Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761206-40185S1

Date of Document: 1998-02-25

برآورد كارشناسان: با حذف يارانه سوخت مي توان خودروهاي نو را رايگان در اختيار مردم گذاشت . سرويس شهري: برنامه ريزي، سازماندهي و مطالعات اجرايي براي مهار ترافيك در شهرها با رعايت ملاحظات زيست محيطي از وظايف جديد مهندسي ترافيك است. مهندس موسوي معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران صبح ديروز در مراسم گشايش سومين همايش مهندسي ترافيك طي سخناني خاطرنشان كرد: در شرايطي كنفرانس مهندس ترافيك را در كشور برپا مي كنيم كه نظم و انضباط آمد و شد در سطح بسيار پاييني قرار دارد و از آن طرف نياز جمعيت شهروندي براي دريافت خدمات رو به افزايش است. وي برنامه ريزي براي ساماندهي رفت و آمد شهري را در شرايطامروز جهان به عنوان يك اولويت برشمرد و گفت: ما در حالي به سال دو هزار وارد مي شويم كه بنابر آمار موجود جمعيت شهرنشينان دنيا از روستانشينان بيشتر خواهد بود، افزايش جمعيت شهرنشيني ما را بر آن مي دارد تابه طور اصولي و زيربنايي به شبكه حمل و نقل شهري به عنوان يك ضرورت جدي نگاه كنيم. معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران ساماندهي ترافيك را در شهرها به مثابه هماهنگ كردن گردش خون در بدن دانست وگفت: اگر بپذيريم اصلي ترين نياز جمعيت شهري تهران تحرك روزانه است آن وقت درخواهيم يافت كه سهم مهندسان ترافيك دراين بخش اهميت بسيار زيادي دارد. وي سيستم حمل ونقل عمومي شهرتهران را ناكارا دانست و گفت: وقتي نگراني هاي زيست محيطي روزبه روز در ميان جمعيت شهر تهران افزايش مي يابد و از آن سو مهمترين عامل كاهش آلودگي هواي شهر افزايش ناوگان حمل و نقل شهري اعلام شده است، به اين واقعيت مي رسيم كه هنوز در آغاز راه هستيم و براي از ميان برداشتن اين نگراني كه شايسته تقدير هم است بايد حدود 5 هزار اتوبوس كار آمد وارد ناوگان حمل و نقل كنيم. مهندس موسوي از رفتار رانندگي در شهر تهران به شدت انتقادكرد و گفت: حركاتي كه برخي رانندگان در سطح شهر بزرگ تهران در پياده و سوار كردن مسافر و حركت در معابر انجام مي دهند براي كشورهاي پيشرفته تعجب برانگيز است. معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران خارج كردن ناوگان فرسوده حمل و نقل شهري را ازگردونه رفت و آمد شهروندان يك حركت زيست محيطي دانست وگفت: براساس برآوردهايي كه صورت پذيرفته است اگر دولت به جاي يارانه اي كه بابت خودروهاي بنزين سوز فرسوده پرداخت مي كندآن را در بازار بين المللي عرضه كند از ارز حاصل از آن مي تواندخودرو صفر كيلومتر خريداري كرده و به صورت رايگان در اختيارصاحبان خودروهاي فرسوده قراردهد، اين حركت هم يك حركت زيست محيطي است و هم اينكه شبكه حمل ونقل شهري را زيبا ويكنواخت خواهد كرد. مهندس موسوي در پايان نگهداري امكانات و تجهيزات ارتقاي مديريت ترافيك و بهره مندي ازدانش روز را محملي براي بسامان كردن گره هاي ترافيكي و راه حل هاي اصولي برشمرد و خاطرنشان همت كرد، و تلاش همگاني و تغييررفتار رانندگان و دستيابي به فن آوري امروزي نيز مي تواند نقش قابل توجهي در رفع گره هاي ترافيكي به ارمغان آورد. براساس اين گزارش دكتر شعاررئيس هيات مركزي كميته علمي همايش كنفرانس مهندسي ترافيك نيز در سخناني گفت: هر سال بيش از يك ميليارد ساعت وقت مردم تهران در راهبندان هاي داخل شهر تلف مي شود. به همين خاطرنسل كنوني به خاطر آلودگي هوابيش از يكصد ميليون سال كسر عمردارد. وي اضافه كرد: بر اثر ترافيك ومشكلات زيست محيطي سالانه ميليون ها روز كاري از دست مي رود، ده ها هزار كودك مسموميت سربي پيدا مي كنند و بزرگسالان نيز دچار حملات قلبي مي شوند. وي اضافه كرد: مسئولان و مردم بايد به ضرباتي كه بر اثر مشكلات ترافيكي بر پيكره اقتصاد كشوروارد مي شود توجه كنند و با توجه به محدوديت ها و ظرفيت هاي زيست محيطي تغيير شبكه حمل و نقل درتهران را ضروري بدانند. در كنفرانس مهندسي ترافيك مقاله هايي در زمينه تصادفات ترافيك، شناسايي تقاطع هاي تصادف خيز، اتلاف وقت مسافر در شبكه اتوبوسراني، مهندسي راه و ترابري و روند پيشرفت آن ارائه مي شود. كنفرانس مهندسي ترافيك ايران ازسوي شركت كنترل ترافيك تهران و با همكاري وزارت كشور، وزارت راه و ترابري و شهرداري تهران ازديروز در كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان آغاز شده وفردا خاتمه مي يابد.