Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761204-40052S1

Date of Document: 1998-02-23

وزير كشور در جمع استادان و دانشجويان دانشگاه فردوسي مشهد: دانشگاه، كانون بزرگ و ارزنده براي پشتيباني از نظام و حاكميت است سرويس شهرستانها: حجت الاسلام والمسلمين عبدالله نوري وزير كشور شنبه گذشته پيش از پايان سفرش به استان خراسان با حضور در جمع دانشجويان و استادان دانشگاه فردوسي مشهد ضمن ايراد سخناني، به پرسشهاي حاضران پاسخ داد. به گزارش خبرنگار همشهري در وزير مشهد، كشور در سخنان خود بااشاره به جايگاه خاص مشهد در تمدن ايراني و اسلامي و يكي از پايگاههاي مهم علمي عالم تشيع و همچنين وجود بارگاه مقدس امام هشتم ( ع ) وجود، محيطي فرهنگي، دانشگاهي و سالم را در اين منطقه مورد تاكيد قرار داد و گفت: در محيط علم كه شامل محيط دانشگاه وحوزه علميه مي شود بي گمان رسالت اصلي و مسئوليت اوليه، تحقيق و تفكر، تدبر، بحث و تبادل نظر در مسائل مختلف علمي است و محيط علم يعني محيطي كه انسان را از تقليدكوركورانه خارج مي كند و او را به اجتهاد وارد مي كند، محيط علم يعني محيطي كه انسان مي خواهد آنچه را عمل مي كند و آنچه رفتار و كردار اوست مبناي فكري قطعي داشته باشد، از روي خرد و منطق باشد، بنابراين محيط علم براي آزادانديشي ايجاد شده، اگر در محيط علم كسي محدوديت در مواضع او غالب شود مثل اين است كه در محيط علم بخواهد جهل داشته باشد. وي افزود: دانشگاه محيطي است براي نقادي حضوري، محيط علم اين نيست كه آنچه ما مي گوييم شما سربسته بلكه بپذيريد، درست شده است براي اين كه آن چيزي كه ما مي گوييم شما به قول طلبه ها به؟ بگوييدچرا، چه؟ دليل، محيط علم چنين محيطي است چه در حوزه ها، چه در دانشگاهها، بنابراين در مباحث علمي بايد نقادي و آزادانديشي وسيع و گسترده باشد تا به راحتي بشود بيشترين بهره برداريهاي علمي را انجام داد، محيط علم محيطي نيست كه در آن جو اختناق، جو برخورد، جو خودسانسوري، جو ترس و جو اضطراب حاكم باشد، محيط علم محيطي است كه انسان با آزادي كامل و راحتي خيال بتواند هر سئوالي در باب مسايل علمي دارد مطرح كند، براي اين كه سئوال و گزينش او را تقويت مي كند و هم براي معلم و مربي زمينه رشد و پرورش و ترقي را بوجود مي آورد. اگر گمان داريم كه امروز در پيشرفت جهان، دين نقش محوري دارد اگر نگوييم تنها نقش را بازي مي كند ولي بايد بگوييم نقش محوري دارد و هركس علم بيشتري دارد آخرين حرف را مي زند. در زمينه هاي مختلف و در علوم مختلف، دنيا و جامعه ما و اجتماع ما هم در يك همزيستي تمام عيار با خانواده عمومي جهاني است، ما هم بايد به اين ابزار مجهز شويم و ازاين ابزار براي خودمان بهره ببريم. براي اين كار طبيعي است كه نياز به سعه صدر وجود دارد. بايد در محيطدانشگاه سعه صدري وجود داشته باشد كه از كوچكترين نقادي و اشكال و بحث وتبادل نظر ناراحت نشويم. با تنگ نظري هرگز مشكلي را براي بحثهاي عمومي مورد نياز دانشگاه و دانش پژوهان فراهم نكنيم. وزير كشور اظهار داشت: من لازم مي دانم خدمت شما عرض كنم كه دانشگاه يك پتانسيل بسيارقدرتمندي است به عنوان ذخيره ونيروي بسيار قابلي است براي پشتيباني از نظام و حاكميت در همه كشورها، اگر بهترين بهره برداري از آن بشود. لذا بسيار مناسب است كه در محيط هاي دانشگاهي ما تشكلهاي مختلف را داشته باشيم، تشكلهاي صنفي، سياسي به صورت انجمنها و صنفها، نه تشكلهايي كه جنبه دولتي داشته باشد، البته نه اين كه دولت چيز بدي است، براي اين كه از آزادي عمل بيشتري برخوردار باشد، يك مجموعه براي اين كه راحت تر بتواندنظراتش را بيان كند براي اين كه وقتي نظري داد برداشت نشود اين لابد يك واحدي است دنبال نظرات دولت تا به دانشجويان ابلاغ كند، بهتر است به شكلي گسترده در ميان خود عزيزان دانشگاهي وجود داشته باشد، جلسات داشته باشند، در باره مسائل مختلف تبادل نظر كنند، فكر نكنند كه لابد مسئولان يا آنهايي كه در موقعيتي قرار دارند اينها فاصله هاي خيلي زيادي را با دانشجويان عزيزي كه مشغول تحصيل هستند يا فارغ التحصيل مي شوند، عموما دارند معدل هوش و ذكاوتشان، معدل تجربه كاريشان، معدل مديريتي شان با دانشجوياني كه با آنها سروكار دارند فرق مي كند ولي نه آنقدر فاصله اي كه فكر كنند به هيچكس نمي شود نزديك شد، نمي شود نقطه نظرات را بيان كرد اين طور نيست، قطعا مجموعه نظراتي كه شما داريد مي تواند در هرچه بهتر شكل گيري حركت نظام، مفيد و موثر باشد و لذا من فكر مي كنم اگر عزيزان ما در محيط هاي دانشگاه براين اساس گام بردارندبسيار بسيار مي تواند موثر و مفيد باشد. البته در يك چنين محيطي يعني دانشگاه و يا محيط عمومي جامعه ما براي اين كه همه بتوانند نقطه نظراتي را كه دارند مطرح و يا از آن دفاع كنند بايد امنيت عمومي، امنيت قضايي، امنيت سياسي و امنيت اجتماعي وجود داشته باشد كه افراد بتوانند در زمينه هاي مختلف به راحتي نقطه نظرات خودشان را بيان كنند، چه بسا ممكن است در محيط دانشگاه، نظراتي داده شود كه مورد قبول من يا مورد پسند من نباشد، نبايد بگوييم پس اين نظر گفته بايد نشود، گفته بايد بشود، مطرح بشود وبايد بحث بشود. حجت الاسلام والمسلمين نوري افزود: من در اينجا به شما عرض كنم ما اعتقادداريم نسل جوان، نسلي است كه نياز دارد در مقاطع مختلف با او سخن گفته شود و مشكلات و ذهنيات و نقدها و سئوالات او بررسي شده آنچه درست است عمل بشود و آنچه نادرست است پاسخ داده شود و به هيچ وجه نبايد به نسل جوان به عنوان انسانهايي كه خداي ناخواسته داراي مشكلند نگاه شود. نسل جوان نسلي است كه كمترين آلودگي را دارد، كمترين پيچيدگي را دارد; نسلي است كه بيشترين آماگي را براي جذب حقايق دارد; نسلي است كه به لحاظ سلامت روح وروان مي شود با او سخن گفت و او را توجيه كرد; نسلي است كه هنوز ذهن اوشكل نگرفته است و آمادگي دارد براي اين كه در موارد مختلف با او سخن گفته شود; با اين حال ما وقتي بحث نسل جوان مي شود و بحث مسائل اسلامي مي شود يك موضوع را كه قابل توجه هم هست، صرفا به آن نگاه مي كنيم و آن اين كه نسل جوان را از ديدگاه مسايل غريزي، اخلاقي و جنسي نگاه مي كنيم و براساس اين موضوع مي خواهيم درباره نسل جوان قضاوت كنيم كه اگر تحريك پذير است پس مشكل دار يامشكل پذير است ولي ما اگر نسل جوان را و يا به طور كلي مسائل انسانها را كلي بررسي كنيم ببينيم ما موضوعات اخلاقي چند تا داريم كه مي تواند باعث كمال ياباعث سقوط انسان شود، در جمع اگر صد مورد يا اگر دويست مورد است آن موقع ببينيم در مجموعه اين صد يا دويست مورد چند مورد را نسل جوان ممكن است به آن حساسيت داشته باشد بعد ارزيابي بكنيم. به راحتي نمي توانيم در رابطه بايك نسل نوتنها به دليل يك عارضه كه آن عارضه هم دهها عامل مي تواند داشته باشد يك نسل را ارزيابي بكنيم و بگوييم كه اشكال دارد، بايد تمام مسائلش را بسنجيم بعد قضاوت كنيم، شرايط محيط، جامعه و دهها مسئله را بايد در نظربگيريم و بعد قضاوت كنيم، خوب اين نسل، اين نسل جواني كه كشور ما نيازمند به سازندگي آنهاست نيازمند به فكر آنهاست، نيازمند به فرهنگ نيازمند آنهاست، به حضور آنها در جامعه است، اين نسلي كه روز به روز دارد گام به صحنه سازندگي جامعه مي گذارد، اين نسلي كه در دانشگاه است اين نسلي كه دانش اجتماعي دارد، اين نسلي كه با علم سروكار دارد، كدام نسل است كه بايد آينده كشور را بسازد با اين نسل كه نمي شود به شكل تهديدآميز و ارعابآميز و من چنين مي گويم و تو بايد چنين باشي برخورد كرد، با اين نسل بايد با منطقي كه قرآن مي گويد با آنچه اسلام مي گويد روبرو شد، با يك نسلي كه كاملا آمادگي دارد كه حق را بپذيرد ما بايد قطعا با جاذبه حركت كنيم نه اين كه با دافعه عمل كنيم، بايد مشكلات او را درك كنيم و پاسخ منطقي براي آن داشته باشيم. وزير كشور همچنين در پايان سخنانش به تعدادي از پرسشهاي حاضران درباره مسائل سياسي روز كشور پاسخ داد. وي در پاسخ به اين پرسش كه اين انتصابات دروزارت كشور با بحث فراجناحي بودن تا چه حد منطبق است و وقتي حدود 70 درصد مردم به يك برنامه و يا وزير راي دادند چرا تحولات اساسي كه مردم منتظر آن هستند و تغيير مديريت ها تا به حال كم بوده است گفت: ما با نظرهاي مختلفي روبه رو بعضي ها هستيم نظرشان اين است كه تغييرات زياد نباشد بعضي ها هم معتقدند كه تغييرات بايد خيلي گسترده باشد، اجمالا عرض كنم كه ما در وزارت كشور تا الان در حدي كه احساس ضرورت كرديم اقدام كرديم و شايد انتظار اقدام خيلي بيش از اين از ما داشتند، ما فكر مي كنيم كه تغييرات يك چيز خيلي طبيعي است و نمي شود به اصل تغيير ترديد بكنيم. حالا ممكن است بعضي هم ابقاء بشوند و مسئوليت را به عهده در بگيرند مورد بعضي از افراد هم نياز به تغيير باشد به دليل اين كه نمي تواند اين مسئوليت را به عهده بگيرد. و خيلي طبيعي هم هست حتي يك بحث هست كه نمايندگان محترم مجلس هم در اين راستا مي توانند سئوالي بكنند يا نمي توانند به لحاظ اين كه اين جزو اختيارات يك وزير است كه افرادي را بر سر كار بياورد كه بتواند با آنها كار بكند و بتواند پاسخگو باشددر مقابل جامعه والان اصلا دليلي بر اينها نيست، اگر بناست كه يك وزيري مسئول بشود بعد بگويند خوب است مديرانت، معاونانت و استاندارانت وفرماندارانت همان آدمهاي قبلي باشند خوب پس وزير هم همان وزير قبلي باشدديگر دليلي نيست كه آن انتخابات عظيم برگزار بشود 70 درصد مردم بيايند رئيس جمهوري انتخاب بكنند بعدا انتظار اقليت از رئيس جمهوري اين باشد كه همان اقليت سر كار بمانند. الان من فكر مي كنم در مجموعه مديريتي كشور بعد از دوم خرداد البته چون آماري ندارم نمي توانم رقم دقيقي را بگويم ولي حدس مي زنم كه شايد مثلا در حد مسئولان رده يك تا مسئولان بخش ها اگر آمار بگيريم چيزي درحدود 20 درصد تغيير كرده باشد ولي الان شما به مجرد اين كه يك فرماندار، يك بخشدار، يك شهردار و يك استاندار را به جاي خود بگذاريد چه بسا اين كه در همان جلسه بعضي افراد بيايند بگويند واي چنين شد، چنان شد، پس خواست مردم چه بوده اين است يك موضوع و موضوع دوم كه من فكر مي كنم يك مقايسه اي در آن است اين است كه ببينيد، انحصارطلبي اصلا ربطي به عزل و نصب مديران ندارد، بحث اين است كه وقتي يك فرد حاكم مي شود حقوق زيرمجموعه خودش را مي خواهد رعايت كند، نمي شود گفت كه اين فرد هم از دسته اي باشد كه مخالف با آنها مي گويد، مدير بايد كسي باشد كه وقتي مسئوليت به عهده گرفت رعايت حقوق تمامي افراد جامعه را بكند نه اين كه بگويد حقوق 60 يا 70 درصدي را كه راي دادند من رعايت مي كنم، نه بايد حقوق تمام افراد جامعه را رعايت بكند چه آنهايي كه راي دادند يا ندادند اين پست و مقام براي او يك محلي نباشد براي انحصارطلبي و به اين معني نيست كه اگر يك نفر وزير شد بگويد حالا چون، فراجناحي است من مي خواهم گروههاي مخالف هم حاكم بشوند تا فراجناحي درست بشود. معناي فراجناحي هم اين نيست آنگونه كه من استنباط مي كنم و فكر مي كنم كه در وزارت كشور كاري كه بايد انجام بشود نشده و كار انشاءالله در ادامه راه در تحقق بخشيدن به اهداف نظرات اكثريت مردم به گونه جدي تري برخورد بشود كه آن اكثريت كه جناب آقاي خاتمي را انتخاب كردند احساس رضايت نسبت به مديران جامعه شان بكنند البته وزير بايد حقوق همه را رعايت بكند. حجت الاسلام والمسلمين نوري در پاسخ به پرسش ديگري مبني بر اين كه چرا نيروي انتظامي زيرمجموعه شما نيست و وزارت كشور چگونه با اين وجود مي خواهد امنيت كشور را تامين بكند اظهار داشت: بالاخره در جامعه اي كه مبنا قانون و قانونمندي و قانون گرايي است ما بايد برگرديم به آنچه كه در قانون مطرح شده است، درخواست هايمان، درخواست هاي قانوني باشد، آنچه كه در صراحت قانون اساسي آمده است نيروي انتظامي جزو سازمانهايي است كه در ارتباط با فرماندهي محترم كل قواست و آنچه كه در طول دوران، انجام شده يك تفويض اختياري ازسوي فرمانده كل قواست، نه اين كه جزو اختيارات دولت است. در ارتباط با نيروي انتظامي و حتي موارد ديگر ممكن است شما اين مشكل راداشته باشيد كه برگردد به دستگاه قضائي كه نبايد پاسخگو باشد. خود قوه قضائيه تشكيلاتي است مستقل و زيرنظر رئيس قوه قضائيه و ارتباطي به دولت ندارد. به هر حال آنچه كه در ارتباط با دولت است مسئوليتش با دولت است. نيروي انتظامي هم از اختيارات فرمانده كل قواست. ممكن است در يك شرايطي صلاح بدانند كه اين اختيار را به وزارت كشور واگذار بكنند ممكن است واگذار نكنند. در اين زمان هم بنا به دلايل و مصالحي اين اختيارات واگذار نشده و ما الان كارمان در رابطه با امنيت، به طور عمده از طريق جلسات شوراي امنيت كشور و تامين استانها انجام مي گيرد به اين معنا كه شوراي امنيت كشور تركيبي است از وزارت كشور، وزارت اطلاعات، قوه قضائيه، نيروي انتظامي، سپاه و ارتش كه در جلساتي كه تشكيل مي شود در رابطه با مسائل امنيتي كشور تصميم گيري مي شود اين تصميم ها را اعضاي جلسه به تناسب خودشان بايد اجرا كنند. اگر نيروي انتظامي جزونيروهاي وابسته و زير مجموعه وزارت كشور قرار بگيرد طبيعتا براي آن راحت تر است و اگر قرار نگيرد طبيعتا كار به روال سيستم اداري خودش در قالب شوراي تامين استانها و كشور انجام مي شود كه تاكنون هم انجام شده است. وزير كشور همچنين در مورد اين كه در مقابل گروههاي فشار به رغم قانون گرايي در جامعه چه خواهيد كرد گفت: در شرايط فعلي يك كار جدي را درباره اين مسئله دنبال كرديم و فكر مي كنم سمت و سوي خوبي كه دارد انجام مي شود كاملا مثبت باشد. اولا اين كه يك چنين اتفاقاتي بيفتد دور از انتظار ما نبود. يعني به طور طبيعي ودر شرايط ما، ممكن است يك چنين مسايلي اتفاق بيفتد كه برخي احساس نگراني كنند. ما حالا تعبير گروه فشار نمي كنيم براي اين كه بسياري از عزيزاني كه در اين داستانها درگير مي شوند چه بسا احساس وظيفه شرعي مي كنند و در ارتباط با بعضي ازمسائل، مفاسد و جريانات، موضعگيريهاي تند و خشن مي كنند. اينها از اعتقادات وخلوص خوبي برخوردارند. من هيچگونه اعتقادي ندارم كه اينها يك عده افرادي هستندكه خداي ناخواسته براي لطمه خوردن به اسلام و لطمه زدن به انقلاب و نظام هستند هرگز چنين چيزي نيست. به نظر من بسياري از افرادي كه در شرايط خاصي مي آيند واحساس وظيفه مي كنند اينها نيروهاي مخلص و پاكي هستند كه واقعا احساس مي كنندشرع و دين و قرآن در معرض خطر است. البته ممكن است كه محركيني داشته باشدكه آن محركين مسئله دار باشند و من بحث آنها را جدا مي كنم. بنابراين به نظر من اولا نوع برخورد با اين دوستان هم بايد مثل نوع برخوردي باشد كه من در بحث قبلم داشتم. ببينيد كساني كه اين گونه فكر مي كنند و اين گونه اقدام مي كنند بايدبدانند كه هيچ بهره اي از كارشان نمي برند، هيچ نتيجه اي عايدشان نمي شود، كسي كه بافيلم و گروه و سينما و جلسه و يك حركت قانونمند و يك جلسه فاتحه مي رود برخوردمي كند، چه هدفي دنبال چون مي كند ما اعتقادمان اين است كه اينها از سر سوز است و دلسوزي براي اسلام و انقلاب است خوب با اين حركتي كه مي كند چند نفر به حركت او جذب؟ مي شوند يك نفر، حتي يك نفر، هر كس اين حركت را مي بيند منزجر مي شود و متاسفانه گاهي نه تنها از كساني كه اين كارها را مي كنند منزجر مي شود بلكه گاهي از شعاري هم كه آنها مي دهند منزجر مي شود و شعار اينها خيلي وقت ها شعار ديني است، و دين ما ديني نيست كه با اين حركتها غالب شده باشد. اصلا اسلام اينجوري نيست. اسلام دين زيبايي هاست، دين خوبيهاست، دين مهربانيهاست، دين جلوه هاي رحمت است، اين چه برخوردي؟ است عزيزاني كه فكر مي كنند با حركتي كه مي كنند جلوي خلاف را مي گيرند فكر مي كنند با كار خودشان چقدر موفق هستند 10؟ درصد 5؟درصد يك؟ درصد يا اين كه ما خداي ناخواسته فكرمان اشتباه است يك نوع تنفر يك نوع عقده نسبت به شعارهاي مقدسي كه بايد از آنها به نفع دين و اسلام استفاده بشود در بين اقشار مختلف جامعه ايجاد مي كنيم. ما به لحاظ جايگاه و پايگاه اسلام و ديدگاه بسيار قوي كه در حل مسايل اسلامي، عقيدتي و انساني دارد هيچ وقت نيازبه گروه فشار نداريم و نيازي به اين كارها و روشها نيست. ما بارها گفته ايم وباز هم مي گوئيم كه تمامي سازمانها آزادند بيايند به كميسيون 10 احزاب آنجااساسنامه بياورند آيين نامه شان را بياورند، اعضاي موسسشان را معرفي كنند، قانوني بشوند رسمي بشوند، براي خودشان به صورت رسمي نه به صورت ظاهري بياينداعلام موضع جلسه اي كنند بگذارند، حرفهايشان را بزنند هيچ اشكالي ندارد بحث منطقي بكنند. وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا شايعه استيضاح شما حقيقت دارد اظهار داشت: من خيلي اطلاعي ندارم كه استيضاحي بشود يا نشود و خيلي هم برايم فرق نمي كند. من مسئوليتي را كه پذيرفتم به عنوان يك وظيفه شرعي پذيرفتم و آنچه را هم كه انجام مي دهم براساس حجت شرعي انجام مي دهم تا ان شاء الله روز قيامت بتوانم جوابش را بدهم و هيچ برايم مهم نيست يك روز يا حتي يك ساعت در پست وزارت بمانم يا نمانم، تا لحظه اي كه باشم آنچه را كه تشخيص بدهم بايد انجام بدهم با توان محدودي كه دارم انجام مي دهم. وزير كشور در مورد گروه نهضت آزادي و صدور مجوز براي گردهمايي آنها كه توسطيكي از حاضران پرسش شده بود خاطرنشان كرد: نهضت آزادي يك تشكلي است كه آمده از كميسيون ماده 10 احزاب تقاضاي مجوز كرده اين كميسيون هم تركيبي است از 2 نفر از قوه مقننه و يك نفر هم از وزارت كشور، البته درخواست آنها چند سال پيش مطرح شده بود، كميسيون ماده هم 10 بررسي كرد و صلاحيت نهضت آزادي را رد كرد بنا بر اين طبق نظر كميسيون نهضت آزادي يك تشكل غيرقانوني است، اين كه افراد ديگري بيايند يا خود اين افراد به نام ديگري تشكل ايجاد كنند مي توانند بيايند تقاضا كنند. تقاضاي آنها در كميسيون ماده 10 احزاب بررسي مي شود ممكن است صلاحيتش تاييد بشود ممكن است تاييد نشود. مشكلي هم ندارد يعني يك روال خيلي قانوني است، اين مسايل به نظر من نه تشنج زاست نه تشنج آفرين. اصلا نياز نيست كه بر سر اين مسايل درگير بشويم، پس بنا بر اين ما گروهي به نام نهضت آزادي نداريم، اما اين كه آيا افراد اين جريان حق حيات در كشور جمهوري اسلامي ايران دارند، علي الظاهر حق حيات دارند تا حالا تصميم گرفته نشده كه حق حيات اينها يا حقوق انساني اينها يا حقوق اجتماعي يا سياسي اينها از ايشان گرفته شود. تا كنون چنين تصميمي در هيچ مرجعي گرفته نشده است.