Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761202-39976S1

Date of Document: 1998-02-21

رهبر معظم انقلاب در جمع خواهران و برادران بسيجي و سپاهي استان هرمزگان: توطئه هاي دشمنان يكي پس از ديگري شكست مي خورد بندرعباس - خبرگزاري جمهوري اسلامي: حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي و فرمانده كل قوا در سومين روز از سفرشان به استان هرمزگان، عصر روزپنجشنبه در ديدار جمع زيادي از خواهران و برادران بسيجي و سپاهي با ايشان، درسخناني تلاشهاي گوناگون دشمنان اسلام و ايادي داخلي آنها را براي منحرف كردن عزيزترين پديده قرن حاضر از راه صحيح خود بي اثر دانستند و برتزلزل ناپذير بودن بناي عظيم و مستحكم انقلاب و نظام اسلامي تاكيد كردند. مقام معظم رهبري در اين ديدار، بوستان تفكر معنوي انقلاب را هميشه بهار توصيف كردند و فرمودند: يكي از شگفتي هاي متعدد انقلاب اسلامي اين است كه گلهاي شكفته بر نهالهاي معنوي و فكري آن، يك بوستان هميشه بهار است ومربوط به يك فصل و دوران مشخص نيست، اما با اين وجود درحال حاضر قلمهاو نفسها و مغزهايي در تلاش هستند كه با القائات خود در مسائل اجتماعي، هندسه انقلاب را براساس روح پژمرده و خزان زده خود ترسيم كنند. حضرت آيت الله خامنه اي دوران شكوفايي عواطف و احساسات انسانها در يك انقلاب و در پي آن، دوران خزان و بي بندوباري وافسردگي را مخصوص نهضتهاي مادي و غيرالهي دانستند وفرمودند: اين تقسيم بندي زماني به حوادثي مربوطمي شود كه با انگيزه هاي غيرمعنوي و مادي بوجود آمده باشد و در مواردي مانند انقلاب اكتبر شوروي منحل شده وانقلاب فرانسه در قرن هيجدهم، فاصله دوران شكوفايي با دوران خزان و انحطاط، بسيار كوتاه مي شود، اما بوستان تفكر معنوي انقلاب اسلامي كه از آن، گلهاي عواطف، احساسات، اراده و تصميم مي رويد، هميشه بهار است و در آن، خزان راه ندارد، زيرا با همين گلهاي هميشه بهار است كه انقلاب و جنگ هشت ساله به پيروزي مي رسد و توطئه هاي دشمنان يكي پس از ديگري شكست مي خورد. رهبر معظم انقلاب اسلامي در بيان تلاشهاي بي ثمر عناصر معلوم الحال داخلي فرمودند: كساني از نويسندگان برخي مطبوعات، خائنانه و يا غافلانه به عزيزترين پديده قرن، تهمت مي زنند كه بهارانقلاب تمام شده است، اما درواقع مشكل دردرون و ايمان آنهاست كه دچار پژمردگي و خزان زدگي شده اند، مي خواهند آن را به پاي انقلاب بنويسند. آنها ديگران را با خود قياس مي كنند و تصورمي كنند انقلاب نيز متزلزل شده است. مقام معظم رهبري، انقلاب اسلامي را در ذات خود داراي يك نيروي انسان سازتوصيف كردند و فرمودند: انقلاب اسلامي با گذشت 19 سال از عمر با بركت خود، اكنون به جوانان مومن، خالص و پرشوري مي بالد كه در دامان پاك اسلام عزيزپرورش يافته اند و با وجود آنكه دوران امام (رض ) ودفاع مقدس را درك نكرده اند، حاضرند تا پاي جان در راه دفاع از سخن حق، فرمان خدا و علم سعادت انسان ايستادگي و مجاهدت كنند، بنابراين كارخانه انسان سازي و پردازش انسانهاي برجسته و طراز معنويت هيچگاه از حقيقت والاي انقلاب اسلامي گرفته نخواهد شد. حضرت آيت الله خامنه اي ازايمان به غيب به عنوان خصوصيت تفكر و مبناي انقلاب انسان ساز اسلامي ياد كردند و فرمودند: كساني كه گستره حيات را فراتر از ماديات مي دانند، لذتها و اندوههايشان بالاتراز لذتها وآرزوهاي فردي است. همتهايشان بلندتر، تصميماتشان بلند مدت تر، محبوبهاو مطلوبهايشان بزرگترو زمان نيز براي آنان طولاني تراست و عشق به چيزي كه فراتر از چارچوبهاي حقير مادي باشد، هرگز كهنه و پژمرده نخواهد شد. رهبر معظم انقلاب اسلامي بيشترين تلاش قدرتهاي شيطاني در ميدان سياست را دشمني با ايمان به غيب و ايمان ديني و مذهبي ملت ايران دانستند و فرمودند: ايمان ديني در ملت بزرگ ايران عميق است و به آساني قابل تكان خوردن نيست و دشمنان اسلام تنها خود را خسته مي كنند، بددلان و بدخواهان بدانند كه شكوفه هاي معنوي بطور مستمر از درخت هميشه بهار انقلاب اسلامي جوانه ميزند و فضاي زندگي ملت مارا معطر مي كند. مقام معظم رهبري اهميت ياد خدا توام با معرفت عميق را به نيروهاي بسيجي و سپاهي گوشزد كردند و فرمودند: عزيزان من ارتباط معنوي با خدا راقدر بدانيد و از آن غفلت نكنيد زيرا ياد خدا اساس همه چيز است. با ياد خداست كه گناه از انسان مي گريزد و دل باطراوت مي ماند و خورشيد ذات مقدس ربوبي دل انسان را نوراني و شفاف مي كند و در سايه آن ايمان به غيب تقويت مي شود. حضرت آيت الله خامنه اي حاكميت حق و قدرت اسلام را شرط اصلي براي استفاده از تمام ظرفيت كارخانه انسان سازي اسلام برشمردند و در بخش ديگري از سخنانشان با تاكيد بر ناتواني مجموعه قدرتهاي شيطاني دربرابر انقلاب اسلامي فرمودند: استكبار با همه عقبه فرهنگي خود از جمله مجلات، روزنامه ها، راديوها، كتابها ماهواره ها، و مزدوران قلم به مزد خود، همراه با محاصره اقتصادي، تهديد اتهامات سياسي، گوناگون و عناصر حقير و پستي كه در داخل كشور با اشاره دست آنها به حركت درمي آيند، كوچكتر از آن هستند كه بتوانند در بناي عظيم و مستحكم نظام وانقلاب اسلامي حتي اندكي تزلزل ايجاد كنند. رهبر معظم انقلاب اسلامي آينده را روشن و اميدبخش توصيف كردند و در پايان سخنانشان توجه نيروهاي مومن و حزباللهي را به اهميت هوشياري و بر دوش گرفتن پرچم نظم و انضباط اجتماعي و پرچم حدود، موازين و ارزشها و نيزمبارزه با فقر، بي عدالتي، فساد و فحشاء و بي قانوني جلب كردند. برپايه همين گزارش در اين ديدار كه با ابراز احساسات پرشور خواهران و برادران بسيجي توام بود، فرمانده منطقه يكم نيروي دريايي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ياد شهيدان از صدر اسلام تا نهضت كبير اسلامي را گرامي داشت وبر آمادگي نيروهاي بسيجي و سپاهي در اجراي اوامر فرمانده كل قوا و دفاع ازحريم ميهن اسلامي تاكيد كرد. روز پنجشنبه در بندرعباس دوستداران ولايت كه از اولين ساعات چهارشنبه شب در صفي طولاني به انتظار ديدار رهبر معظم انقلاب بودند به طور جداگانه به حضور رهبر انقلاب رسيدند و خواسته هاي خود را با ايشان درميان نهادند. در پايان اين مراسم هزاران تن ديگر نيز دسته جمعي به ديدار رهبري رفتند. هياتهايي نيز از سوي مقام معظم رهبري به نقاط مختلف استان گسيل شد.