Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761206-40163S1

Date of Document: 1998-02-25

گشتي در دنياي خبرها بارش تگرگ ده سانتي متري! پكن - بارش شديد و كم نظير تگرگ در ايالت كانتون كشورچين، زيانهاي سنگيني وارد آورد. قطردانه هاي تگرگ به 10 سانتي متر مي رسيد كه موجب مرگ 2 نفر و مجروح شدن 11 نفر ديگر شد. تگرگ 2500 هكتار از زمينهاي كشاورزي و 10 هزار خانه را ويران كرد و به درختان ميوه زيانهاي سنگيني وارد آورد. درتايوان نيز بارش تگرگ زيانهايي به بار آورده است، اداره هواشناسي چين پيش بيني كرد، در روزهاي آينده نيزچنين تگرگي خواهد باريد وتوفان شديدي در پي خواهد داشت. فروش اعضاي بدن انسان در نيويورك . نيويورك - مقامات دادگستري آمريكا اعلام كردند دو مرد چيني را هنگام فروش اعضاي بدن انسان در نيويورك دستگير كردند. اين دو كه ونگ چانگ يونگ وفوشينگ جي نام دارند، هنگام فروش كليه و قرنيه چشم دستگير شدند. بازجويي هاي اوليه نشان داد كه اعضاي بدن، متعلق به زندانيان چيني است كه به اعدام محكوم شده اند. در ادامه بازجويي ونگ چانگ يونگ اعتراف كرد كه پيش از اين يكي از دادستانان دولتي چين بوده و خود در اعدام زندانيان چيني شركت داشته است. خودروي شوم در حراج . رم - خودروي شخصي بنيتو موسوليني - ديكتاتور ايتاليا در زمان جنگ جهاني دوم - در يك حراجي درجنوا به فروش گذاشته شده است. اين خودرويك فيات دو در ساخت سال 1940 ميلادي است و به خودروي شوم مشهوراست. موسوليني و همسرش در سال 1945 ميلادي با اين خودرو از ايتاليافرار كردند، اما توسط پارتيزانهاي اين كشور دستگير و اعدام شدند. قيمت پايه براي فروش خودروي شوم 100 هزار دلار در نظر گرفته شده است. آخرين خودروي موسوليني كه آلفاي ساخت 1930 ميلادي بود سه سال پيش در يك حراج 320 هزار دلار فروخته شد. تبعيض در تقسيم غذا .آلماتي - يكي از سربازان پاسگاه مرزي ازبكستان وتركمنستان 8 تن از همكارانش را هدف گلوله قرار داد و كشت. حادثه روز يكشنبه هنگام تقسيم غذا در پاسگاه روي داد. ظاهرا سربازان نسبت به تبعيض در تقسيم غذا اعتراض كرده اند. غافل از اين كه همكار آنها بسيار خشمگين است و دست به اسلحه خواهد برد. اين سرباز پس از كشتن همكارانش، از پاسگاه گريخت، اما ماموران امنيتي ديروز موفق شدند او را شناسايي و دستگير كنند. مقامات امنيتي تاشكند سرگرم بازجويي از اين سرباز هستند. حركت پلك در خواب به معني رويا نيست . لندن - يكي از پژوهشگران دانشگاه كلمبيا اعلام كرد لرزش پلك چشمها هنگام خواب ارتباطي عميق، با ديدن رويا ندارد. تاكنون دانشمندان تصور مي كردندحركت سريع پلك چشمها با ديدن رويا مرتبط است، اما تحقيقات دانشمند كلمبيايي مشخص كردحركت پلكها براي جابه جا كردن مايعي است كه در حدقه چشم جمع مي شود. اين مايع اكسيژن و موادغذايي را از رگهاي خوني عنبيه به قرنيه چشم مي رساند. در زمان بيداري، هواي اطراف چشم، حركت اين مايع را موجب اما مي شود، در خواب حركت سريع اين پلكها، مايع را جابه جا مي كند. اين دانشسمندپس از تحقيق روي چشم جنين به اين نتيجه رسيد زيرا حركت چشم جنين در رحم مادر، نمي تواند به دليل ديدن رويا باشد. ساختمان 22 طبقه فرو ريخت . رويودوژانير - يك طبقه 22ساختمان در شهر ريودوژانيرو (پايتخت برزيل ) فرو ريخت. چندي پيش، شكافي در بدنه اين برج مسكوني ايجاد شده بود، امازندگي در برج جريان داشت. همسايگان به ساكنان برج اطلاع دادند كه شكاف روي بدنه ساختمان عميق تر شده است و صداهاي عجيبي از پايه هاي ساختمان به گوش مي رسد. بيشتر ساكنان اين ساختمان پس از شنيدن هشدارهمسايگان، برج را ترك كردند ودقايقي بعد چهل و چهار واحد ازواحد 176 اين برج مسكوني فروريخت و به تلي از خاك هفت تبديل شد تن از ساكنان كه بي خيال، ساختمان را ترك نكرده بودند، زير آوار ناپديد شدند وامدادگران در جستجوي آنها هستند. يك تحقيق تازه . واتيكان: يكي از استادان ژنتيك دانشگاه كاتوليك رم در يك سخنراني اعلام كرد آدم و حوا حدود 200 هزار سال پيش دربهشت زميني (جنوب يا جنوب شرقي آفريقا ) مي زيستند. پدرآنجلوسرا گفت اين ديدگاه ناشي از تحقيقات انجام شده در سال 1996 ميلادي است كه در آريزونا و كاليفرنيا انجام شد. وي افزود انسانهاي امروزي نوادگان آدم و حوا هستند كه از حدود 40 هزار سال پيش به آسيا و اروپارفتند. گفتني است مسيحيان كاتوليك معتقدند، آدم و حوا تنها جنبه نمادين دارند و انسانهاي امروزي از چندين آدم و حوا به وجود آمده اند، اما مطالعه روي ميتوكندريهاي سلولهاي جنس ماده ودي. ان. آي كروموزمهاي جنس نر نشان دادانسان تك ريشه اي است و تنها از يك آدم و يك حوا به وجود آمده است.