Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761202-39922S1

Date of Document: 1998-02-21

كودكان، بزرگترين قربانيان جنگ خليج فارس اثرات آلاينده و مخرب جنگ خليج فارس تنها موجب بيماري در سربازان امريكايي و نيروهاي متحدين شركت كننده در جنگ نشده است بلكه از سال به 1991 بعد موج جديدي از بيماريهاي غيرمعمول و مزمن در ميان شهروندان كشورهاي حوزه خليج فارس و بويژه كودكان ايجاد شده است. نوزادي با مغز معيوب و پاهاي كوتاه و فلج، پا به عرصه هستي نهاده است، دختر بچه اي با استخوانهاي ناموزون وكودك ديگري نيز با مغزي ناقص، پسرك دوساله اي با سق و دهان و دماغ دوپاره و گوشهاي معيوب و با يك چشم، ديده به جهان گشوده است، پسر بچه ديگري بدون دست و با پاهائي كوتاه و فلج، كودكي با ريه ناقص، كودكاني بدون كليه و بدون غده تيروئيد و... اينها تنها بخشي از فهرست پردامنه تشخيص ناقص الخلقه هاي بخش آسيبشناسي يكي از دهها دانشكده پزشكي است كه در آمريكا پيرامون علل تولد فرزندان ناقص الخلقه در خانواده هايي كه مردان آنها در جنگ دوم خليج فارس حضور داشته اند تحقيق مي كند، مي باشد. كارشناسان پنتاگون مدعي اند كه نقص عضوهاي بسيار شديدي كه در ميان نوزادان نظاميان شركت كننده در جنگ خليج فارس بروز كرده است /3 3تنها درصد از كل كودكان ناقص الخلقه اي است كه در ايالات متحده امريكا چشم به جهان مي گشايند و از اين رو موضوعي شگرف نيست. آيا بررسي آماري در خصوص تولد تعداد كودكان ناقص الخلقه اي كه در خانواده حدود يكصد هزار سرباز امريكايي شركت كننده در جنگ خليج فارس شركت داشته اند نيز اين رقم را اثبات؟ مي كند نتيجه يك پژوهش آماري كه از سوي گروهي از پزشكان مستقل در امريكا صورت گرفته است نشان مي دهد كه بيش از 65 درصد كودكاني كه در خانواده نظاميان جنگ خليج فارس متولد شده اند داراي نقص عضو و اختلالات شديد حياتي هستند. در اين ميان اگر رقم كودكان ناقص الخلقه سربازان كشورهاي ديگري كه در قالب نيروهاي متحدين در اين جنگ حضور يافته اند و در چندين كشور ديگر ساكن هستند به اين آمار اضافه گردد ابعاد ديگري از فاجعه دردناكي كه درجنگ خليج فارس به وقوع پيوسته است، نمايان خواهد شد. اثرات آلاينده و مخرب جنگ خليج فارس تنها موجب بيماري در سربازان امريكايي و نيروهاي متحدين شركت كننده در جنگ نشده است بلكه از سال به 1991 بعد موج جديدي از بيماريهاي غيرمعمول و مزمن در ميان شهروندان كشورهاي حوزه خليج فارس و بويژه كودكان ايجاد شده است. هفته نامه آلماني فوكوس چندي قبل در گزارشي تحقيقي اعلام كرد: استفاده نيروهاي امريكايي از حدود دو هزار موشك ضدتانك آغشته به ماده راديواكتيو اورانيم سبب ابتلاء به سرطان و سه برابر شدن ميزان مرگ و مير كودكان عراقي نسبت به سال 1990 شده است. فوكوس در ادامه اين گزارش نوشته است: استفاده گسترده ارتش امريكا از موشكهاي مذكور سبب آزاد شدن 40 تن ماده سرطان زاي اورانيم و آلودگي بيش از حد محيطزيست به موادراديو اكتيو شده است. در اين رابطه و به دنبال انتشار گزارش هاي متعدد در خصوص افزايش بي سابقه شمار مرگ و مير كودكان عراقي و ابتلاءآنان به بيماريهاي غيرمعمول، معاون نخست وزير عراق طي سخنراني مبسوطي در اجلاس ويژه مجمع عمومي سازمان ملل دولت متحد، امريكا را به استفاده از سلاحهاي غيرمتعارف و ايجادآلودگي گسترده زيست محيطي در خليج فارس متهم كرد. طارق عزيز در اين سخنراني گفت: عمليات نظامي تحت رهبري امريكا عليه عراق موجب تخريب شديد محيطزيست منطقه شده است. معاون نخست وزير عراق تصريح كرد كه استفاده امريكا از نوعي گلوله هاي اورانيوم در جريان عمليات نظامي، سطح وسيعي ازمنطقه را دچار آلودگي از تشعشعات هسته اي كرده و عوارض پزشكي ناشناخته اي به بار آورده كه براساس شواهد و مدارك قوي از سوي سازمانهاي بين المللي مورد تائيد قرار گرفته است. وي گفت: نرخ مرگ و مير كودكان عراقي در فواصل سالهاي 1995 1990 تا از 25 درصد به 95 درصد در ازاي هر يك هزارمورد تولد افزايش يافته است. اظهارات معاون نخست وزير عراق در مورد عواقب دردناك عمليات توفان صحرا از سوي مارتي آهتياري نماينده ويژه دبيركل سازمان ملل كه پس از برقراري آتش بس در جنگ به منطقه اعزام شد نيز مورد تاييد قرار گرفته است. ارائه آمار افزايش مرگ و مير كودكان در ميان خانواده نظاميان بازگشته از جنگ خليج فارس و همچنين كشورهاي منطقه درگيري در حالي ارائه مي شود كه به گفته برخي كارشناسان، كشورهائي چون كويت و عربستان سعودي از انتشار آمار شيوع بيماري و تولد كودكان ناقص الخلقه در كشورهاي خود ممانعت مي كنند. صرف نظر از مشكلات متعددي كه بيماري سربازان بازگشته از جنگ بر خانواده و ادامه زندگي سلامت آنان برجاي گذاشته است، موضوعي كه حساسيت مسئله را براي كشورهاي منطقه خليج فارس مضاعف مي نمايد، تداوم اثرات سوء ناشي از آلودگيهاي هسته اي جنگ خليج فارس در منطقه است. پايداري اثرات مخرب و تهديدكننده تشعشعات هسته اي كه تا سالها در آب، هوا، خاك و باد منطقه باقي خواهد واقعيت ماند، تلخي است كه به عنوان كانون تهديد سلامتي و تداوم نسلي سالم در خليج فارس، حيات انساني، حيواني و نباتي منطقه را با مخاطرات جدي مواجه خواهد كرد. افزايش روزافزون شمار قربانيان جنگ خليج فارس در امريكاو كشورهاي متحدين كه براثر ابتلا به بيماريهاي غيرمعمول بامشكلات عديده اي در زندگي فردي، خانوادگي و اجتماعي مواجه شده اند، زنگ خطر تداوم و گسترش عوارض ناشي از جنگ خليج فارس در ميان كشورهاي حاشيه اين حوزه آبي استراتژيك را نيز به صدا در آورده است. گسترش ابعاد اين فاجعه انساني كه هم اكنون در امريكا اروپا، و آسيا گسترش يافته و هزاران نفر را با مشكلات شديد زيستي مواجه نموده صرف نظر از مليت مبتلايان به بيماري، موضوعي انساني و بين المللي است كه رفع معضلات ناشي از آن نيازمند عزمي جهاني مي باشد. جلوگيري از تكرار وقوع رخدادهائي چنين تاثرانگيز مي تواندبه عنوان اولين قدم از سوي جامعه جهاني در جهت مقابله با اقدامات مشابه راهگشا بوده و در محدود نمودن عوامل ايجاد اين فجايع موثر باشد. بدون شك وظيفه سازمان ملل متحد تنها در رفع و جلوگيري ازتجاوز دولتها به يكديگر خلاصه نمي شود، بلكه توجه به چگونگي انجام اين ماموريت و تاثيرات سوئي كه اين اقدام مي تواند به صورتهاي ديگر داشته باشد نيز از وظايف سازمان ملل متحدبوده و قطعا اهميت آن از موضوع اصلي كمتر نيست. اندكي بيانديشيم، جهان آينده در برابر اعتراض و قهرهزاران كودك معصومي كه حتي در زمان جنگ دوم خليج فارس هنوز چشم به جهان خشونت بار قرن بيستم نگشوده بودند و اكنون مي بايست به دليل بي توجهي سردمداران دولتهاي متخلف در جنگ رنج و درد نقص عضو و مشكلات زيستي را تا آخر عمر تحمل كنند چه پاسخي خواهد؟ داشت! چه كسي غمخوار هزاران پدر و مادري كه مشتاقانه در انتظارحضور كودكي در جمع خود بوده اند ولي با تولد ناقص آن مي بايست لحظه لحظه عمرشان در عذاب نگهداري و تيمار فرزندناقص الخلقه سپري گردد، خواهد ؟ بود! اين سئوالات در كنار دهها پرسش ديگر همگي نقطه استفهامي است بر چگونگي شكل گيري، درگيري و نبردي كه در واقع برنده اي نداشت اما بازنده اصلي آن سربازان بيمار بازگشته از جنگ و خانواده هاي آنان و كودكان معصوم و بي پناه منطقه بود. منابع و ماخذ: هفته نامه فوكوس چاپ آلمان متن سخنراني معاون نخست وزير عراق در سازمان ملل متحد روزنامه هرالدتريبون هفته نامه اشپيگل هفته نامه تايم اخبار خبرگزاريها