Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761130-39908S1

Date of Document: 1998-02-19

حجت الاسلام والمسلمين عبدالله نوري وزير كشور در جمع روحانيون تبريز: به مسائل جوانان بايد به عنوان يك مسئوليت ديني و حكومتي انديشيده شود . سرويس سياسي: حجت الاسلام والمسلمين عبدالله نوري وزير كشور در سفر ادواري خود به استانهاي مختلف كشور روز گذشته در جمع روحانيون شهرستان تبريز حاضر شد و در سخناني خواستار توجه جدي و واقع بينانه به مسائل نسل جوان شد. به گزارش روابط عمومي وزارت كشور وي در بخشي ازسخنان خود ضمن تاكيد بر توجه به مسائل جوانان خاطرنشان كرد كه به مسائل جوانان بايد به عنوان يك مسئوليت ديني و حكومتي انديشيده شود. وي در بخشي از سخنان خود گفت: نسل جوان، زنان ومردان جامعه، نوجوانان، دانشجويان، دانش آموزان مسائلي را دارند كه از نظر ذهني بايد براي آنها حل شود. البته بسياري هم وجود دارند كه معتقدند و با تمام توان و قدرت پاي انقلاب و نظام ايستاده اند و گامهاي استواري برداشته و در ادامه هم برمي دارند. اما ما به عنوان مجموعه اي كه هم در حكومت مسئوليت داريم و هم به عنوان يك روحاني وظيفه داريم در مسائل اجتماعي فكر كنيم، نبايد به اين كه در محله ما، در مدرسه ما و در محيط زندگي ما تعدادي ازجوانان متدين و معتقد وجود دارند و تعداد آنها هم كم نيست، دل خوش باشيم. بقيه را هم خوب است يك ارزيابي كنيم و ببينيم الان در چه وضعيتي هستند، آيا وضعيت آن گونه است كه علاقه داريم. من فكر مي كنم اين نگراني و تشويش خاطر براي بسياري از ما بايد وجود داشته باشد كه احساس كنيم قشري از نسل جوان، نيروهاي روشن ما، دانشگاهي و دانش آموزان ما سوالهايي دارند، ديدگاههايي دارند و به نتايجي رسيده اند كه مطلوب ما نيست. يكي از مسائلي كه مطرح مي شود اين است كه با دشمني هايي كه دشمنان دارند، وبا تبليغات گسترده رسانه ها و حركتهاي گمراه كننده اي كه از ناحيه اجانب مي شود جوانهاي ما، به انحراف هم كشيده مي شوند. آيا تمام موضوع همين ؟ است آيا در مدت ده سال بعد از جنگ يكدفعه اين مشكل پيش در؟ آمده دوران جنگ دشمن از اين سلاح برنده خود استفاده نكرده؟ است نمي خواست نسل جوان را به تباهي؟ بكشاند وزير كشور در ادامه افزود: نكند خداي ناخواسته ما به بهانه دشمن خارجي رفتار خودمان را از ياد؟ ببريم هر چند دشمن خارجي را نبايد ناديده گرفت، حتما او هم نقش دارد و نقش او هم موثر است ليكن نبايد چشم خود را به روي واقعيت ها ببنديم. ما نمي توانيم خودمان راجداي از جامعه بدانيم. ما به عنوان مسئولان اين نظام مابه عنوان مسئولان روحاني و يا مسئولان حكومتي كه حكومتمان هم اسلامي است در قبال مردم مسئوليت داريم كه نگذاريم به مسيري غير از اسلام، كشيده شوند. اگرخداي ناكرده در قشري از جوانهاي ما اسم دين انزجارآورباشد، احساسش اين باشد كه دين يعني برخورد، يعني خشونت، درگيري، زورگويي، زدن، آيا ما در؟ حركتمان پيروزيم وزير كشور در ادامه تصريح كرد: واقعيت اين است كه جوان در دوران انقلاب مي ديد كه همه مردم و علما همه باهم در صحنه و خيابان هستند و شهيد مي شوند و در جبهه هم روحاني و طلبه و عالم هست، حالا آهسته آهسته گرد و غبارجنگ فرو نشسته و كم كم همديگر را نگاه مي كنيم. اين كه من دنبال اين هستم كه يك موقعيت براي خود درست حالا كنم، چه بسا سن اين جوان به اندازه اي نبوده كه در جنگ باشد ولي بالاخره اطلاعات آن زمان را دارد. يكي ازمسائلي كه آن جوان مي گويد اين است كه دين غير ازاخلاق است، اما نمي داند كه پيامبر اكرم فرموده: اساس دين اخلاق است، احساسش اين شده كه اخلاق يك انضباطاجتماعي است و دين يك دستورات خشك و خشن كه اين دومقوله است، يك مقوله نيست. به لحاظ مسئوليتي كه من در وزارت كشور دارم درمباحث اجتماعي كه هست نگراني بسيار جدي روي اين نوع مسائل داريم و متاسفانه گاهي هم احساس مي كنيم كه يكسري از اين مسائل را نبايد بگويم و زمينه اي براي آن نيست و شايد خيلي خوش آيند نباشد. بالاخره اين مباحث جزء مسائل جديد كاري ماست. بارها در همين دوران رياست جمهوري جناب آقاي خاتمي تاكيد شده، مقام معظم رهبري سفارش فرمودند در كنار بحث توسعه و سازندگي بحث حفاظت از ارزشها را نيز دنبال كنيم; يعني اگر منهاي ارزشهاي اسلامي باشيم، ديگر چيزي براي ما نمي ماند. وي در ادامه تاكيد كرد: به فرض در سازندگي كشور هم به كشورهاي پيشرفته دنيا برسيم اگر در زمينه اصلاح جامعه و اخلاق جامعه موفق نباشيم، خيلي معنا و مفهوم براي انقلاب ما باقي نمي ماند. پيام اصلي انقلاب پيام ايمان و معنويت و دفاع از ارزشهاي اسلامي و حاكميت قرآن و حاكميت شرع و حاكميت اخلاق اسلامي بود و هست والا كشورهاي پيشرفته زيادي وجود دارند. ما همه بايد به اين امر مهم، به عنوان يك مسئوليت جدي بينديشيم و فكر كنيم و احساس كنيم يك موضوع جدي و يك خطر جدي متوجه ماست، به عنوان يك مسئوليت ديني و حكومتي واقعا آن گونه رفتار كنيم و احساس كنيم كه تمام تلاشهايي كه انجام مي شود يك گام نسل جديد و نو را به اسلام و قرآن نزديك كرده والا اگر خدانكرده مجموعه تلاشهاي ما هيچ اثري نداشته باشد و خداي ناخواسته به دليل انتخاب روشهاي غلط اثر سوء هم داشته باشد ما خيلي مقصر شما هستيم ببينيد در همين دوم خرداد اتفاقي كه افتاد نشان داد كه جناب آقاي خاتمي كه مجموعه شعارهاي ايشان عمدتا شعارهاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي بود و كمتر شعارهاي ايشان رنگ اقتصادي داشت. شعارهاي اقتصادي ايشان هم تفاوت جدي با شعارهاي ديگر كانديداها نداشت، ولي نشان داد مردم، نسل جديد و نسل جوان و توده هاي عمومي مردم، اين شعارها برايشان جاذبه دارند. ما ازهمين ها مي توانيم استفاده كنيم. ببينيم جاذبه در چه چيزي است، از آن طريق نسل جوان را جذب كنيم. نوري همچنين اضافه كرد: ما بايد بترسيم از اين كه در شرايطي كه نسل نو نياز به آزادانديشي و نقادي و تفكر و تدبردارد ما جواب مثبت به او ندهيم و او جذب كسي شود كه او را به انحراف بكشاند. شما الان مي بينيد چقدر دام درسطح كشور و يا بيرون از كشور گسترده شده، جريانهاي مختلف با اهداف و نيات مختلف همه در حال اين هستندكه اين نيروها را براي خود جذب كنند و كافي است درآن شرايط به جاي اين كه جاذبه ما عمل كند دافعه ما عمل كند و طبيعي است كه اين نسل جذب آنهايي مي شود كه جاذبه شان بيشتر است و اين طور هم نيست كه فكر كنيم ما جاذبه نداريم، دين جاذبه ندارد و خدا جاذبه ندارد در حالي كه خدا جاذبه دارد، دين جاذبه دارد، به همين دليل هم شما مي بينيد قرآن بهترين شرايط را براي تفكر، تامل و آزادانديشي مطرح كرده و مي فرمايدخودتان انتخاب كنيد چون مي داند اگر بخواهد انتخابكند، اسلام راانتخاب مي كند.