Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761205-40089S1

Date of Document: 1998-02-24

گزارش قرن 1900 2000 هري ترومن به رياست جمهوري امريكارسيد هري ترومن 1945 12 آوريل با درگذشت فرانكلين هري روزولت، ترومن معاون رياست جمهوري، خود به خود مقام او رابه عهده گرفت. وي در امريكا سياستمرد چندان شناخته شده اي نيست و قبلا نيز سمتهاي مهمي را عهده دار نبوده است. در سال 1934 كه نماينده مجلس سنا در بود راس يك كميته تحقيق براي بررسي هزينه هاي تسليحاتي گماشته شد و سوءاستفاده هائي را كشف كرد كه براي اولين بار نامش رابرسر زبانها انداخت. در انتخابات سال 1944 جناح محافظه كار حزب دموكرات اورا كانديداي معاونت رياست جمهوري كرد تا مانع موفقيت هنري والاس كانديداي ديگر اين مقام از جناح تند رو شود وبا پيروزي روزولت در انتخابات، ترومن هم به مقام معاونت رياست جمهوري رسيد و اكنون بي نياز از راي مردم، شخص اول ايالات متحده شده است. چريكهاي طرفدار تيتو شهر سارايوورا از تصرف آلمانها درآوردند 1945 6 آوريل ارتش رهايي بخش يوگسلاوي به رهبري تيتو، قواي آلمان را از كرواسي تا مرز اتريش عقب راندند و موفق به تسخير شهرسارايوو مركز ناحيه بوسني شدند. پس از سقوط اين شهر، ميان فرماندهان ارتش زميني آلمان و شبه نظاميان اس اس اختلاف شديدي بروز كرد و براي اولين بار گروههاي مسلح آلماني با هم به زدوخوردپرداختند. آنها سپس به حالت پراكنده ونامنظم به سوي مرز اتريش عقبنشيني كردند. تيتو اعلام كرده است كه هر آلماني در خاك يوگسلاوي باقي بماند دستگير و به عنوان اسير جنگي با او رفتارخواهدشد. سرانجام عبرت انگيز ديكتاتور موسوليني، فاشيست 1945 28 آوريل روز 25 آوريل كميته رهايي ملي ايتالياي شمالي بيانيه اي صادر كرد كه به موجب آن براي بلندپايگان حكومت سرنگون شده فاشيست و درراس آنها بنيتوموسوليني ديكتاتور سابق ايتاليا مجازات مرگ پيش بيني شده بود. بيانيه اين كميته جرم گردانندگان حكومت فاشيست را زيرپا گذاشتن قانون اساسي، سلب حقوق قانوني شهروندان، تحميل رژيم فاشيست برايتاليا، خيانت به كشور و سوق دادن آن به ورطه شكست و سقوطعنوان مي كرد. موسوليني در همان روز انتشار اين بيانيه در ميلان، شتابزده از اين شهر شمالي ايتاليا گريخت، امادو روز بعد در نزديكي شهرك موسو در 14 كليومتري مناجيوتوسط چريكهاي ضد فاشيست كه در تعقيبش بودند دستگير شد. گروهي از نظاميان آلماني كه او را همراهي مي كردند، با كسب موافقت چريكها براي عزيمت بي مزاحمت خود به اتريش، بدون درگيري دوچه را تحويل دادند. وي به اتفاق معشوقه اش كلارتاپتاچي در يك خانه روستايي زنداني شد و تنها اميدش اين بود كه او را نكشند و به قواي متفقين كه در حال پيشروي به سوي منطقه بود بسپارند، شايد در اين ميان راه نجاتي برايش گشوده شود. چريكهاي دستگيركننده موسوليني قصد داشتند او را به شهركوم كه تازه به تصرف متفقين درآمده بودببرند و تحويل آنها بدهند، اما درهمين گيرودار كلنل والريو يكي از فرماندهان متنفذ شوراي عالي چريكهاي ضدفاشيست از راه رسيد ونفر 17 از سران زنداني فاشيست رابه علاوه موسوليني مشمول بيانيه ميلان دانست و در يك دادگاه صحرائي به محاكمه كشيد و اين دادگاه به سرعت هر 18 نفر رابه اعدام محكوم كرد. سپس كلنل والريو شخصا به محل بازداشت دوچه رفت و او را از زندانش خارج ساخت و ازكلارتاپتاچي خواست كه پي كارش برود، اما اين زن حاضر به ترك موسوليني نشد. به دستور كلنل والريو، موسوليني و معشوقه اش را به محوطه خارج از زندان آوردند و پشت به يك ديوار قرار دادند. كلنل حكم دادگاه را مبني بر اعدام دوچه قرائت كرد و بار ديگر ازكلارتاپتاچي خواست كه او را ترك كند، وگرنه هدف تيرباران قرار خواهد گرفت. معشوقه موسوليني بي آنكه سخني به زبان بياورد، همچنان در كنار او باقي ماند. كلنل با شليك مسلسل رگباري از گلوله به سوي ديكتاتور فاشيست باريدن گرفت و بدين گونه مردي كه بيش از بيست سال فرمانرواي بي منازع ايتاليا بود و زني كه تاپاي جان او را همراهي كرد، به خاك و خون درغلتيدند. همان روز در يك زندان ديگر چريكهامحكوم 17 به اعدام ديگر از سران فاشيست سرنوشتي نظير دوچه پيداكردند كه يكي از آنها خلبان مخصوص موسوليني و ديگري يك نماينده پارلمان ايتاليا بود. روز بعد اجساد موسوليني وكلارتاپتاچي و دوتن از ياران وفادار دوچه راكه اعدام شده بودند، در ميدان لورتو در ميلان به معرض تماشاي مردم گذاشتند. گردهمائي نمايندگان 47 كشور دركنفرانس سانفرانسيسكو 1945 25 آوريل براي تنظيم و تصويب منشور سازمان ملل متحد كه پس از پايان جنگ جهاني دوم رتق و فتق امور بين المللي را به عهده خواهد گرفت نمايندگان 47 كشور در شهرسان فرانسيسكو اجتماع كرده اند. مذاكرات مقدماتي درباره چگونگي اين سازمان در سپتامبر سال گذشته انجام گرفت ومتفقين براي تشكيل هر چه سريعتر آن توافق دارند. سازمان ملل آينده يك مجمع عمومي از نمايندگان همگي دولتهاي يك عضو، شوراي امنيت، يك يك دبيركل، ديوان بين المللي داوري و يك شوراي اقتصادي و اجتماعي خواهدداشت كه بنياد اخير به پيشنهادامريكا در تشكيلات سازمان ملل گنجانده شده است، زيرا روزولت قصد داشت فعاليتهاي اين سازمان گستره وسيعتري را دربرگيرد، درحاليكه شوروي ترجيح مي داد نقش آن به حل اختلافات ميان دولتهامحدود باشد. در كنفرانس يالتا با حضورسران امريكا و انگليس و شوروي در فوريه استالين 1945 باعضويت شوروي در سازمان ملل متحد موافقت كرد ودر مقابل روزولت و چرچيل پذيرفتندكه شوروي سه نماينده در اين سازمان داشته باشد. يك نماينده اصلي و دو نماينده از سوي اوكراين و روسيه اما سفيد مسئله اي كه هنوز حل نشده است، حق وتو براي قدرتهاي بزرگ در شوراي امنيت است كه كشورهاي ديگر از آن برخوردار نخواهند بود. همچنين قدرتهاي بزرگ نمايندگان دائمي در شوراي امنيت خواهند داشت، در حاليكه عضويت كشورهاي ديگر در آن ادواري پيش بيني شده است و احتمال مي رود كه در كنفرانس سانفرانسيسكو برسر اين دو مسئله جر و بحثهايي صورت گيرد. سربازان متفقين به فجايع اردوگاههاي نازي پايان دادند آوريل 1945 با پيشروي ارتش سرخ در شرق و قواي متفقين در غرب آلمان، اردوگاههاي دسته جمعي زندانيان و اسيران جنگي كه نازيها براي شكنجه و كشتار وآدم سوزي در نقاط مختلف آلمان ومناطق متصرفي آن ترتيب داده يكي بودند، پس از ديگري درهم ريخت وسربازان متفقين موفق به نجات عده اي از زندانيان شدند، اما افراد اس اس در آخرين فرصتهايي كه قبل از تخليه اين اردوگاهها داشتند، جمع كثيري اززندانيان را به مسلسل بستند يابراثر عدم تحويل جيره غذايي آنان را به كام مرگ فرستادند. سربازان امريكايي در 29 آوريل اردوگاه مخوف داخو را تصرف كردند و همان روز ارتش سرخ نيزبر اردوگاه راونسبروك دست يافت. اجسادزندانياني كه در آخرين فرصت توسطدژخميان اس اس در اين اردوگاههابه گلوله بسته شده بودند، هنوزجمع آوري و دفن نشده بود و معدودي از زندانيان كه هنوز زنده بودند، از بي غذايي و ضعف و بيماري بجز پوستي بر استخوان نداشتند. در ماه مارس تعداد 18168 زنداني در اردوگاه برگن بلسن توسط افراد اس اس اعدام شدند و 9300 تن ديگر در اولين هفته آوريل به كام مرگ رفتند. در 15 آوريل كه سربازان انگليسي اين اردوگاه را تصرف كردند بيش از 15 هزار زنداني بيمار را نجات دادند كه آلمانها آنان را به حال خود رها كرده بودندتا بميرند و نيمي از اين بيماران در دو سه روز بعداز نجات براثرشدت بيماري جان سپردند. مقامات متفقين با مشاهده وضع رقت بار اردوگاهها و ستمي كه برزندانيان رفته است، تاكيد مي كنندكه مسئولان اين جنايات را تعقيبو مجازات خواهند كرد. درگذشت روزولت، رئيس جمهورامريكا فرانكلين روزولت 1945 12 آوريل فرانكلين دلانو روزولت، سي ودومين رئيس جمهور ايالات متحده امريكا، براثر خونريزي مغزي سالگي 63در جان سپرد. وي از كه 1932سال به عنوان كانديداي دموكراتهادر انتخابات رياست جمهوري امريكا پيروز شد، تا زمان اين مرگش، مقام را در دوره هاي متوالي حفظ كرد و پس از ورود امريكا به جنگ عليه كشورهاي محور، در پيروزي متفقين سهم عمده اي داشت. فرانكلين روزولت فارغ التحصيل دانشگاه معروف هاروارد در رشته حقوق قضائي بود و پس از چندي اشتغال در مشاغل قضائي در سال 1910 به عنوان سناتور انتخابي نيويورك از حزب دموكرات به كنگره امريكاراه يافت و سپس مدتي به بازسازي نيروي دريائي امريكا همت گماشت ودر سال به 1929 عنوان فرماندارايالت نيويورك انتخاب شد كه راه را براي رياست جمهوري او همواركرد. در دوران طولاني رياست جمهوري روزولت، اوضاع اقتصادي امريكا كه دستخوش شديدترين بحران در تاريخ اين كشور بود، با تدابير سنجيده وتحولات بنيادي درزمينه هاي صنعتي وكشاورزي و امور بانكي و كارگري وافزايش نظارت دولت بر بهبود اقتصاد، محسوس يافت. او طرفدار عدم مداخله ايالات متحده در اموركشورهاي امريكاي لاتين بود و همچنين از سياست بيطرفي در كشمكشهاي ممالك اروپائي حمايت مي كرد و به همين جهت تا زمان حمله ژاپن به پرل هاربر كه مستقيما امريكا را درمخاطره قرارداد، از ورود به جنگ جهاني دوم اجتناب ورزيد. فرانكلين روزولت پسر عموي تئودور روزولت بود كه قبلا در سالهاي آغاز قرن بيستم رياست جمهوري امريكا را به عهده داشت و با نوه وي، الينورروزولت ازدواج كرده بود و همسرش با فعاليتهاي نيكوكارانه خودمحبوبيت زيادي در ميان امريكائيان به دست آورد.