Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761206-40157S1

Date of Document: 1998-02-25

گزارش قرن - 1900 2000 مسابقه برسر تسخير هر چه سريعتربرلن 1945 25 آوريل شهركونيگسبرگ در آلمان شرقي كه تحت محاصره ارتش سرخ بود، به علت فقدان آذوقه و مهمات تسليم شد، اما هيتلر كه همواره مقاومت تا آخرين قطره خون رابه افسرانش تكليف ژنرال لاش مي كند، فرمانده پادگان شهررا محكوم به اعدام كرد. در برسلو شهر ديگري در همان منطقه، ژنرال هانكه فرمانده قواي آلمان، همه اهالي شهر رادر جنگ با ارتش سرخ بسيج كرد و آنها واقعا تا آخرين قطره خون جنگيدند، اگر چه با دادن تلفات سنگين مغلوب شدند اما ژنرال هانكه در آخرين ساعات سقوط شهر با هواپيماي اختصاصي خود از معركه گريخت! در 16 آوريل ارتش سرخ به فرماندهي ژنرال ژوكف خط دفاعي آلمان در اودر را در هم شكست و راه پيشروي به سوي برلن راگشود. يك هفته بعد آنها در حومه پايتخت آلمان بودند و شهر را در محاصره گرفتند. آلمانها براي دفاع از برلن همه اهالي شهر را از كوچك و بزرگ و پير و جوان بسيج كردند و افراد اس اس هر كس را كه در وظايف محوله جنگي تعلل نشان مي داد، در جا به دار مي آويختند. وحشت و مرگ بر برلن، شهري كه براثر بمبارانهاي متوالي به ويرانه اي مبدل شده بود، سايه انداخته بود. در اين حال از سوي غرب، نيروهاي انگليسي تحت فرمان مارشال مونتگمري نيز به سرعت به سوي برلن پيش مي آمدند. آنها شمال آلمان را از سرپل وزل در نورديده و به رودالب رسيده بودند و مي خواستند در مسابقه تسخير برلن از ارتش سرخ عقب نمانند. روز 18 آوريل نيروهاي آلماني محاصره شده در روهر تسليم شدندو امريكائيها نيز در پيشروي به سوي برلن شتاب بخشيدند. آنهادر 25 آوريل به رودالبرسيدند و روي يك پل اين رودخانه با سربازان ارتش سرخ كه از آنطرف آمده بودند، ديداركردند. هيتلر خودكشي كرد وبه فرمان اوجسدش سوزانده شد 1945 30 آوريل آدولف هيتلر پيشواي 56 ساله آلمان نازي و مرد قدرتمندي كه زماني بربخش عمده اروپا فرمان مي راند، درپناهگاه زيرزميني ساختمان صدارت عظماي آلمان در برلن، خودكشي كرد. او در آخرين لحظات زندگي با اوابراون معشوقه اش همراه بود كه روز قبل رسما با وي ازدواج كرده بود، امانوعروس فوهرر به جاي شريك زندگي شريك مرگ او شد و وي نيزبه زندگي خود پايان به داد فرمان قبلي هيتلر، جسد آن دو را با بنزين آغشته كردند و سوزاندند و بقاياي سوخته را هم نابود كردند وبدينگونه بود كه مرگ هيتلر واوابراون و احتمال زنده بودن وفرار آنها از آلمان تا مدتها درهاله اي از ابهام باقي ماند و منشا شايعات و افسانه ها و قلمفرسائي هاي گوناگون در مطبوعات گرديد. تصميم هيتلر به خودكشي هنگامي گرفته شد كه ارتش سرخ به فرماندهي ژنرال ژوكف به حومه برلن رسيد و با تكميل محاصره پايتخت آلمان در فوهرر 25 آوريل پي برد كه به آخر خطرسيده است. به فرمان او 500 هزار نفر از اهالي برلن را كه اغلب آنها نوجوانان و سالمندان بودند، براي دفاع از پايتخت بسيج كرده بودند و اين رزمندگان بي تجربه به فرمان پيشوا موظف بودند جان فدا كنند، اما به ارتش سرخ اجازه ورود به برلن ندهند. با وجود اين در يك حمله ارتش سرخ، ساختمان رايشتاگ به تصرف مهاجمان در آمده و در اين شرايط فاجعه بار بود كه هيتلر به عجله وصيتنامه اش را نوشت و درياسالاردونيتز را به جانشيني خود تعيين كرد. هيتلر در وصيتنامه اش كه نوعي پيام واپسين به ملت آلمان و همه جهانيان بود، مسئوليت جنگ بين المللي را به گردن سياستمداران يهودي تبار يا در خدمت منافع يهوديان انداخته و در پي آن نوشته بود: من با قلب شاد و وجدان سربلند از اين جهان مي روم، چون به فداكاريهاي سربازان آلماني و پيروزيهاي آنان در جبهه ها، روحيه مقاومت و ايثار بانوان درخانه ها، تلاشهاي پرثمر كارگران و كشاورزان در كارخانه ها و مزارع مي انديشم و اطمينان دارم كه نسل جوان آلمان نگهبان سرمشقهائي خواهد بود كه براي ملتم به وديعه گذاشته ام. اين سرمشقها و رهنمودها در تاريخ بشريت همانند ندارند ومرگ من بيانگر اينست كه در راه انجام وظيفه، فوهرر هم مثل يك فرد عادي، بايد از ايثار جان استقبال كند... فرداي روز خودكشي هيتلر، گوبلزوزير تبليغات حكومت نازي و همسرش پس از اينكه شش فرزند خود را مسموم كردند، از يك مامور اس اس خواستند تا دو گلوله به شقيقه آنها شليك كند. درهمين حال برلن عرصه تاخت و تازارتش سرخ بود و انبوه فراريان پايتخت را ترك مي گفتند. تلاقي تاريخي قواي امريكا و شوروي و آغاز حمله نهايي 1945 25 آوريل در ساعت 4 بعد از ظهر 25 آوريل شصت و نهمين لشگر سپاه اول امريكا و پنجاه و هشتمين لشگر گارد اوكراين به فرماندهي ژنرال كنيف، در ناحيه تورگو در 50 كيلومتري شمال شهر لايپزيگ آلمان به هم رسيدند و با اين تلاقي تاريخي كه حاكي ازسلطه متفقين برسراسر خاك آلمان از شرق تا غرب بود، آخرين مرحله پيكار با هيتلر، يعني نبردبراي تصرف برلن آغاز شد. شكست آلمان مرحله به مرحله و هر مرحله با شتاب بيشتر صورت گرفته بود. در 17 ژانويه روسها ورشو را تصرف كردند و در 14 فوريه به بوداپست رسيدند. سپس وين سقوط كرد. چرچيل اصرار داشت كه متفقين غربي سريعتر به سوي شرق آلمان پيشروي كنند تا بخش كوچكتري از آلمان به اشغال شوروي درآيد، اما امريكائيها توافق يالتا را محترم شمردند و براي تلاقي با روسها رودالب را برگزيدند. تقسيم آلمان به دو بخش شرقي و غربي عملا تحقق يافته بود و تسخير برلن مرحله نهائي جنگ و شليك تيرخلاص به رايش سوم بود. ارتش سرخ شهر وين را تسخير كرد ورود پيروزمندانه نيروهاي شوروي به وين 1945 2 آوريل ارتش سرخ با پيشروي سريع درخاك اتريش به حوالي شهر وين رسيد و مارشال تولبوخين فرمانده آن در اعلاميه اي از اهالي شهر خواست تا عليه پادگان آلماني شهرقيام كنند، اما اهالي قادر به چنين اقدامي نبودند و در نتيجه قواي شوروي در 6 آوريل به شهر حمله ورشد. جنگهاي شديدي در گرفت كه به صورت خياباني وخانه بخانه تا 13 مارس ادامه يافت و سرانجام سراسر شهر به تصرف ارتش سرخ درآمد. با رهائي وين، احزاب قديمي اتريش كه هيتلر پس از الحاق اين كشور به آلمان همگي آنها را منحل كرده بود، فعاليت سياسي خود را از سر گرفتند و با ائتلافي از سه حزب عمده يك حكومت موقت به رهبري كارل رنر تشكيل شد كه قبل از الحاق اتريش به آلمان در سال رياست 1933 شوراي ملي را به عهده داشت. اولين اقدام حكومت موقت، اعلام استقلال اتريش بود و بدين قرار اين كشور از اين پس يكي از ايالات آلمان محسوب نمي شود. امامتفقين غربي همچنان از آينده اتريش نگران هستند، زيرا يكي از احزاب ائتلافي درحكومت موقت وين، حزب كمونيست طرفدار شوروي است و با توجه به حضور ارتش سرخ در شهر، بيم آن مي رود كه كمونيستها قدرت را در اين كشور قبضه كنند. به همين جهت امريكا و انگليس و فرانسه تاكنون از شناسائي رسمي حكومت موقت اتريش خودداري كرده اند. نيروهاي زرهي فرانسه در شهراشتوتگارت آلمان 1945 21 آوريل نيروهاي زرهي فرانسه در جنوب آلمان و در نواحي كوهستاني آلپ دست به حمله وسيعي زدند و بي آنكه با مقاومت قابل توجهي از سوي آلمانها مواجه شوند، اشتوتگارت و كارلسروهه را به تصرف درآوردند. هيتلر قبلا قصد داشت در نواحي كوهستاني آلپ هسته مقاومتي در برابر متفقين به وجود آورد، اما شيرازه كار از دست او به در رفته است و سربازان فرسوده و سرخورده ارتش رايش تلاشي براي مقاومت نشان نمي دهند و دسته دسته تسليم مي شوند. در جبهه شمالي تر، قواي امريكا و انگليس مقاومت آلمانها را درحوزه روهر در هم شكسته اند و به سرعت به سوي نواحي مركزي پيشروي مي كنند. آنها قصد دارند هر چه زودتر خود را به شهر برلن كه درمحاصره ارتش سرخ قرار داردبرسانند.