Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761202-39927S1

Date of Document: 1998-02-21

شاخص قيمت ميوه ها و سبزي هاي تازه در /19 8دي ماه درصد بالا رفت سرويس اقتصادي: شاخص بهاي كالاها وخدمات مصرفي مناطق شهري كشور در ماه 10امسال (فروردين تا پايان دي ماه )نسبت به مدت مشابه پارسال /16 9درصد افزايش يافت كه در مقايسه با نرخ تورم در مدت مشابه سال كه 75 /23 2معادل درصد بود از افزايش ملايمتري برخوردار است. به گزارش اداره آمار اقتصادي بانك مركزي، شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در دي ماه امسال نسبت به ماه قبل از /2 8آن درصد و نسبت به دي ماه /16 7پارسال افزايش نشان مي دهد. افزايش شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در دي ماه امسال نسبت به ماه قبل از آن بيشتر به دليل افزايش شاخص بهاي گروه ميوه ها و سبزيهاي تازه به /19 8ميزان درصد گوشت /3 2قرمز درصد انواع /4 5برنج درصد كرايه خانه هاي مسكوني /1 9اجاري درصد و خودرو /3 2سواري درصد بوده است. در دي ماه امسال نسبت به ماه قبل ازآن شاخص بهاي گروه خوراكيها، آشاميدنيها و /5 6دخانيات /0 5پوشاك درصد درصد مسكن سوخت و /1 7روشنايي درصد حمل و نقل و /1 2ارتباطات درصد درمان و بهداشت /0 9درصد و كالاها و خدمات /0 1متفرقه درصد افزايش يافت اما در مقابل شاخص بهاي گروه تفريح و تحصيل و /0 1مطالعه درصد كاهش يافت. در ماه مورد گزارش شاخص گروه اثاث و كالاها و خدمات مورد استفاده در خانه ثابت ماند.