Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761209-40328S1

Date of Document: 1998-02-28

گزارش قرن - 1900 2000 تسليم بي قيد و شرط آلمان و آتش بس در جبهه هاي جنگ شرق و غرب سرباز شوروي د رحال برافراشتن پرچم شوروي بر روي ساختمان مجلس آلمان 1945 8 مه پس از خودكشي هيتلر در 30 آوريل گوبلز و دو بورمن شخصيت متنفذ آلمان نازي، در تماسي با ژنرال واسيلي كوئيچف فرمانده ارتش سرخ كه وارد برلن شده بود، خواهان مذاكره درباره شرايط آتش بس شدند، اما فرمانده شوروي فقط تسليم بي قيد و شرط ارتش آلمان را قابل قبول اعلام گوبلز كرد و همسرش پس از مسموم كردن 4 فرزند خود دست به خودكشي زدند و بورمن هم كه با چند تن از يارانش قصد خروج از برلن را داشت، در جريان يك حمله هوائي به قتل رسيد. در همان هنگام چند تن از سران نظامي عضو ستاد ارتش هيتلر نيز براي اينكه به اسارت ارتش سرخ در نيايند، خودكشي كردند. امضاي پيمان تسليم در هفتم مه /2 45ساعت دقيقه بامداد دررنس در اين ميان درياسالاردونيتز كه هيتلر او را به جانشيني خود برگزيده بود، مي كوشيد به اوضاع نابسامان آلمان سر و صورت دهد. در جبهه شرق هرگونه مقاومت در برابر ارتش سرخ متوقف شده بود و سيل فراريان نظامي و غيرنظامي به سوي غرب سرازير بود. سپاهيان آلماني در هلند، دانمارك و شمال غربي آلمان به ارتش متفقين تحت فرمان مارشال مونتگمري تسليم شده بودند و در نروژ نيز با خودكشي ژوزف تربوون فرمانده قواي آلمان در آن كشور، عملا به سلطه نازيها پايان داده شد. درياسالاردونيتز كه ادامه جنگ را بي ثمر مي ديد، دو تن از بلندپايگان نظامي را به عنوان نماينده خود به ستاد ژنرال آيزنهاور، فرمانده كل قواي متفقين در شهررنس فرانسه فرستاد تا سند تسليم بي قيد و شرط ارتش آلمان را امضاء كنند و روز بعد نظير همين سند در ستاد فرماندهي ارتش سرخ به امضاء رسيد. براساس اين اسناد ارتش آلمان در همه جبهه هاي جنگ شرق و غرب از روز 8 ماه مه ساعت 23 سلاحها را بر زمين گذاشت و به تسليم بي قيد و شرط گردن نهاد. امضاي پيمان تسليم در برلن از چپ به راست اشتوپف كيتل - فن فرايدبورگ با وجود اين در پاره اي جبهه ها، به ويژه در شرق ونواحي جنوبي مانند چك و اسلواكي سربازان آلماني تاچند روز به پيكارهاي پراكنده ادامه مي دادند و ازبرابر ارتش سرخ مي گريختند، زيرا ترجيح مي دادند كه به اسارت نيروهاي متفقين غربي درآيند. روز هفتم ماه مه 54 كشور جهان رسما با آلمان درجنگ بودند و روز بعد با تسليم بي قيد و شرط ارتش رايش پيروزي خود را جشن گرفتند. كشورهاي بي طرف نيز با اخراج ديپلماتهاي آلماني از پايتخت هاي خود نسبت به پايان رايش سوم و سقوط حكومت نازي واكنش نشان دادند. اين كشورها كه بي طرفي خود را در جنگ دوم جهاني حفظ كردند عبارت بودند از: سوييس - اسپانيا - پرتقال - سوئد - جمهوري ايرلند - افغانستان و شيلي. با پايان گيري جنگ، اكنون هيچ حكومتي در آلمان وجودندارد و دوران سلطه نازيها به رهبري آدولف هيتلربر آلمان و بخش وسيعي از اروپا به سر رسيده است. اين دوران پرآشوب كه با قدرت يابي فوهرر در سال آغاز 1933 شد دوازده سال به درازا كشيد. سازمان ملل متحد در حال شكل گيري است 1945 15 مه با تسليم بي قيد و شرط ارتش آلمان و خاتمه جنگ در اروپا، نگاهها به آينده دوخته شده است و بحثها بر سر اين است كه براي جلوگيري از جنگ و كشتار در آينده چه مي توان؟ كرد سياستمداران براي حل اختلافات بين المللي، سازمان ملل متحد را يگانه مرجع مي شناسند و به بررسيها و مذاكرات طولاني دست زده اند تا نحوه عملكرد آن به گونه اي باشد كه به سرنوشت جامعه ملل سابق دچار نشود. مهمترين نهاد قدرتمند سازمان ملل آينده شوراي امنيت خواهد بود كه براي حل اختلافات بين المللي و جلوگيري از جنگ و خونريزي، از قاطعيت در تصميم گيري وامكانات اجرايي برخوردار خواهد بود. براساس توافقهايي كه تاكنون صورت گرفته شوراي امنيت داراي 11 عضو است كه 5 عضو آن ثابت و دائمي هستند و از سوي 5 قدرت بزرگ جهاني تعيين مي شوند. قبلا در مورد عضويت ثابت فرانسه در شوراي امنيت ترديدهايي وجود داشت و به همين علت نماينده فرانسه در اجلاس مقدماتي برپايي سازمان ملل در سانفرانسيسكوشركت نكرد، اما اكنون براي فرانسه نيز به عنوان قدرت بزرگ جهاني كرسي ثابت در شوراي امنيت در نظر گرفته شده است و 5 عضو دائمي اين شورا عبارت خواهند بود از: امريكا - شوروي - انگليس - چين وفرانسه... اين كشورها در تصميم گيريهاي شوراي امنيت از حق وتو برخوردار خواهند بودكرسي 60 غيرثابت به طور دوره اي و طبق ترتيبات نوبتي خاص در اختيارنمايندگان كشورهاي ديگر جهان قرار خواهد گرفت. تصميمات شوراي امنيت كه طي قطعنامه هايي به اتفاق آراء اتخاذ و اعلام مي شود، براي همه كشورهاي عضوسازمان ملل لازم الاجراست، اما مجمع عمومي سازمان كه سالي يكبار اجلاسي با حضور همگي نمايندگان كشورهاي عضو تشكيل مي دهد نيز قطعنامه هايي با اكثريت آرا و درباره مسائل مختلف جهاني صادر مي كند كه جنبه توصيه و تاكيد دارد و پيگيري اجرايي آن به عهده شوراي امنيت است. هدف اصلي تشكيل سازمان ملل متحد توسعه تفاهم ميان كشورهاي مختلف و سعي در بهبود شرايط زندگي مردم جهان است و بايد بيشترين تلاش را به كار گيرد تا اختلافات و درگيريها ميان دولتها و اقوام مختلف را از طريق مذاكره، بحث و بررسي، ميانجيگري و در نهايت ارجاع به ديوان داوري بين المللي حل و رفع كند و فقط در صورت اضطراري كه هيچيك از اين تدابير موثر نيفتاد، شوراي امنيت قادر به تجويز مداخله نظامي و كاربرد اسلحه براي جلوگيري از تجاوز خواهد بود. ادامه سانسور زمان جنگ در فرانسه 1945 11 مه يك بيانيه رسمي كه از سوي اداره سانسور زمان جنگ در فرانسه منتشر شده است نشان مي دهد كه 163 ميليون واژه از زمان پياده شدن قواي متفقين در فرانسه مورد بررسي و بازبيني ماموران اين اداره قرار گرفته است. البته سانسور روزنامه و كتابها پس از رهايي فرانسه از اشغال آلمانها كاهش چشمگير يافت، اما در پاره اي موارد همچنان ادامه دارد، زيرا پي آمدهاي جنگ و شرايط بحراني كشور وجود آن را ايجاب در مي كند اين بيانيه همچنين آمده است كه علاوه بر انتشارات مكتوب، اداره سانسور طي مدت فوق الذكر بيش از 1500 كيلومتر فيلم و نزديك به قطعه 2500000 عكس مطبوعات را نيز بررسي و بازبيني كرده است اما در پايان بيانيه پيش بيني مي شود كه به تصميم دوگل به زودي سانسور زمان جنگ در فرانسه ملغي خواهد شد. بقاياي ارتش آلمان در فرانسه تسليم شدند 1945 20 مه با اينكه دو ماه پيش قواي متفقين و از جمله سپاهيان فرانسوي به فرماندهي ژنرال لكلرك، مرز فرانسه و آلمان را پشت سر گذاشتند و وارد نواحي غربي آلمان شدند، اما تا هفته هاي اخير هنوز درپاره اي نقاط غربي و شمالي فرانسه گروههايي از قواي آلمان هسته هاي مقاومت تشكيل داده بودند و مي جنگيدند. هيتلر در ماه اوت گذشته به اين گروهها فرمان داده بود كه براي حفظ مواضع خود و ممانعت از افتادن اسلحه و مهماتشان به چنگ دشمن بايد تا آخرين قطره خون به پيكار با متفقين ادامه دهند. تعدادي از بنادر فرانسه در ساحل اقيانوس اطلس و نواحي شمالي و شمال غربي فرانسه، از جمله بندر دونكرك همچنان در اشغال قواي آلمان بود و حتي درياسالارفريزيوس فرمانده پادگان آلماني اين بندر در 9 آوريل گذشته دست به يك ضدحمله شديد عليه قواي متفقين زد كه آخرين حمله ارتش رايش در جنگ دوم جهاني شمرده مي شود و موفق به چند كيلومتر پيشروي نيز شد، اما ژنرال دوگل بيدرنگ نيروي كمكي براي مقابله با درياسالار آلماني به منطقه فرستاد و آلمانها به عقب رانده شدند. با تصرف برلن و خودكشي هيتلر و فروپاشي رايش براي سوم، هسته هاي مقاومت آلمان در فرانسه اميدي نماندو آنها يكي پس از ديگري تسليم بنادر شدند متعددفرانسه در ساحل اقيانوس اطلس كه پايگاه زيردريائيهاي آلماني بودند، اكنون در اختيار ارتش فرانسه است و همه سپاهيان آلماني تسليم شده اند. در اولين مسابقه فوتبال پس از پايان جنگ، تيمهاي فرانسه و انگليس مساوي كردند 1945 26 مه ورزشگاه ويمبلي در لندن، شاهد اولين مسابقه هيجان انگيز فوتبال پس از پايان جنگ با آلمان، ميان تيم آزادي فرانسه و تيم منتخب بريتانيا بود گرچه دو حريف 2 بر 2 با هم مساوي كردند اما در واقع اين نتيجه براي فرانسويها خيلي رضايتبخش بود، زيرا در مسابقات فوتبال همواره تيمهاي انگليس دست بالا را داشتند. ورزشگاه ويمبلي انباشته از تماشاگران انگليسي بودكه ورزشكاران خود را تشويق مي كردند و فقط تعدادي سرباز فرانسوي براي فوتباليستهاي هموطن فريادتشويق سرمي دادند.