Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761206-40160S1

Date of Document: 1998-02-25

دقت كنيد! به خاطر نوروز بازار نوروز، بازار شيرين خريد و فروش است، بازار سود سرشار براي فروشنده و بازار اجبار براي خريدار. در سراسر كشور ما حتي يك خانواده يا يك نفر را هم نمي توانيم سراغ بگيريم كه خريد نكند و از دايره جذبه ها و جذابيتهاي نوروز دور بماند. حتي خانواده هايي هم كه به هر دليل عزيزي را از دست داده اند در اين دايره مي گنجند و حضور دارند. نوروز ايراني، نوروز صحبت و دوستي و صميميت است. نوروز آشتي كنان، نوروز نقل و نبات و شيريني، نوروز ديدارها و خاطره ها و... به خاطر نوروز و همه آيين هاي سنتي آن كه سده ها را درنورديده و به ما رسيده است تلاش كنيم لبخند بر لبان نوروزيان بنشانيم و انصاف و مروت را گسترش دهيم و از گرانفروشي و بدفروشي و تدليس بپرهيزيم.