Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761204-40043S1

Date of Document: 1998-02-23

پيشنهادي به سازمان صدا و سيما امروز اتفاقي در خانواده ما رخ داد كه باعث شد فكري به ذهنم برسد و مي خواهم بدين وسيله پيشنهادم را ارائه نمايم تا انشاا.. به مرحله اجرادرآيد. امروز يكي از بستگان بنده بعداز مدتها تلاش و پرس وجو توانست پدر ومادر دختر (يا بهتر بگويم زن ) ساله اي 40 را پس از 30 سال گم شدن پيداكند و بايد مي بوديد و مي ديديد لحظه ديدار اين مادر و دختر را سال 30بعداز.وقتي من شادي اين خانواده راديدم به فكر فرورفتم كه چرا بايد پس از 30 سال اين دختر بتواند پدر ومادرش را پيدا كند و چرا زودترنتواند. متاسفانه عده زيادي از مردم نمي دانند چطور بايد گمشده خود راپيدا آگهي كنند در روزنامه هم گران است و هم اين كه همه روزنامه نمي خوانند ولي اين روزها اغلب جاهاتلويزيون وجود دارد. پيشنهاد مي كنم سازمان صدا و سيماي ايران يك برنامه اختصاصي در روزهاي معيني و در ساعات مشخصي كه همه بدانند و تغيير هم نكنداختصاص بدهد به پيدا شدن و پيدا كردن گمشدگان. اين برنامه مي تواند درساعت ديروقت شب باشد تا مزاحم مردم نشود (كساني كه دوست ندارند اين برنامه را ببينند ) و يا حتي درشبكه پيام مي تواند ايجاد شود. اگر اين برنامه در روز مشخصي از هفته و در ساعت معيني پخش شود هر دوطرف ذينفع (شخص گمشده و بستگان او )مطمئنا در آن ساعت پاي اين برنامه خواهند نشست. شهروند تهراني