Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761130-39847S1

Date of Document: 1998-02-19

اخبار عرصه فرهنگ دين فلسفه و عرفان در آينه ي نشر o در هفته هاي اخير، همايشي با عنوان تحقق جامعه مدني در انقلاب اسلامي ايران به همت سازمان مدارك فرهنگي وزارت ارشاد، در محل دفتر مطالعات سياسي وزارت خارجه برگزار شد. از آنجا كه، گفتمان مهم و اساسي جامعه مدني در حال حاضر يكي از مهمترين سرفصلهاي فرهنگ و سياست در كشور ماست و تاكيد خاص رئيس جمهور برگزيده بر تحقق جامعه مدني نيز بر اهميت آن افزوده است، لذا با استقبال دانشوران و انديشمندان كشور روبه رو شد و مطالب جالب و بديعي در قالب مقاله و سخنراني عرضه كردند. طرح سوالهاي جالب و راهگشا، همراه با گفت وشنودهاي عالمانه نيز بر ارزش اين مباحث بسيار افزود. دبيرخانه همايش، همزمان با انجام سخنرانيها، اقدام به انتشار چكيده مغلوط و بسيار كوتاهي از مقاله هاكرد كه حجم غلطنامه دست كمي از حجم جزوه مورد بحث نداشت. اما تاسف بارتر از همه اينكه دبير همايش، در طول برگزاري، و حتي پس از آن از ارائه مقاله ها به مطبوعات خودداري نمود و اظهار مي داشت كه بعدها در كتابي منتشر خواهد شد. البته مقالات همايش هاي مختلف، مدتي بعد به چاپ مي رسد، اما بركسي پوشيده نيست كه حجم استفاده از اينگونه كتابها، معمولا بسيار نازل است و به ويژه اگر موضوعي مهم و حياتي بوده باشد، به هيچ وجه پاسخگوي افكار عمومي و نيازهاي فرهنگي كشور نخواهد بود. بحث جامعه مدني كه از سوي انديشمندان در همايش مذكور مطرح شد، متاسفانه به دليل تلقي بسيار غلط مدير همايش، به طور كلي از حيزانتفاع خارج شد و جز سي چهل نفر از حاضران، بهره اي عايد ديگران نگرديد. به گمان ما، اگر استدلال منطقي مطبوعات توسط مدير مربوطه مورد توجه قرار گرفته بود، اين خسران فرهنگي رخ نمي داد و مسائل و دقايق بحث جامعه مدني در سطحي بسيار گسترده مطرح مي شد. خاصه آنكه شهرستانهاي كشور پهناورما از فيض چنين امكاناتي بي بهره اند و حق آنها نيزدر اين عرصه پايمال شده است. اميدواريم كه سايرمسئولين و مديران همايش ها از ميان افراد آگاهتر وبا مسئوليت تر برگزيده شوند. o آخرين شماره - يا بهتر بگوييم آخرين شماره هاي -نشريه فرهنگي و ادبي كلك منتشر شد. در اين نوبت، چندين و چند شماره كلك، مربوط به چندين و چند ماه اخير، يكجا انتشار يافته است و طبق معمول حاوي دههاو بلكه صدها مقاله و گفتگو و خبر و نقد و تحليل و.. از آنجا كه كلك به دليل سابقه فرهنگي اش يكي ازنشريات معتبر ادبي - فرهنگي ايران در داخل و به ويژه خارج از كشور محسوب مي شود، لازم است كه با نظم وترتيب بهتري انتشار يابد. تنوع مطالب كلك، اگرچه از نظر برخي خرده گيران داخلي، چندان مطلوب به نظرنمي رسد، اما در مجموع به دليل گستردگي مخاطبان چنين آن، تنوعي ناموجه نيست، علاوه بر اين نشرياتي كه موضوعات و مطالب خاصي را دنبال مي كنند نيز چندان بر مدار و شيوه اي خاص استوار نيستند و مهم استمرارانديشه و فرهنگ است كه مي بايد با انعكاس انديشه هاي مكتوب، تداوم يابد... چكيده o پايان نامه هاي علوم قرآني، عنوان كتابي است كه از سوي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و به كوشش طاهر حديثي در 272 صفحه انتشار يافته است. اين كتاب پايان نامه هاي دوره هاي دكتري و كارشناسي ارشد، دانشگاهها و مراكز آموزش عالي را به شكلي مختصر و مفيد معرفي مي كند. پيش از اين تعدادي از اين پايان نامه ها در پنجمين نمايشگاه قرآن كريم توسط نويسندگانشان معرفي و شرح شده بود. o طرحي از برجسته ترين چهره هاي فلسفي دورانهاي جديدبا عنوان از برونو تاكانت عنوان كتابي است كه از سوي انتشارات علمي و فرهنگي در 424 صفحه و با قيمت تومان 1200 منتشر شده است. اين كتاب را شرف الدين شرف خراساني با تجديدنظر وافزوده هاي بسيار براي بار دوم به دست چاپ سپرده است. گزيده هفت اورنگ عبدالرحمن جامي نيز از سوي اين انتشاراتي روانه بازار شد. دكتر o يحيي (جان ) كوپر استاد زبان فارسي دانشگاه كمبريج انگليس كه به تشيع گرويده بود، براثر سكته قلبي درگذشت. وي كتابها و مقالات فراواني چون اصول كافي و جلد نخست تاريخ طبري... را به انگليسي برگردانده بود و از سال 56 تا 60 در شهر قم به كار مطالعه و تحقيقات اسلامي اشتغال داشت. o جلد پنجم نهج السعاده في مستدرك نهج البلاغه اثرمحمدباقر محمودي در صفحه 372 و با قيمت 1300 تومان توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي منتشر شده است. o كليات مولانا عبدالقادر بيدل دهلوي در سه مجلد ازسوي انتشارات الهام با قيمت 950 تومان به دست چاپ سپرده شده است دنياي شعر بيدل علي رغم پيچيدگيها و غموض فراوان دريايي بي انتها است كه گرچه ديرياب و دشوارياب است اما جاذبه ها و شگفتي هاي خاص نظم اين شاعر گرانسنگ سبك هندي را نيز به همراه دارد. o خطبه البيان علي ( ع ) با مساعي جميل افشار و توسطانتشارات هيرمند در 104 صفحه و با قيمت 342 تومان منتشر شده است. اين خطبه را امام علي (ع ) به سلمان و جندب فرموده است. o مقايسه برخي از آراء اسلام و زرتشت در كتابي باعنوان نگرشي بر اسلام و زرتشت نوشته موريس شيخي ازسوي انتشارات علوي در 188 صفحه با قيمت 640 تومان منتشر شده است. هفته گذشته مجلدات 7 و 8 از مجموعه آثار استادشهيد مرتضي مطهري از سوي انتشارات صدرا به دست چاپ سپرده شد. اين دو اثر در ادامه چاپ آثار استاد مطهري به صورت مجموعه است كه پيش از اين در شكلهاي منفرد و با عناوين مجزا چاپ مي شده اند. دفتر نشر ميراث مكتوب كه فعاليتهاي عمده اي رادر احياء آثار فراموش شده عرصه فرهنگ پژوهي به انجام مي رساند در تازه ترين ابتكار خود به چاپ نخستين ماهنامه اطلاع رساني خبري خود با عنوان آينه ميراث اقدام كرده است. در اين ماهنامه اخبار و اطلاعات و مصاحبه با مصححان و فرهنگ پژوهان حوزه فرهنگ و انديشه اسلامي به چاپ رسيده است.