Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761202-39963S1

Date of Document: 1998-02-21

فلامينگوها به كنيا بازمي گردند .واحد رسانه هاي خارجي همشهري: . واژه ال نينو براي بيشتر افراد، شرايط توفاني هوا را در نقاط مختلف جهان به خاطر مي آورد. اما در كنيا، هواداران محيط زيست ال نينو رامسئول بازگشت يكي از پديده هاي ديدني و بزرگ حيات وحش مي دانند. تلويزيون سي. ان ان، در گزارشي ازپارك ملي درياچه ناكورو در شمالغرب كنيا بيش از يك ميليون فلامينگو گرد آمده را نشان داد كه از ماهي و سايرمواد غذايي تغذيه مي كنند. هرچند اين صحنه به يك پديده روزمره شبيه بود در 10 سال گذشته چنين رويدادي در دره ريفت مشاهده نشده و شمار فلامينگوها در اين منطقه به تنها 5 هزار رسيده بود. دليل آن هم خشكسالي شديد اين منطقه بود. اما پديده ال نينو وبارانهايي كه به شرق آفريقا آورده است، به نظرمي رسد، شرايط را تغيير داده باشد. يك كارشناس مي گويد: در اينجا فلامينگوها ناپديد مي شدند. اين رويداد مربوط به سال هاي پيش بود كه به خاطر خشكسالي اتفاق افتاد. وقتي كه اين ناحيه خشك شد، جلبكهايي كه اين پرندگان از آنها تغذيه مي كردند، زمينه اي براي رشد نيافتند. اين بود كه فلامينگوها به جاهاي ديگررفتند تا آنها نميرند مهاجر هستند و حالابازگشته اند. زيرا با آب بارانهايي كه درياچه راپركرده است، مي توانند زندگي كنند. با وجود اين درياچه پر از آب، فلامينگوهاي حساس به محيط زيست فرود آمده اند. مجموعا 5 گونه فلامينگو در تمام جهان اما هست در دره ريفت تنها دوگونه آن وجود دارد: فلامينگوهاي بزرگ و كوچك. درياچه ناكورو بيشتر نوع كوچك آنها را در خود جاي داده است. اين گونه گردن و پاهاي كوتاه تر دارد. اين پارك ملي كه اكنون پناهگاهي براي برخي فلامينگوهاي كنيا است با حفاظي از يك شهر نزديك آن جدا شده است. دليل آن هم اينست كه مي خواهند از آلودگي درياچه جلوگيري كنند. به عقيده طرفداران محيط زيست، تركيب ايده آل بارانهاي سنگين و كيفيت بهتر شده آب، پناهگاهي مطلوب براي برخي از وحوش رنگارنگ كنيا به وجود آورده است.