Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761207-40293S1

Date of Document: 1998-02-26

رهبر معظم انقلاب در ديدار رئيسان دانشگاهها: تحرك سياسي در دانشگاه لازم و واجب است جامعه اسلامي ايران در مديريت هاي بزرگ خود و سازماندهي مسائل عظيم و عمومي كشور و نيز براي گسترش اخلاق و معنويت و دستيابي به تكنولوژي پيشرفته اي كه دنياي امروز لحظه به لحظه قدمهاي بلندي را به سوي آن برمي دارد نيازمند ارتقاي علمي است .تهران - خبرگزاري جمهوري اسلامي: حضرت آيت الله خامنه اي رهبرمعظم انقلاب اسلامي ديروز در ديدار روساي دانشگاهها و مراكز اموزش عالي ودانشگاههاي علوم پزشكي كشور با ايشان در سخناني نقش دانشگاهها را در آبادي و پيشرفت مادي و معنوي كشوربسيار حائزاهميت دانستند وخواستار طراحي يك برنامه علمي كلان واستراتژيك براي آينده كشور شدند. مقام معظم رهبري دراين ديدار، علم را براي انسان به مثابه چشم باز توصيف كردند وفرمودند: جامعه اسلامي ايران در مديريت هاي بزرگ خود و سازماندهي مسائل عظيم وعمومي كشور و نيز براي گسترش اخلاق و معنويت و دستيابي به تكنولوژي پيشرفته اي كه دنياي امروز لحظه به لحظه قدمهاي بلندي را به سوي آن برمي دارد نيازمند ارتقاي علمي است. حضرت آيت الله خامنه اي از علم به عنوان وسيله اقتدار ياد كردند و فرمودند: علم و معرفت، گوهر بسيار عزيز، شريف و ارزشمندي است كه انسان هميشه بايد به دنبال آن باشد. هيچكس نمي تواند ادعا كند علم همان است كه غربي ها بدست آورده اند و ياقدم بالاتر در جهت علم متعلق به غربي هاست علم را مي توان باتلاش وكوشش بدست آورد و جوانان ما در محيطهاي علمي بادستيابي به چشمه جوشان علم و پيداكردن راههاي ميان بر مي توانند پيشرفت وارتقاي كشور را در آينده تضمين كنند. رهبر معظم انقلاب توجه مسئولان و برنامه ريزان دانشگاهها را به تلاش درجهت شكوفا كردن استعدادهاي علمي دانشجويان جلب كردند و فرمودند: دانشگاه و اداره آن بايد جدي گرفته شود و اولين و مهمترين اقدامي كه دراين زمينه مي توان انجام داد طراحي يك برنامه كلان علمي براي آينده كشور است كه در آن موقعيت علمي كشور و اهدافي كه بايد به آن برسد، مشخص و تبيين شود و متناسب باحركت عجيب وسريع برنامه هاي علم، زمان بندي نشده نيز به اجرا درآيد. مقام معظم رهبري دربخش ديگري از سخنانشان بر ضايعات سنگين جدايي علم از دين در جهان تاكيد كردند و فرمودند: اسلام براي علم، عزت و شرف اصيل قائل است و علم را نور مي داند، بنابراين اسلامي كردن دانشگاهها واجبتر است. حضرت آيت الله خامنه اي دربيان ويژگي هاي دانشگاه اسلامي فرمودند: يكي از شاخصه هاي اسلامي شدن دانشگاهها علمي شدن عميق آنهاست شدن، خود باور بودن و اتكا به نفس داشتن استاد ودانشجو، از جمله نكات بارز دانشگاه اسلامي است. دردانشگاه اسلامي تدين ودين باوري وجه غالب است ودرآن ايستادگي برروي اصول، تسليم ناپذيري دربرابر دشمني وعزم واراده دربرابر تهاجم به زيربناي مستحكم فكري است. دانشگاه اسلامي شكوفا وپرنشاط است ودر آن علم و عالم عزيز و با كرامتند، دانشجو به قصدقربت درس مي خواند ومظاهر فسق و فساد در آن وجود ندارد بنابر اين لازمه علمي شدن دانشگاهها اسلامي شدن آنهاست كه بايد به عنوان يك مساله اساسي و بسيار مهم موردتوجه قرار گيرد. رهبرمعظم انقلاب اسلامي باتاكيد براهميت فعاليتهاي سياسي در دانشگاهها فرمودند: تحرك سياسي در دانشگاه لازم و واجب است واصلا نبايد از آن اجتناب شود. دانشجونصري بسيار عزيز ومهم است و بايد آنچنان كه حق اوست با او رفتار كرد، حق اواين است كه ديگران او را ابزاري براي كارهاي سياسي خود ندانند و يااو را به سمت بي تفاوتي و بي اطلاعي نسبت به مسائل سرنوشت ساز كشور سوق ندهند. مقام معظم رهبري آرمانگرايي را مايه پيشرفت دانشجويان دانستند و فرمودند: وقتي حكومت مورد قبول، علاقه، عشق و محبت وانتخاب مردم است، دانشجويان بايد حالت طرفداري وجانبداري از حكومت ودولت را به عنوان يك عرف رايج در دانشگاهها درآورند ونسبت به مسئولان نظام ودولت گرايشي جانبدارانه داشته باشند، اما هستندكساني كه تحرك سياسي دانشجو را به مفهوم معارضه نسبت به دولت ونظام وانمودمي سازند كه چنين تلاشي ناشي از كج انديشي، خطا وانحراف است. حضرت آيت الله خامنه اي انتقاد خصمانه از حكومت مورد قبول مردم را اقدامي نادرست خواندند وفرمودند: حركت سياسي دانشجويي به معناي حفظ آرمانگرايي وداشتن حالت جانبداري از دولت، همراه باانتقاد منصفانه و غيرخصمانه است. انتقاد لازمه آرمانگرايي است، اما انتقاد اگر خصمانه باشد مضر خواهد بود. رهبرمعظم انقلاب اسلامي ضرورت همكاري روساي دانشگاهها با مسئولان دفاتر نمايندگي ولي فقيه، تامين نيازهاي مادي و معيشتي استادان دانشگاهها و نيز اهتمام در امرپژوهش را كه موجب نشاط علمي دانشجويان مي شود يادآور شدند و در پايان سخنانشان توجه روسا واستادان دانشگاهها را به اهميت مطالعه علمي مستمر، نشست مشورتي بادانشجويان، استفاده كامل از فرصتها، كاهش تعطيلات غيررسمي و ارتباط هر چه بيشتربا مراكز علمي جهان جلب كردند. پيش از سخنان مقام معظم رهبري دكتر، معين وزير فرهنگ و آموزش عالي و دكتر فرهادي وزير بهداشت درمان وآموزش پزشكي هر يك گزارشي از برنامه هاي در دست انجام براي سامان دادن به نظام علمي كشور در حوزه هاي تحت مديريت خود ارائه كردند.