Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761210-40401S1

Date of Document: 1998-03-01

در گردهمايي مسئولان برنامه ريزي كشور اعلام شد: ميليون 55 نفر از جمعيت ايران بيمه خدمات درماني شده اند گردهمايي روساي سازمان برنامه و بودجه استانها و معاونان و مديران اين سازمان پنجشنبه گذشته با حضور محمدعلي نجفي معاون رئيس جمهوري و رئيس سازمان برنامه و بودجه برگزار شد. دكتر نجفي در مراسم افتتاح اين گردهمايي گفت: كميته اي متشكل از برخي وزيران وصاحبنظران به رياست سازمان برنامه وبودجه تشكيل شده كه موظف است شرايط پيش آمده در اقتصاد كشور را از جهات مختلف مورد بررسي و تجزيه و تحليل دقيق قرار دهد. به نظر مي رسد هر چند درآمدهاي كشور به دليل تنزل قيمت نفت در بازار جهاني اندكي دچار كاهش شده است ليكن مي توان از اين شرايط به نفع كشور استفاده كرد و با بهره گيري از امكانات موجود و تجربيات گذشته اتكاء اقتصاد به درآمدهاي حاصل از صادرات نفت خام را كاهش داد و بر بهره بروري و استفاده از تواناييهاي دروني استوار كرد تا تاثير كمتري از نوسانات اقتصاد بين المللي بپذيرد. رئيس سازمان برنامه و بودجه در ادامه افزود: تجربيات و شرايط خاص كنوني مي تواند در تدوين برنامه سوم كه مقدمات آن در سازمان برنامه و بودجه آغاز شده است مورد توجه قرار گيرد و در آينده ازكليه صاحبنظران و محققان دعوت به همكاري و مشاركت خواهد شد تا برنامه سوم در يك چارچوب منطقي و واقعي تدوين شود. در برنامه سوم سعي خواهد شد گرچه برنامه پنج ساله است اما جهت گيريها 25 ساله تدوين شود تا در واقع آغازي براي تدوين برنامه اول 1400 هم باشد. در اين برنامه آمايش سرزمين و برنامه ريزي منطقه اي مورد توجه خاص قرار مي گيرد و با بهره گيري مناسب از تجربه اجراي دو برنامه اخير و با تاكيدي كه بر بخشهاي فرهنگي و اجتماعي مي شود اميدواريم زمينه رشد همه جانبه و تكامل فرهنگي، اجتماعي و معنوي كشور را فراهم سازيم. نجفي بررسي وضعيت شركتهاي دولتي را ازكارهاي مهم سازمان برنامه و بودجه دانست و گفت: پيش نويسي كه در اين زمينه توسط سازمان تهيه شده است درآينده بسيار نزديك در دستور كار هيات دولت قرار خواهد گرفت كه اميدواريم با استفاده از اختياراتي كه تبصره 35 قانون بودجه سال به 1377 دولت داده است و ساير اقداماتي كه انجام مي شود مشكلات اداره و واگذاري شركتهاي دولتي برطرف شود. وي گفت: توجه به نقش نظارتي سازمان برنامه و بودجه موجب ارتقاء نظام تصميم سازي و تصميم گيري در كشور و مانع از هدررفتن منابع و امكانات ملي مي شود كه در نتيجه اين امر كليه دستگاه ها و نظام اجرايي كشور تقويت خواهند شد و لازمه دست يابي به اين مهم بالابردن توان كارشناسي سازمان و بهره گيري از نيروهاي بالقوه خارج از سازمان است. دكتر مسعود نيلي معاون امور اقتصادي سازمان برنامه و بودجه ديگر سخنران اين گردهمايي بود كه به تشريح اقدامات انجام شده در خصوص تدوين برنامه سوم توسعه پرداخت و گفت: از مهرماه سال 1377 به طور رسمي و فراگير تدوين برنامه سوم آغاز خواهد شد و تا آن زمان با اجراي چارچوب طراحي شده توسط معاونت امور اقتصادي و انجام اموري نظير تبيين وضع موجود و مشكلات و موانع نظام آماري، بررسي تحولات و تبيين وضع موجود بخشها، بررسي نتايج عملكردهاي كلان اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، تجهيز پايگاه اطلاعاتي و تامين نيازهاي آماري برنامه ريزي بخش، بررسي و ارزيابي روشها و نظام تدوين برنامه اول و دوم و... از طريق ستاد برنامه ريزي و شوراهاي متعددي كه تشكيل مي شود دنبال خواهد شد. وي همچنين ادامه داد: براي تدوين برنامه سوم مصمم هستيم آموزش دست اندركاران تدوين برنامه در ساير دستگاه ها را باجديت دنبال كنيم چون مجموعه دستگاهها هستند كه در واقع برنامه را تدوين مي كنند و سازمان برنامه و بودجه نقش سياست گزاري، هدايت و تلفيق را ايفاء مي نمايد. عسگري آزاد معاون امور اجتماعي سازمان برنامه و بودجه نيز در اين گردهمايي به سخنراني پرداخت. وي گفت: با تمهيداتي كه انديشيده شده حدود 55 ميليون نفر از جمعيت كشور تحت پوشش بيمه درماني قرار گرفته اند كه در واقع بخش مهمي از يارانه اين بخش كه توزيع مناسبي نداشت به سوي اقشار نيازمند جامعه سوق داده شده است و بار سنگين هزينه اداره واحدهاي درماني را كه به دولت تحميل مي شده كاهش داده است كه اين امر موفقيت بزرگي محسوب مي شود. معاون امور اجتماعي سازمان برنامه وبودجه همچنين به بيان برنامه هايي كه اين سازمان در خصوص نظام حمايتي و بهزيستي، مكانيزه نمودن نظام مالياتي، تشكيل پايگاه جمعيتي با همكاري سازمان ثبت احوال و مركز آمار ايران براي آينده دارد، پرداخت. احمد شفاعت معاون امور فني سازمان برنامه و بودجه نيز درباره اجراي طرحهاي عمراني استاني و ملي و نظارت بر نحوه اجراي اين طرحها گفت: شوراي فني استانها بايد بر اساس وظايفي كه برعهده دارند به طور فعال هدايت و نظارت بر اجراي طرحهاي عمراني را دنبال و در واقع به عنوان بازوهاي بسيار قوي نظام فني اجرايي استانها فعاليت كنند. وي گفت: ما در صدد هستيم و تلاش مي كنيم كيفيت كارهاي فني ارتقاء يابد و براي اين امر از مكانيزمهاي مختلفي استفاده خواهيم كرد كه واقعي ساختن قيمت ها از جمله كارهايي است كه در آينده نزديك به آن خواهيم پرداخت. در اين گردهمايي همه مديران بخشي سازمان برنامه و بودجه نيز حضور داشتند و به ارائه برنامه ها و اقدامات انجام شده خود در سال جاري پرداختند.