Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761210-40409S1

Date of Document: 1998-03-01

بيشتر بدانيم فرزند تندرست من پرسش: مصرف غذاهاي گوشتي و پروتئين حيواني براي كودكان چه مزايايي ؟ دارد پاسخ: پروتئين هاي حيواني، مخصوصا غذاهاي گوشتي و فرآورده هاي آن در هر صد گرم 20 گرم ( 23 18 تا درصد ) داراي پروتئين مرغوبي هستند كه اسيدهاي آمينه حياتي دارند و ضريب جذبهاضمه اي آنها 95 درصد است. ارزش بيولوژيك پروتئيني اين مواد كه پروتئين مرجع را با رقم 100 سفيده تخم مرغ قرار داده اند براي گوشت گوساله 76 درصد و براي شير گاو درصد 90است. ـ 2غذاهاي گوشتي منابع انرژي هستندبطوري كه گوشت اردك و جوجه 205 كيلوكالري گوشت گوساله وگوسفند 250 كيلوكالري و گوشت بره و بوقلمون ماده داراي 260 كيلوكالري در هر صد گرم است و در بدن توليد حرارت و تحرك مي كند. ـ 3وجود آهن همينيك كه نوع عالي آهن است در مواد غذايي حيواني مخصوصا در جگر و گوشت قرمز و تا حد مطلوبي در گوشت سفيد باعث مي شود كه آهن سريع از روده جدب شود، براي جلوگيري از كم خوني مصرف پروتئين هاي حيواني مخصوصا جگر و گوشت قرمز مواد غذايي دلخواهي هستند.