Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761204-39992S1

Date of Document: 1998-02-23

جشنواره خوارزمي فرصتي ديگر و باقي قضايا! گفتگو با دكتر فرخ نديم، برگزيده بخش ايرانيان مقيم خارج از كشور در يازدهمين جشنواره بين المللي خوارزمي لطفا خودتان را معرفي كنيد. o من در سال 56 براي تحصيلات عالي به امريكا رفتم و پس از 4 سال فوق ليسانس و سپس دكتراي خودم را در رشته مهندسي ساختمان و مكانيك و خاك گرفتم و بعد يك بورس دوساله از طرف دولت نروژ گرفتم و در انستيتوي ژئوتكنيكال نروژ مشغول فعاليتهاي تحقيقاتي شدم. اين موسسه تا ده سال پيش يك مركزدولتي بود، ولي از آن زمان به بعد تبديل به موسسه خصوصي غيرانتفاعي شد. لطفا در مورد طرحتان وويژگيهاي آن توضيحاتي بدهيد. o طرحي كه من به جشنواره ارائه كرده بودم، ارزيابي مقاومت خاكهاي رسي در مقابل زلزله نام دارد. لوله هاي نفت درياي شمال كه، نفت وگاز را به پالايشگاه هاي ساحل منتقل مي كنندبايد از يك مناطق ناهموار در كف دريا عبور كنند و تنها خطري كه براي ايمني لوله هاي مزبور وجود دارد، خطر ريزش شيبهاي زيردريايي است و عاملي هم كه باعث ناپايداري شيبهاي زيردريابي مي شود، زلزله است. از آنجا كه بيشتر خاكهاي رسوبي دريا هم خاك رسي است لذا دست يافتن به روشهاي قابل اعتماد براي تعيين مقاومت اين خاكها در برابر زلزله اهميت زيادي دارد. اين طرح غالبا با روش هاي آزمايشگاهي تناوبي انجام شده ومهم ترين ويژگي آن، استفاده ازآزمايشهاي استاندارد واندازه گيري دقيق مقاومت خاك است. اجراي اين طرح چه زماني به طول؟ انجاميد o اين كار در واقع از سال 5حدود پيش شروع و بخش اصلي آن در همان سه سال اول انجام شد وطي دو سال گذشته هم مشغول معرفي طرح در كنفرانس هاي بين المللي و بهبود روشهاي اجرايي بوده ام. با توجه به اين كه درجشنواره خوارزمي امسال، براي اولين بار بخشي تحت عنوان بخش ايرانيان مقيم خارج از كشور در نظر گرفته شده، نظرتان را در اين مورد بيان فرمائيد. o اين حركت به نظر من صددرصد مثبت است. بخصوص براي خود من موقعيتي پيش آمد كه بتوانم بعد از سالها به ايران برگردم و اين زمينه اي بشود براي همكاريهاي علمي من با مراكز تحقيقاتي كشور. در حال حاضر در اكثر موسسات علمي و تحقيقاتي دنيا، مسلما عده اي از متخصصان ايراني مشغول به فعاليت هستند و كارهاي جالبي انجام مي دهند و اگر موقعيتي مثل همين جشنواره خوارزمي پيش بيايد، بستري فراهم مي شود تا اين افراد بتوانند به ميهن خود برگردند و با همكاران هم رشته خود در داخل كشور به تبادل نظر بپردازند و درجهت حل مشكلات و كمك به توسعه و رشد اقتصادي كشور گام مهمي بردارند. در واقع تقويت اين بخش ازجشنواره، مي تواند ابزاري براي جبران فرصتهاي از دست رفته باشد و نيروهاي ايراني خارج ازمرزهاي كشور را به محيطهاي علمي داخل جذب كند. آيا طرح تحقيقاتي كاربرد شما، عملي هم مي تواند دركشور داشته ؟ باشد o فكر مي كنم اين طرح مي تواندكاربرد خوبي در كشور داشته باشد، چون محور اصلي اين طرح مساله زلزله و پايداري شيبها است وهمانطوركه مي دانيد ايران يك كشور بسيار كوهستاني وزلزله خيز است و با استفاده ازروشهاي ارائه شده در اين مي توان تحقيق، پايداري شيبها را درمقابل زلزله ارزيابي كرد. بفرماييد كه چطور از برنامه برگزاري جشنواره مطلع شديد و در آن شركت؟ كرديد o من به طور اتفاقي متوجه برگزاري اين جشنواره پدر شدم و مادرم در ايران آگهي جشنواره را در روزنامه ها ديده بودند. بعد به من اطلاع دادند كه چنين موقعيتي فراهم شده و من مي توانم طرحهاي پژوهشي ام را در جشنواره شركت بدهم. يعني هيچ ارتباطي از طرف برگزاركنندگان جشنواره خوارزمي با شما برقرار نشده شما صرفا از طريق آگهي روزنامه ها، آن هم به واسطه خانواده خود مطلع؟ شده ايد o بله هيچ ارتباطي گرفته نشد ومن فقط از طريق آگهي روزنامه ها فهميدم كه مي توانم در جشنواره شركت كنم. اگر سال آينده هم بخش ويژه ايرانيان مقيم خارج از كشور درجشنواره خوارزمي در نظرگرفته شود، حاضريد كه باز هم در اين جشنواره شركت؟ كنيد o بله. هر وقت چنين فرصتي به من داده شود، حاضرم درجشنواره شركت كنم. با محيط علمي داخل كشورآشنايي؟ داريد o بله، بخصوص در رشته تخصصي خودم تا حد زيادي با وضعيت موجود آشنايي دارم. آيا مي توانيم جشنواره خوارزمي را آينه تمام نماي وضعيت و توان علمي و تحقيقاتي كشور؟ بدانيم o البته مي تواند يكي از عواملي باشد كه اين توان را نشان ولي دهد، قطعا آينه تمام نماي تحقيقات در كشور نخواهد اما بود، نمونه بسيار خوبي از كارهاي انجام شده در كشور هست. پيشنهاد خاصي براي برگزاري بهتر جشنواره در سالهاي آينده؟ داريد o به نظر من مي توان با تقويت بخشهاي تبليغاتي و انگيزشي جشنواره، خبر برگزاري وبرنامه هاي آن را بهتر به آن سوي مرزهاي كشور رساند در حال حاضر كساني مثل من بطور شانسي و اتفاقي از برگزاري جشنواره و بخشي به نام ايرانيان مقيم خارج از كشور اطلاع حاصل مي كنند، كه نبايد اين طور باشد حتي مي توان براي دوره هاي بعدي، ازامكاناتي نظير شبكه براي اينترنت، برقراري ارتباط با سايرمتخصصان ايراني مقيم خارج ازكشور بهره گرفت. آيا در كشور نروژ نيز جشنواره هايي مشابه جشنواره خوارزمي برگزار ؟ مي شود o متاسفانه چنين جشنواره هايي در آنجا برگزار نمي شود و همين امرباعث مي شود كه محققين البته در همه جاي دنيا، احساس كنند كه كارشان خيلي از سوي جامعه مورد توجه قرار به نمي گيرد نظر من كشورهاي ديگر هم مي بايست برنامه هايي شبيه به جشنواره خوارزمي را برنامه ريزي كنند.