Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761210-40400S1

Date of Document: 1998-03-01

اجلاس كشورهاي صنعتي درباره بحران آسيا و بيكاري در اروپا و ژاپن واحد رسانه هاي خارجي همشهري: نمايندگان گروه 7 كشور صنعتي جهان هفته پيش مذاكرات 2 روزه خود را در لندن به پايان رساندند. اين نخستين ديدار آنان بعد از شروع بحران اقتصادي آسيا بود. از اروپا تا آسيا، وزيران اين كشورها سعي مي كنند برخي از بزرگترين و مشكل ترين مسايل مطرح شده را حل كنند. توافق هاي فراواني به عمل آمد، اما اقدامات جدي اندك بود. به گزارش تلويزيون سي. ان. ان، بحران در آسيا، اقتصاد ژاپن و بيكاري در قاره اروپا گروه 7 كشور صنعتي را مدت 2 روز به بحث و مذاكره درباره اين مسائل مشغول هرچند كرد در مورد آسيا توافق شد ولي نقش ژاپن در منطقه موضوعي مورد اختلاف بود. با رهبري آمريكا، اين گروه از كوشش ژاپن در زمينه اصلاحات اقتصادي انتقاد كردند. يك كارشناس گفت: اهميت بسياري دارد كه ژاپن به طور سريع دوباره به مسيراقتصادي درست بازگردد. يعني در مسيري قرار گيرد كه اجازه دهد كالاهاي موردنياز مصرف داخلي رشد اقتصادي را رهبري كند. دليلهاي اين سياست بسيار است، يكي از آن دليل ها كه كم اهميت ترين آنها هم نيست، اين است كه ژاپن مي تواند از كشورهاي آسيايي واردات بيشتري داشته باشد و به بازگشت آنها به مسير رونق اقتصادي كمك كند. اعضاي 7 كشور صنعتي نصيحت هاي زيادي هم براي آسيا داشتند. آنان تاكيد داشتند كه اين كشورها بايد بيشتر اصلاحات ساختاري به عمل آورند و دخالت دولت در اقتصاد آنها كمتر باشد. زيرا عقيده دارند اين اصلاحات به ايجاد اقتصادهاي سالم كمك مي كند. در حالي كه بحران هاي آسيا مهمترين دستور جلسه اين اجلاس بود، موضوع بيكاري در روز دوم اجلاس مطرح شد و بيشترين اهميت را داشت. با بودن 20 ميليون بيكار در اروپا و با 5 ميليون شغلي كه انتظار مي رود تاپايان سال 98 در آسيا از دست برود وزيران كشورهاي صنعتي درباره جنبه هاي مثبت و منفي قابليت انعطاف اقتصادي در برابري دخالت دولت در اقتصاد به بحث و مذاكره پرداختند.