Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761209-40372S1

Date of Document: 1998-02-28

فاطمه كروبي: در دولت جديد امكان عرضه توانايي زنان در سطوح مديريتي فراهم شده است گفت وگو با عضو شوراي مركزي جمعيت زنان جمهوري اسلامي آنچه در پي مي خوانيد متن گفت وگو با فاطمه كروبي عضو شوراي مركزي جمعيت زنان ايران است: براي تقويت حضور زنان در جامعه چه روشهايي را پيشنهاد؟ مي كنيد - براي اين كار اولا بايد شرايط عادلانه براي تقويت توانايي هاي فردي و پرورش استعدادهاي بانوان در جامعه فراهم شود. كه البته بحمدالله در سالهاي اخير برخي از محدوديتها در مواردي مانند رشته هاي تحصيلي مجاز زنان و دختران كاهش يافته است. در اين خصوص بايستي باز هم تلاش شود. نكته ديگر اينست كه نمونه هاي موفق مديريت و خلاقيت بانوان در عرصه هاي مختلف به اطلاع عموم برسد. خوشبختانه دردولت جديد با واگذاري مسئوليت هايي به بانوان در سطوح مختلف مديريتي، امكان عرضه توانايي هاي زنان بوجودآمده است و به نظر مي رسد اكنون مهمترين نقش به عهده خود زنان مي باشد كه با تلاش و سعي مضاعف و تقويت خودباوري، جايگاه واقعي را در جامعه به دست آورند. آيا براي توسعه ورزش بانوان برنامه اي؟ داريد - تصور من اينست كه بايستي براي توسعه ورزش به صورت مطلق هم براي زنان وهم براي مردان امكانات فراهم شود چراكه در حال حاضر امكانات ورزشي كشورحتي براي مردان در حد مطلوب نيست. اما به نظر من مظلوميت خانمها در اين خصوص بيشتراست و آن هم دلايل متعددي يكي دارد آنكه به دليل عدم اعتماد خانواده ها نسبت به وضعيت مكانهاي ورزشي و همچنين عدم تطابق شرايط ورزشگاههاي عمومي با باورهاي اسلامي و حتي ملي. قبل از انقلاب، علاقه دختران و زنان براي حضور در ميدانهاي ورزشي بسيار كم و در حد ناچيز بوده است، دليل ديگر اظهارنظرهاي متفاوت و بعضا كاملا منفي است كه هنوز نسبت به ورزش بانوان ابراز مي شود و در نتيجه امنيت سرمايه گذاري در اين امر را از بين برده است. به نظر من مهمترين راه حل اينست كه با بهره گيري از تعاليم عاليه اسلام، سياستهاي كلي ورزش كشور و به خصوص ورزش بانوان در مراكزي مانند شورايعالي انقلاب فرهنگي و يا شورايعالي جوانان و ساير دستگاههاي ذيربط به تصويب برسد. من ناچارم در اين باره توضيح مهمي ارائه كنم و آن اينست كه ما بايد بدانيم در جامعه اي زندگي مي كنيم كه قاطبه مردم خود به سلامت محيط و حفظ عزت و نجابت پايبند هستند و لذا مي توان با بهره گيري از نظريات مفيد خانواده ها و به خصوص قشر جوان، روشهاي توسعه ورزش همراه با حفظ سلامت محيط را شناسايي و به مرحله اجرا گذارد. باتوجه به مشكلات اقتصادي تحت تاثير سقوط شديد قيمت نفت، وضعيت اقتصادي را چگونه ارزيابي مي كنيد و آيا براي مشكلات احتمالي راه حلي به نظر شما؟ مي رسد - باتوجه به وابستگي شديد اقتصاد ما به نفت، طبعا نوسانات قيمت نفت تاثير مستقيم بر درآمدهاي ما متاسفانه دارد در مقاطع مختلف پس از انقلابدشمنان ما مكررا با ايجاد شرايط نامساعد در بازار نفت، مشكلاتي براي ما فراهم آورده اند. به هر حال همانگونه كه مقام معظم رهبري، رياست جمهوري و ساير مسئولين نيز تاكيد دارند، ما بايد در جهتي حركت كنيم كه وابستگي به نفت را به حداقل برسانيم. بحمدالله كشور ما نسبت به ساير ثروتهاي طبيعي نيز غني است، ما بايد در بعد اقتصادي نيز مطابق قانون اساسي سه بخش اقتصاد كشور، يعني بخش دولتي، خصوصي و تعاوني را هر يك در جايگاه خود قرار دهيم و زمينه اجراي برنامه هاي اعلام شده رياست محترم جمهوري را براي مشاركت عمومي فراهم كنيم. نظر من اينست كه يكي از بهترين روشهاي بهره گيري از مشاركت عمومي در اقتصاد، تقويت تعاوني هاست. در اين زمينه بايستي بخش قابل توجهي از تسهيلات در اختيار تعاونيها قرار بگيرد. البته بايستي در مورد افزايش كارآيي و گسترش بعد تخصصي تعاوني ها نيز فعاليت هايي بشود كه بازگشت سرمايه و تسهيلات پرداختي دولت و سود كافي تضمين شود. چون در حال حاضر به نظر مي رسد ضوابط دقيقي براي تشكيل تعاوني ها وجود ندارد و به همين جهت تعاوني ها از كارآيي و سودآوري مناسب برخوردار نيستند. نكته ديگر اينكه نبايد از لزوم فعال شدن بخش خصوصي در اقتصاد غفلت كنيم. در اين مورد بايد توجه داشته باشيم كه كسي كه وارد يك فعاليت اقتصادي مي شود، به دنبال كسب منفعت هم مي باشد. اگرشرايط اقتصادي به گونه اي باشد كه منفعت لازم حاصل نشود، كسي حاضر به سرمايه گذاري نخواهد بود. به نظر من الان سه مانع مهم براي مشاركت بخش خصوصي درفعاليتهاي اقتصادي وجود دارد. نخست اين كه به دليل تغييرات فراواني كه درمقررات ايجاد مي شود، پيش بيني آينده فعاليتهاي اقتصادي بسيار مشكل است و به همين جهت عموما مردم تمايل دارند در امور زودبازده مانند امور بازرگاني سرمايه گذاري كنند. همچنين در سالهاي اخير سرمايه گذاري در امور توليدي كه لازمه توسعه اقتصادي كشور است، به شدت كاهش يافته زيرا است معمولا به نتيجه رسيدن فعاليتهاي توليدي سالها به طول مي انجامد و تجربه سالهاي اخير نشان داده در طي چند سال تغييرات فراواني در مقررات و شرايط اقتصادي كشور پديد مي آيد. مانع عمده ديگر نقص نظام اطلاع رساني ماست. به اين معنا كه متاسفانه اطلاعات منسجم و دقيق از امكانات موجود و نيازمنديهاي كشور در بخشهاي مختلف اقتصادي حتي در دسترس همگاني قرار ندارد و به همين جهت بعضا مشاهده كرده ايم كه دريك مقطع، يك محصول به حدي در بازار فراوان مي شود كه توليدكننده دچار زيان مي شود و همان كالا يا محصول در سال بعد در بازار به ندرت پيدا مي شود. نكته سوم كه به نظر من با يك حركت فرهنگي و نيز عزم مسئولين قابل حل است مربوط به برخي تنگ نظريهاست كه هنگامي كه در يك سرمايه گذاري شخص يا اشخاص منتفع مي شوند، بلافاصله عده اي انگ حرامخواري و كسب ثروت نامشروع به اين اشخاص مي زنند و لذا امنيت سرمايه گذاري در كشور ما بسيار در خطر است. اميدواريم بارفع اين موانع بتوانيم اقتصادي پويا و با تكيه بر ثروتهاي خدادادي و بدون اتكابه نفت را طراحي و در كشور پياده كنيم كه البته مردم عزيز ما بايد توجه داشته باشند، اين امر در يك دوره كوتاه به نتيجه نمي رسد. اما عزم ملي مي تواند تحقق اين امر را افزايش دهد.