Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761130-39892S1

Date of Document: 1998-02-19

گزارش خبرنگاران همشهري از روز هواي پاك: دلمشغولان هواي پاك در حاشيه خيابان ها سرگردان بودند . سرويس شهري: خبرنگاران و عكاسان همشهري كه ديروز براي تهيه گزارش از سيماي تهران در روز هواي پاك به سطح شهر رفته بودند، در مجموع استقبال مردم راچشمگير، ترافيك را به نسبت بهتر، وضعيت هوا را باتوجه به شرايط وارونگي دماپاك تر، اما امكان تداوم شرايطي همچون روز پاك را ناممكن توصيف كردند. براساس اين گزارش مردم حتي بيشتر از آنچه كه خوشبين ترين دوستداران محيطزيست انتظار آن را داشتند به كاهش آلودگي هوا علاقه نشان دادند و در اين زمينه مشاركت كردند، اما متاسفانه كمبود وسايل نقليه عمومي كافي همكاري باروز هواي پاك را براي مردم به مشقتي طاقت فرسا تبديل كرد. مردم، كه در سوداي آبي شدن آسمان و پاكي هوا پياده از خانه ها به بيرون آمده بودند، در حاشيه خيابان ها سرگردان شدند و حتي بسياري از شهروندان ناچار شدند فاصله طولاني مابين خانه و محل كار خود را در هوايي كه به خاطر وقوع اينورژن آلوده تر ازهواي روزهاي اخير بود، طي كنند. چكيده اي از مشاهدات و گفت وگوهاي خبرنگاران همشهري با مردم، در پي از نظرخوانندگان محترم مي گذرد: وقوع غيرمنتظره وارونگي دما ديروز وقوع وارونگي دما (اينورژن ) موجب شد دلمشغولان هواي پاك نتوانند حاصل تلاش خود را آنگونه كه انتظار آن را داشتند، ببينند. پس از دو هفته حاكميت هواي كم فشار و بارش مداوم برف و باران كه موجب كم شدن شدت وقوع وارونگي دما و كاهش آلودگي هوا شده بود، صبح ديروز افزايش فشار هوا و سرد شدن سطح زمين موجب شد در منطقه عمومي تهران وارونگي شديد دمارخ دهد. به تدريج چتري از آلودگي هوا بر فراز تهران قرار گرفت و موجب شد در روز هواي پاك هواي تهران از اغلب روزهاي دو هفته اخير آلوده تر باشد. اما به طور قطع براي بررسي تاثير مشاركت مردم براي كاهش آلودگي هوا در روز هواي پاك بايد غلظت آلاينده هاي جوي در اين روز را با يك روز مشابه در سال، كه شدت وارونگي دما و فشار و رطوبت هوا همچون صبح ديروز باشد، مقايسه كرد. اگر وارونگي دما نباشد، آلودگي هوا به دليل وضعيت كم فشار بالارونده هوا، كه آلاينده ها را پراكنده مي كند، به حداقل مي رسد. اما تهران به دليل شرايط خاص اقليمي در دوسوم ايام سال با پديده وارونگي دما مواجه است، كه ديروز هم يكي از همين روزها بود. اهميت مشاركت مردم استقبال گسترده مردم از برنامه هاي روز هواي پاك، نشانه اي از خواست عمومي براي كاهش آلودگي هواي تهران بود. يك استاد سرشناس دانشگاه كه به اتفاق دوتن از همكاران خود از محل سكونتش در منطقه يوسف آباد تا دانشگاه تهران محل تدريسش را پياده طي كرده بود، گفت: ديدن مردمي كه صبورانه بسيار افزون تراز روزهاي قبل، در سرماي زمستان پياده طي طريق كرده يا در صف اتوبوس به انتظار ايستاده اند براي ما كه مدعي حفاظت محيطزيست هستيم، بسيار شوق انگيز اين است استقبال به نظر من در نوع خود يك ميتينگ اجتماعي بود و نشان مي دهدكه كاهش آلودگي هوا خواسته بسيار جدي مردم از مسئولان است و هرگونه كم كاري در مقابل اين خواسته غيرقابل توجيه است و به يقين پيامدهاي نامطلوب خواهدداشت. در كوتاه مدت: فقط شركت واحد يك كارشناس محيطزيست در گفت وگو با خبرنگاران ما تاكيد كرد در كوتاه مدت تنها كاري كه مي توان براي كاهش آلودگي هواي تهران انجام داد، افزايش شماراتوبوس هاي شركت واحد است و بس. وي با اشاره به راهكارهايي كه براي كاهش آلودگي هوا توصيه شده است، همچون اصلاح صنعت خودروسازي ايران، تغيير الگوي مصرف سوخت، راه اندازي و گسترش شبكه مترو، تقويت ناوگان حمل و نقل عمومي و روآوري به انرژي هاي پاك، گفت: در كوتاه مدت دستيابي به هيچكدام از اين اهداف ممكن نيست و فقط با افزايش اتوبوس هاي شركت واحد مي توان اميد داشت استفاده از خودروهاي شخصي در تهران كاهش يابد. اين كارشناس با انتقاد از وضعيت فعلي ناوگان اتوبوس راني شركت واحد، گفت هرچند شهرداري تهران با فعاليت هاي چشمگير سيماي تهران رادگرگون كرده است، اما واقعيت نشان مي دهد شركت واحد از اين دگرگوني به دورمانده است و متاسفانه به شرايط نامطلوبي مواجه است. وي اضافه كرد نسبت به نرخ رشد جمعيت شمار اتوبوس هاي شركت واحد اكنون حتي كمتر از شمار اتوبوس هادر دهه 50 است و اين در حالي است كه يك تحقيق مسئولانه ثابت مي كند از شماراتوبوس هاي فعلي شركت واحد نيز نزديك به 40 درصد به دليل نواقص جزئي همچون خرابي استارت، نداشتن لاستيك و... در تعميرگاه ها متوقف شده اند. وي تاكيد كرد: اصلاح سامانه اتوبوس راني و افزايش تعداد اتوبوس ها نه تنها دراولويت برنامه هاي شهرداري تهران، بلكه حتي بايد در برنامه هاي مهم دولت قرار بگيرد.