Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761209-40377S1

Date of Document: 1998-02-28

در نماز جمعه ديروز تهران عنوان شد: انتقاد رئيس قوه قضائيه ازوزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، مطبوعات كشور، خبرنگاران و شهرداران آزاد شده سرويس سياسي: روز گذشته نمازجمعه وحدت آفرين تهران همزمان با سراسر كشور در ميعادگاه هميشگي خداجويان نمازگزار به امامت آيت الله يزدي و در هوايي سرد و باراني برگزار شد. خطيب جمعه تهران خطبه اول نمازرا به بحث شكل حكومت اسلامي از نظر قانون اساسي اختصاص داد و سپس موضوع حاكميت تشريعي را براي نمازگزاران تشريح كرد. آيت الله يزدي همچنين در خطبه دوم نماز خواهان توضيح مقامهاي قضائي سوئيس درباره موضوع استراق سمع عوامل جاسوسي اسرائيل در دفتر ديپلماتيك تهران دربرن ( سوئيس ) شد. گفتني است كه رسانه هاي خبري سوئيس اخيرا خبر دادند كه پنج تن از عوامل سازمان جاسوسي اسرائيل ( موساد ) هنگام، نصب وسايل استراق سمع در يك ساختمان در برن دستگير، اما پس از اندكي چهار تن از آنان، آزاد شدند. رئيس قوه قضائيه ايران گفت: مقامهاي قضائي سوئيس بايد توضيح دهند كه اين چهار تن، چرا آزاد؟ شده اند وي در همين خطبه از دولت پاكستان نيز به اين دليل كه دردستگيري، محاكمه و مجازات عوامل ترور هشت ايراني كه ظرف يك سال گذشته در آن كشور به شهادت رسيده اند، موفق نبوده، بشدت انتقاد كرد. امام جمعه موقت تهران در عين حال گفت كه مي داند دشمنان روابط دو ملت و دولت براي مسلمان، ايجاد اختلاف دست به اين ترورها مي زنند، اما بايد اين وضعيت ادامه نيابد. رئيس قوه قضائيه در ادامه خطبه دوم نماز جمعه تهران، ازعطاءالله مهاجراني وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي خواست تا هيات نظارت بر مطبوعات را براي جلوگيري از آنچه كه به اعتقاد وي زير سئوال بردن مسلمات اسلام از سوي برخي از نشريه ها عنوان فعال تر شد، كند. آيت الله يزدي گفت: پس هيات نظارت بر مطبوعات در وزارت ارشاد براي چه درست؟ شده اگرواقعا تشنج زدايي مي خواهيد ودلتان نمي خواهد تا در داخل كشوربحث و درگيري باشد، حقوق مردم و مقدسات ديني را رعايت كنيد. به گزارش خبرگزاري جمهوري اسلامي، وي اظهار داشت: از مسئولان خواهش مي كنم شما خودتان وارد شويد و محدود كنيد تا ما مجبور نشويم با قوه قضائيه وارد شويم، زيرا كه اين شما هستيد كه بايد گره را با دست باز كنيد و اجازه ندهيد كه گره براي باز شدن به دندان كشيده شود. رئيس قوه قضائيه گفت: قلم به دستاني هستند كه درست به شكل قلم به مزدها كار مي كنند و فكرمي كنند كه وقتي گفته شد، محيطباز شده يا آزادي داده شده، هرچه دلشان مي خواهد، مي نويسند. امام جمعه موقت تهران افزود: حتي قطعيات اسلام را كه در متن قرآن آمده و اتفاق فتوي فقهاي اسلام است حال كه قلم به دستشان آمده فكر مي كنند اين حق را بايدداشته باشند كه مسلمات اسلام رازير سئوال ببرند و نسل جوان مارا با شبهه و ترديد روبرو كنند و اسمش را نيز آزادي بگذارند. آيت الله يزدي گفت: بعد هم مي گويند قوه قضائيه موظف است از آزاديها حمايت كند و نبايدساكت بنشيند تا ديگران اين آزاديها را محدود كنند. وي گفت كه قوه قضائيه موظف است آزاديهاي مشروع را حمايت كند. رئيس قوه قضائيه گفت: درباره ارث مي نويسند، شما چه؟ كاره هستيد اين ربطي به شما نداردكه درباره ارث اظهارنظركنيد. هر چند كه دوباره روزنامه ها كلمه چه كاره رامي گيرند و مي گويند فلاني از كلمه چه كاره استفاده كرد. امام جمعه موقت تهران توضيح داد كه وقتي من مي گويم چه كاره هستي نظر مي دهي، يعني اهل فن نيستي و به شما مربوط اين نمي شود منافات با آزادي شماندارد. اگر واقعا اهل فن بيا هستي، حوزه. در جاي بحث، بحث كن نه جايي كه جوانهاي پاك، سالم و خوب را به شبهه و ترديد و مغلطه كاري گرفتار كني. هدف شما چيست و كجا مي خواهيد؟ برويد آيت الله يزدي افزود: اربابجرايد دستكم به قانون مطبوعات مراجعه كنند، در آنجا كلمه مخل به مباني اسلام ذكر شده و شما حق نداريد به مباني اسلام آسيب برسانيد. اين كشور مسلمان است. رئيس قوه قضائيه اظهار داشت: شما اگر اهل فكر و استنباطهستيد، در جاي خودش حق داريد. اصلا امتياز ما اين است كه اجتهاد آزاد است اما براي مجتهدين آزاد است، نه براي جوانان كم تجربه. وي خاطرنشان كرد: چرا شما قانون را رعايت نمي كنيد و هنگامي كه از اين قانون تخلف كرديد و قوه قضائيه نيز با شما برخورد فرياد كرد، بر مي آوريد كه مسلماني نيست. آيت الله يزدي در ادامه بارديگر تاكيد كرد كه قوه قضائيه كار سياسي و جناحي نمي كند وداخل دسته بنديها نيست. امام جمعه موقت تهران نسبت به مصاحبه اخيرش با خبرنگاران داخلي و خارجي و طرح يك پرسش درباره شهرداري تهران اشاره كرد و گفت: واقعا از شما مي پرسم كه ما كار سياسي مي كنيم يا اين كار سياسي است كه چند شهردار كه محاكمه و محكوم شده اند، پس از آزادي پيش اين و آن بروند و اشك تمساح بريزند كه اي آقا با ما چه كارهايي كرده اند. رئيس قوه قضائيه گفت: بعضي ها هم در اين نشست ها گريه كرده اند. بله، كسي روضه خوانده و كسي هم گريه كرده، اين روضه و گريه چه خاصيتي؟ دارد وي افزود: آقاي شهرداري اگر چي، كار سياسي نمي كني، پس ازآن آزادي در اولين فرصت بايدپيش من مي آمدي و از قاضي شكايت مي كردي تا من نيز از قاضي توضيح بخواهم. آيت الله يزدي خاطرنشان كرد: طي ماه 9 گذشته 700 شكايت ازقاضي ها داشتم كه 40 پرونده به نتيجه اجرايي رسيده است. امام جمعه موقت تهران گفت: شما چرا مي روي پيش نماينده مجلس و يا فلان آقا و خانم و آقايان هم فورا دلشان مي سوزد و گريه مي كنند. رئيس قوه قضائيه افزود: خبرنگاري نيز بعدا از من در جمع خبرنگاران داخلي و خارجي مي پرسدكه آقا اين حرف درست است كه كساني كه بازداشت شده اند شكنجه؟ شده اند وي اظهار داشت: من به او گفتم كه اين حرف درست است يا غلط نمي دانم، اما شما در جمع خبرنگاران داخلي و خارجي داريدمتهم مي كنيد و مي گوييد افرادشكنجه شده اند، پس موظف هستي مدرك به من بدهي. اگر پس از يك هفته نياوردي، من تو را به عنوان متهم تعقيب مي كنم زيرا كه شما به دستگاه قضائي تهمت زده اي. آيت الله يزدي ادامه داد: چرانمي گذاريد دستگاه قضائي درست كارش را انجام؟ دهد كشور بايدبا قانون حركت كند. حاكميت قانون بيش از هر حاكميتي به نفع ملت و كشور است. وي افزود: بي قانوني و جوسازي كردن و روضه خواندن و عليه قوه قضائيه سخن گفتن درست نيست. رئيس قوه قضائيه گفت: از قاضي رسيدگي به پرونده شهرداري تهران نيز مي خواهم تا با توجه به اين كه پرونده شهرداري به دليل كارهاي سياسي آقايان رنگ ملي به خود گرفته، زودتر رسيدگي و تكليف آن را مشخص سازد. آيت الله يزدي خطاب به قاضي پرونده شهرداري تهران، اظهارداشت: هر كس جرمي انجام داده جرمش را رسيدگي كنيد و فرقي هم بين آقاي كرباسچي و كوچكتر و بزرگتر از او وجود ندارد. امام جمعه موقت تهران همچنين درباره سفر رهبر معظم انقلاباسلامي به استان هرمزگان و تاثيرآن در خنثي سازي نقشه هاي فرا دشمنان، رسيدن هفته نيكوكاري، مساله كشتار مردم بيگناه الجزاير و تداوم درگيريها در افغانستان سخناني ايراد كرد.