Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761207-40223S1

Date of Document: 1998-02-26

زنان، قربانيان خشونتهاي خانوادگي درانگليس سرويس اجتماعي - بيش از 10 درصد اززنان انگليسي قرباني خشونت هاي خانوادگي هستند. به گزارش خبرگزاري جمهوري نتيجه اسلامي، يك تحقيق آماري بي سابقه در انگليس نشان مي دهد خشونت هاي فيزيكي خانوادگي و پديده كتك خوردن زنان ازهمسرانشان در اين كشور به يك اپيدمي تبديل شده است. براساس اين براي گزارش، اولين بار محققان سه دانشگاه انگليس با بررسي پرونده هاي سازمان خدمات اجتماعي و بخش اورژانس بيمارستان هاي يك منطقه از لندن، به بررسي پديده خشونت هاي فيزيكي درخانواده پرداخته اند. محققان دانشگاهي اعتقاد دارند هزينه سالانه خسارات پديدآمده از اين گونه خشونت هاي خانوادگي رقمي درحدود يك ميليارد پوند است. اين درحالي است كه براي زيان هاي رواني و اجتماعي آن نمي توان رقمي متصور شد. گفته مي شود وزارت كشور انگليس مشغول بررسي و تدوين سياست هاي جديد براي مقابله با اين پديده مخرب اجتماعي است. در اين طرح افزايش و بالا بردن آگاهي عمومي و ايجاد تسهيلات به منظور پيشقدم شدن قربانيان اين گونه خشونت هادر افشاي آن و درخواست كمك از مراكزمربوطه پيش بيني شده است. به نوشته روزنامه اينديپندنت انگليس اين تحقيق كه انجام آن يك سال به طول انجاميد، در محدوده منطقه هكتي درشرق لندن اجرا شده است. آمار موجود نشان مي دهد بيش از 5 هزاركودك در اين منطقه تحت تاثير مستقيم خشونت هاي فيزيكي خانوادگي قرار دارند. به گفته محققان انگليسي، خشونت هاي داخلي خانوادگي كه جرم محسوب مي شوند، مي تواند شكل هاي مختلفي به خود بگيرد. در برخي مواقع قربانيان زن به اندازه اي مورد ضرب و شتم توسط همسر خود قرار مي گيرند كه بيهوش مي شوند. علاوه بر خشونت هاي فيزيكي، فشارهاي رواني وارد شده بر زنان نيز بخش مهمي از خشونت هاي داخلي خانوادگي را تشكيل مي دهند. به عنوان بخشي از اين تحقيقات محققان يك ساله تعداد 129 زن را كه در مطبپزشكي محلي حاضر شده بودند مورد مصاحبه قرار دادند، نتيجه اين مصاحبه نشان مي دهد طي يكسال 25 درصد از آنها قرباني خشونت هاي غيرفيزيكي 20 درصد قرباني خشونت هاي فيزيكي باشدت كم و 11 درصدقرباني خشونت هاي شديد در خانواده بوده اند.