Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761204-40030S1

Date of Document: 1998-02-23

روزها و رويدادها آوريل 1945 فروردين - ارديبهشت 1324 هـ. ش اول آوريل - اقيانوس آرام: نيروهاي آمريكايي دراوكيناوا پياده شدند. نهم آوريل - فرانسه: شركت هوايي ارفرانس ملي شد. نهم آوريل - ايتاليا: تهاجم متفقين از شمال ايتالياآغاز شد. دوازدهم آوريل - ايالات متحده آمريكا: در پي درگذشت فرانكلين هاري روزولت، ترومن رئيس جمهوري آمريكاشد. چهاردهم آوريل - وين: دولت موقت اتريش، استقلال اين كشور را اعلام كرد. شانزدهم آوريل - برلن: حمله روسها به برلن آغاز شد. هجدهم آوريل - پاريس: نخستين گروه از اخراج شدگان به اردوگاه بوشن والد بازگشتند. هجدهم آوريل - چكسلواكي: آمريكايي ها از مرز چكسلواكي عبور كردند. هجدهم آوريل - روهر: كليه مقاومتهاي آلمانها در روهر از ميان رفت. هجدهم آوريل - فرانسه: فرانسوي هاروايان را از آلمانهابازپس گرفتند. بيست و چهارم آوريل - آلمان: به دستور آدلف هرمان گورينگ هيتلر، دستگير شد. بيست و هفتم آوريل، لندن: متفقين، پيشنهاد پذيرش شكست منطقه اي هنريش هيملر را رد كرد. بيست و نهم آوريل - فرانسه: براي نخستين بار زنان در فرانسه راي مي دهند. بيست و نهم آوريل - آلمان: آمريكايي ها وارد مونيخ شدند. بيست و نهم آوريل - آلمان: آدلف هيتلر، درياسالاردونيتز را به عنوان جانشين خود تعيين كرد. درگذشت ها: نهم آوريل: ويلهلم كاناريس درياسالار آلماني درگذشت. دوازدهم آوريل: فرانكلين دلانو روزولت دولتمردآمريكايي درگذشت. بيست و هشتم آوريل: بنيتو موسوليني دولتمرد ايتاليايي اعدام شد. سي ام آوريل: آدلف هيتلر دولتمرد آلماني خودكشي كرد.