Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761204-40011S1

Date of Document: 1998-02-23

گزارش قرن - 1900 2000 كشف يك پل براي عبور از رودخانه رن واحدهاي زرهي آمريكا از پل لودندورف در راين عبور مي كنند 1945 7 مارس درحالي كه قواي امريكا در شرق فرانسه به پيشروي خود ادامه مي دهد، آلمانها به سواحل راست رود رن - كه قبلا مرز مشترك فرانسه و آلمان بود - عقبنشسته و همه پلهاي روي اين رودخانه را ويران كرده اند تا نيروهاي متفقين امكان عبور از آن را نداشته باشند. امريكائيها عجله دارند كه هرچه زودتربا عبور از رود رن خود را به نواحي صنعتي غرب آلمان برسانند و شهرهاي مهم آن را به تصرف درآورند، زيرا درغير اين صورت اين مناطق به دست ارتش سرخ كه در آلمان شرقي به سرعت درحال پيشروي است خواهد افتاد. امارودخانه رن نوعي سنگر طبيعي براي آلمانهاست و عبور از آن به تداركات و وقت كافي نياز دارد و ژنرال آيزنهاور، فرمانده كل قواي متفقين معطل مانده است كه براي حل اين مشكل چه بايد بكند. با تصرف يك شهر آلماني توسط آمريكاييها، مردم اين شهر پرچمهاي سفيد افراشتند در اين گيرودار يك سرگرد امريكايي به نام كارل تيمرمن كه با سربازانش در نزديكي سواحل چپ رود رن گروهي از سربازان آلماني را تعقيب مي كند، به كنار رودخانه مي رسدو با تعجب مشاهده مي كند كه سربازان فراري ناگهان غيب شده اند! .. با تحقيق دقيقتر معلوم مي شود در اين قسمت يك پل راه آهن روي رود رن وجوددارد كه برخلاف دهها پل ديگرهنوز ويران نشده است و سربازان موردتعقيب، باعبور از آن به ساحل راست رن گريخته اند. سرگرد امريكايي بيدرنگ جريان كشف پل را به آگاهي مقامات مافوق خود مي رساند وآنها هم به آيزنهاور گزارش مي دهند. به دستورفرمانده كل قواي متفقين به سرعت نيروي عظيمي از راه زمين و هوا به محل كشف پل اعزام مي شود كه بدون نياز به شليك گلوله اي آن را به تصرف درمي آورند. آلمانها در آن سوي رودخانه درصدد انفجار پل بودند، اما موفق نشدند و بدين گونه تعداد زيادي ازسربازان امريكايي با تانكها وزره پوشها و توپخانه خود از روي پل عبور كردند و شهر كوچك رماگن رادر ساحل راست رود رن به تصرف درآوردند. ستون زندانيهاي آلماني در منطقه گيس اين اولين مرحله ورود متفقين به خاك اصلي آلمان بود و در مراحل بعدي، با شروع فروپاشي ارتش رايش، صدها هزار سرباز امريكايي، انگليسي، كانادائي و فرانسوي از قسمتهاي مختلف رود رن گذشتند و وارد خاك آلمان شدند. گرگهاي جوان به هيتلر وفادارند هيتلر آخرين مدالهاي افتخارات جنگي را به سربازان جوان خود اهدا مي كند 1945 25 مارس يك گروه از جوانان وابسته آلماني، به سازمان گرگهاي جوان كه خود را فدائي هيتلر كارل قلمدادمي كنند، اوپنهوف فرماندار جديد شهر اكس لاشاپل آلمان را ترور كردند. اين فرماندار منتخب امريكائيها بود كه اكنون شهر را در تصرف دارند. تحقيقات در مورد اين ترور روشن كرده است كه يك شبكه وسيع زيرزميني از گروههاي متعددگرگهاي جوان درشهرهاي آلمان وجود دارد. اين جوانان تازه سال كه با تلقين و تبليغ و شستشوي مغزي در نهايت تعصب نسبت به هيتلر و مرام نازي پرورش يافته اند، اكنون هر آلماني را كه با متفقين همكاري مي كند يابر ضد هيتلر زبان به انتقاد بگشايد مورد تهديدقرار مي دهند و حتي به قتل مي رسانند. آنها همچنين برنامه اي براي خرابكاري در مناطقي از آلمان كه به تصرف متفقين درآمده است تنظيم كرده اند و مي خواهند به هر وسيله ممكن به آنها ضربه بزنند. تشكيل گروههاي گرگهاي جوان ريشه درتاسيس سازمان جوانان هيتلري دارد كه نازيها پس از قدرت يابي در آلمان به فرمان هيتلر آنرا پي افكندند تا نسل جوان را بر اساس الگوي نازيسم و كاملا معتقد و وفادار به هيتلر بارآورند. فوهرر چندي پيش از تشكيلات سازمان جوانان در برلن بازديد كرد و براي آخرين بار مدالهاي افتخار و لياقت به سران اين سازمان داد. مارشال پتن به پاي خود روانه زندان شد 1945 24 آوريل مارشال فيليپ پتن، رهبر حكومت ويشي در دوران اشغال فرانسه توسط قواي آلمان، موافقت دولت سوييس را به دست آورد تا با عبور از اين كشور به فرانسه بازگردد. وي درمرز فرانسه با قطار به سوي پاريس حركت كرد و در اين شهر به پاي خود روانه زندان شد. در 20 اوت سال قبل پس از پياده شدن قواي متفقين در فرانسه و عقبراندن آلمانها در اين كشور، مارشال پتن شهرويشي مقر حكومت خود را ترك گفته و تحت نظرافسران آلماني از فرانسه به آلمان انتقال داده شده بود. در آن هنگام مارشال سالخورده 88 سال داشت وتصميم خودش اين بود كه با ژنرال دوگل تماس بگيرد و زمام امور رابه او واگذارد، اما آلمانها باسوءظني كه همواره به نيات پنهاني اش داشتند، او را تقريباربودند و با انتقال به آلمان ابتدا در شهربلفور و سپس در زيگمارينگن مستقر كردند و مدعي شدند كه حكومت ويشي در آلمان به حيات خود ادامه مي دهد. لاوال نخست وزير حكومت ويشي و ياران و همدستانش نيز كه مدتها باآلمانها همكاري كرده بودند، پس از فرار از فرانسه در شهرزيگمارينگن گرد آمدند و داعيه ادامه فعاليت داشتند. اما پتن با آنها ميانه اي نداشت و منتظرفرصت بود تا به فرانسه برگرددو خود راتسليم قانون كند. با ورود متفقين به خاك آلمان و فروريزي قدرت هيتلر، مارشال سالخورده سرانجام تصميمش را عملي كرد و داوطلبانه در پاريس به زندان رفت تا در برابر دادگاه از خود دفاع كند. قواي آلمان در ايتاليا تسليم متفقين شد 1945 29 آوريل پس از حمله سراسري متفقين درشمال ايتاليا كه از 9 آوريل آغازشد قواي آلمان كه نوميدانه ازمنطقه دفاع مي كرد، به تدريج توان مقاومت خود را از دست داد وبه علت ازدست رفتن ارتباطگروههاي مختلف آن و فقدان هماهنگي در عمليات دفاعي، از عقبنشيني منظم به سوي كوهستان آلپ كه مي توانست مامني باشد، بازماند. درنتيجه فرماندهان قواي نظامي و شبه نظاميان اس اس توافق تسليم بي قيد و شرط را امضاء كردند و راه قواي متفقين به جنوب آلمان ازطريق كوههاي آلپ بازشد.