههاي موثر در حفظ بافت قديم شهرها عنوان كرد و يادآور شد: برخي از سازمانهاي خدمات شهري در چند سال گذشته همزمان با رشد جمعيت شهرها، به بافت قديم آسيب رسانده اند. رئيس سازمان ميراث فرهنگي كشور همچنين با تاكيد بر ضرورت ايجاد احساس مسئوليت در مردم براي حفظ بافت قديم شهرها گفت: براي جلب مشاركت مردم دراين زمينه، انجمنهاي ميراث فرهنگي از سال آينده فعال خواهند شد.