Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761130-39852S1

Date of Document: 1998-02-19

فعاليت مجدد جمعه بازار هنر در منطقه 5 جمعه بازار هنر منطقه 5 مجددا فعاليت خود را ازسر گرفت. جمعه بازار هنر اين منطقه پس ازيك وقفه 3 ماهه مجددا فعاليت خود را در فرهنگسراي معرفت آغاز كرده است. جمعه بازار هنري زمينه مناسبي براي عرضه آثار هنري هنرمندان و حمايت از اين عزيزان پديد آورده كه هنرمندان، علاقه مند مي توانند آثارهنري خود را براي نمايش و عرضه دراين نمايشگاه ارائه كنند. علاقه مندان به شركت در اين جمعه بازار مي توانند جمعه ها از ساعت 14 تا به نشاني: شهرزيبا - 20 شهران - فرهنگسراي معرفت مراجعه كنند.