Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761129-39795S1

Date of Document: 1998-02-18

هزينه درمان بيمه شدگان خارج از كشور پرداخت مي شود .سرويس اجتماعي: تمامي بيمه شدگان تامين اجتماعي كه از طريق شوراي عالي پزشكي كشور براي ادامه درمان به خارج از كشورمي روند تا سقف 15 ميليون ريال هزينه هاي انجام شده خود را بدون كسر فرانشيز از سازمان تامين اجتماعي دريافت خواهند كرد. اين هزينه ها توسط واحدهاي پزشكي تامين اجتماعي و براساس نرخ مصوب ارز پرداخت مي شود. اين تصميم از تاريخ 10 بهمن 1376 قابل اجرا است و شيوه هاي خاص محاسبه و موارد قبل و يا بعد ازتاريخ مذكور به شرح زير است: - 1 بيماران بيمه شده اي كه قبل از 10 بهمن 1376 در خارج از كشور تحت درمان قرار گرفته اند تا سقف 10 ميليون ريال با تائيد قائم مقام مديرعامل در اموردرمان و براي موارد بيش از اين مبلغ با تاييد هيات مديره تامين اجتماعي قابل پرداخت است. - 2 به آن گروه از بيمه شدگان كه بدون ارز تخصيصي از سوي شوراي عالي پزشكي براي درمان به خارج از كشور عزيمت كنند حداكثر تاميليون 5 ريال پرداخت مي شود. - 3 به بيمه شدگاني كه با مجوز وارز تخصيصي شوراي عالي پزشكي براي درمان به خارج از كشور سفركنند حداكثر تا سقف 15 ميليون ريال پرداخت مي شود.