Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761129-39750S1

Date of Document: 1998-02-18

گزارش قرن - 1900 2000 سران متفقين در گردهمايي يالتا وينستون چرچيل، فرانكلين روزولت و ژوزف استالين در يالتا 1945 4 فوريه روزولت، چرچيل و استالين، رهبران انگليس امريكا، و شوروي، در يك گردهمايي يك هفته اي دريالتا در شبه جزيره كريمه به گفتگو نشستند. با توجه به اينكه پيروزي در اروپا امري تحقق يافته به نظر مي رسد، هدف ديدار سران قطعيت بخشيدن به توافقهاي سه كشور درمذاكرات قبلي براي تجديد ساختار سياسي و اقتصادي اروپاپس از جنگ و چگونگي ترميم خرابيهاست. امكانات خاتمه دادن سريع به جنگ در خاور دورنيز مورد بررسي قرار خواهد گرفت و امريكاانتظار دارد كه شوروي در جنگ عليه ژاپن مداخله كند. روزولت و مشاور عالي اوهاري هاپكينزتصريح كرده اند كه در اين صورت آماده واگذاري امتيازات بيشتري به استالين خواهند دراين بود ميان چرچيل اگر نخواهد منزوي شود، ناگزيربه تاييد توافقهاي دو ابر قدرت ديگر است. در مذاكرات يالتا يك وزنه سنگين براي استالين، موقعيت نظامي شوروي در شرق و جنوباروپاست كه با سلطه براين مناطق مي تواند تحول اوضاع را به دلخواه خود پيش ببرد و بويژه درمورد آينده روماني و بلغارستان، اوست كه حرف اول و آخر را مي زند، اما در مورد لهستان دولتهاي غربي با شوروي وحدت نظر ندارند وچانه زدنهاي بسيار لازم است تا توافقي به دست آيد. همچنين مسئله آينده آلمان و ژاپن بايد در اين گفتگوها مورد بررسي قرار گيرد. اكثر جلسات اصلي مذاكره به صورت محرمانه وميان روزولت و استالين تشكيل مي شود و چرچيل چندان نقشي در تصميمات ندارد، زيرا در كنفرانسهاي قبلي با روزولت نقطه نظرهايش مشخص شده است و روزولت به گونه اي سخنگوي او هم به شمار مي آيد، بويژه در مورد فرانسه كه چرچيل هميشه تاكيد كرده است نقش مهم آن در اروپاي غربي نبايد ناديده گرفته شود. پس از يك هفته جروبحث، سران سه كشور دراعلاميه اي توافقهاي خود را در 6 مورد انتشار مي دهند: - 1 اتحاد جماهير شوروي حضور در اجلاس بنيانگذاري سازمان ملل متحد را كه در شهرسان فرانسيسكو طي ماههاي آوريل تا تشكيل 1945ژوئن خواهد شد مي پذيرد. شوروي در تصميم گيريهاي اين اجلاس داراي سه راي خواهد بود، يكي به نام شوروي و دو راي اضافي براي اوكراين و روسيه سفيد. - 2 دو تا سه ماه پس از تسليم آلمان و ختم جنگ در اروپا شوروي در پيكار عليه ژاپن شركت خواهد كرد و پس از شكست آن جزايركوريل و بخش جنوبي ساخالين را كه ژاپن از سال 1905 به تصرف درآورده است در اختيار خواهد گرفت. به علاوه شوروي امتيازاتي را كه قبلا در مورد استفاده از بنادر و خطوط آهن ايالت منچوري داشت، دوباره به دست خواهد آورد. اما به حق حاكميت چين براين ايالت ادعايي نخواهد داشت. در اين مورد روزولت توافق مارشال چيانگ كاي چك، رهبر چين ملي را به دست خواهد آورد. - 3 مرز شرقي لهستان براساس خط كرزن كه قبلاروي آن توافق شده است خواهد بود، اما در غربو شمال نواحي بيشتري به لهستان واگذار خواهد شد. حكومت آينده اين كشور عمدتا از اعضاي كميته لوبلن شكل مي گيرد كه در آن نمايندگاني نيز از دولت تبعيدي لهستان در لندن عضويت خواهند داشت و اين حكومت موظف به برگزاري انتخابات در اسرع وقت خواهد بود. - 4 در يوگسلاوي سران سه كشور حكومت وحدت ملي را كه با مشاركت تيتو وسوبازيچ رئيس دولت تبعيدي تشكيل شده است و در صدد برپايي شوراي نيابت است تاييد مي كنند. - 5 سران سه كشور اعلام مي كنند كه قصد دارند به كشورهاي عضو پيمان سابق محور كمك كنند تا آنهابه حل معضلات سياسي و اقتصادي خود موفق شوند. اولويت اين كشورها تشكيل حكومتهايي است كه منتخب مردم و متشكل از نمايندگان همه جريانات دموكراتيك جامعه باشند. - 6 استالين از مخالفت قبلي خودبا شركت فرانسه در اشغال خاك آلمان چشم پوشي مي كند و مي پذيردكه بخشي از منطقه اشغالي امريكا و انگليس درغرب آلمان تحت اشغال نظامي فرانسه قرار گيرد. در مورد غرامات جنگي كه آلمان بايد استالين بپردازد رقم 20 ميليارد دلار را پيشنهاد مي كندكه به نظر او نيمي از آن سهم شوروي خواهد بود. اما توافق قطعي در اين مورد به دست نمي آيد و حل مسئله به تشكيل يك كميته مالي براي بررسي جزئيات در آينده موكول مي شود. سران سه كشور قرار مي گذارند كه پس از تسليم آلمان صنايع اين كشور را تحت اختيار بگيرند و كارخانه هاي تسليحاتي را كاملا از بين ببرند و به قدرت نظامي آلمان و مرام نازي براي هميشه پايان بدهند. تقسيم آلمان به دو منطقه شرق و غرب موردتوافق سران سه كشور قرار مي گيرد، اما جزئيات آن به بعد موكول مي شود. با انتشار توافقهاي كنفرانس سران در يالتا، درمجلس عوام انگليس و كنگره امريكا مخالفتهاي شديدي با امتيازاتي كه به شوروي داده شده است ابراز مي شود، اما چرچيل و روزولت از ثمره مذاكرات خود دفاع مي كنند و در مورد وفاداري استالين به تعهداتش اطمينان مي دهند. آنها متذكرمي شوند كه توافقهاي يالتا مقدماتي است وكنفرانس نهايي براي حل قطعي مسايل پس از در جنگ، ماههاي آينده در پتسدام برگزار خواهد شد. با وجود اين، بدبيني ها عقيده دارند كه پس گرفتن امتيازات واگذار شده به استالين آسان نخواهدبود. اولين ناوهاي حامل آذوقه به بنادر فرانسه رسيد 1945 23 فوريه تعدادي از كشتيهاي امريكائي با محموله هاي آذوقه و وسايل مورد نياز غير نظامي دربنادر فرانسه درساحل درياي مانش پهلو گرفتند. اينها نوع جديدي از كشتيهاي باربري امريكائي هستند كه ناوهاي آزادي ناميده شده اند و براي حمل كالا از امريكابه اروپا مورد استفاده قرار در مي گيرند جريان جنگ زير دريائيهاي آلماني نيمي از كشتيهاي تجارتي متفقين را غرق كردند و حمل و نقل كالاميان امريكا و اروپا دچار مشكل شد. براي مقابله با اين وضع يك سرمايه دار امريكائي به نام كايزر تاسيسات عظيمي براي ساخت كشتيهاي باري احداث كرد كه توليد را به صورت استاندارد و به روش زنجيره اي نظير توليد انبوه كارخانه هاي اتومبيل سازي انجام مي دهد. وي تاكنون در حدودكشتي 1500 باربري به مدل جديد ساخته و به آبانداخته است. ناوهاي آزادي ساده و پر ظرفيت ومجهز به موتورهاي قدرتمند هستند و حداكثر بار رادر حداقل زمان به مقصد مي رسانند. همه آنها شبيه به هم و به ظرفيت 7200 تن هستند. ورود كشتيهاي حامل آذوقه و مواد مورد لزوم از امريكا بااستقبال گرم فرانسويان مواجه شد، زيرا كميابي وگراني مايحتاج زندگي در فرانسه بيداد مي كند. پيروزي قواي فرانسه در نواحي مرزي آلمان 1945 2 فوريه زره پوشهاي سپاه اول فرانسه به فرماندهي ژنرال دولاتر وارد شهر كولمار شدند و با تصرف نواحي مرزي آلمان موقعيت شهراستراسبورگ را در برابر حمله احتمالي مجدد آلمانها تحكيم بخشيدند. مرافعان كلمار به سختي جنگيدند، اما مغلوب سربازان تازه نفس فرانسوي شدند. اهالي شهر از سربازان فاتح استقبال كردند، اما روي ديوارها هنوز شعارهايي به آلماني ديده مي شد كه اهالي را به مقاومت فرا مي خواند. از جمله: ماهرگز پرچم سفيد تسليم نخواهيم افراشت. يا: كلمار تا آخرين نفر و آخرين نفس به نبرد ادامه مي دهد. هزار 250 نفر تلفات در بمباران بي سابقه يك شهر آلمان 14 13 و فوريه 1945 پس از بمباران شديد برلن در سوم فوريه هزار 22كه نفر كشته به جاي گذاشت، متفقين شهردرسد را هدف شديدترين حمله هوايي خود قرار دادند. اين شهر كه مركز ايالت ساكس آلمان است، فاقد هرگونه اهميت نظامي يا تاسيسات صنعتي و حتي امكانات دفاع ضد هوايي بود و در آن هنگام ازجمعيت موج مي زد، زيرا با پيشروي ارتش سرخ درجبهه شرق، عده زيادي از فراريان به تعداد نزديك به 500 هزار نفر به اين شهر پناهنده شده بودند. حمله هوايي متفقين به درسد به درخواست شوروي صورت گرفت، زيرا ارتش سرخ مي خواست هرگونه مقاومت آلمانها را در برابر پيشروي خود به سوي قلب آلمان درهم بشكند و ايجاد رعب و وحشت ناشي از بمباران به اين منظور كمك مي كرد. درسد برسر راه برلن بود و در هم كوبيدن آن مسير ارتش سرخ به سوي پايتخت آلمان را هموارمي ساخت. شب 13 فوريه مارشال آرتور هريس فرمانده نيروي هوايي بريتانيا فرمان اولين حمله به درسد را صادر كرد و 244 بمب افكن انگليسي و كانادايي نواحي مركزي شهر را هدف بمبهاي خود قرار دادند و حريقهاي مدهش ايجاد كردند. سپس موج دوم حمله با 529 بمبافكن به آسمان شهر رسيدو رگباري از بمب فرو ريخت كه ساختمانهاي مسكوني را به آتش كشيد. آنگاه 311 بمبافكن امريكايي در آسمان ظاهر شدند و 771 تن بمب برشهري كه غوطه ور در دود و آتش بود فرو ريختند. شدت حريقها به حدي بود كه آسفالت خيابانها ذوب شده بود و از ماموران آتش نشاني كاري برنمي آمد، زيرا اغلب در بمبارانها جان باخته بودند. اين حمله 20 كيلومتر مربع از شهردرسد را ويران كرد و 250 هزار تلفات به جا نهاد. شعله هاي انتقام در بلژيك فوريه 1945 با اينكه قواي آلمان از اوايل فوريه از سراسرخاك بلژيك بيرون رانده شده است، اما هنوزاثري از آرامش و ثبات در اين كشور ديده نمي شود. بيش از 400 هزار بلژيكي در معرض اتهام همكاري با آلمانها در دوران اشغال كشور هستند وعده زيادي از مردم كار و زندگي خود را رها كرده و براي دستگيري و انتقامجويي از اين متهمان به اين در و آن در مي زنند و به فراخوان دولت براي حفظ آرامش نيز وقعي نمي گذارند. اوضاع اقتصادي بلژيك نيز دستخوش پريشاني است و توليد تا 45 درصد ميزان قبل از جنگ در سال 1939 پايين آمده است. دولت در غلبه بر آشوبها و نابسامانيها عاجز مي ماند و ناگزير به استعفا مي شود. دولت جديدي از سوسياليستها به رهبري وان اكر زمام كشور را به دست مي گيرد. اماشعله هاي انتقامجويي همچنان در ميان مردم زبانه مي كشد. كمپاني رنو ملي شد و مديرش به زندان افتاد 1945 16 ژانويه يك سال پيش در همين روزها حكومت فرانسه آزاد كه آن هنگام مقرش در الجزاير بود، به همه سازمانها وكارخانه هاي توليدي و صنعتي در فرانسه هشدار داد كه از همكاري با اشغالگران آلماني خودداري كنند و باقرار دادن محصولات خود در اختيار آنها، چرخهاي ماشين جنگي آلمان را به گردش درنياورند. در بيانيه فرانسه آزاد تاكيد شده بود كه رهايي خاك وطن نزديك است وهمكاري با دشمن در مدت اشغال، بي مجازات نخواهدماند. اغلب مديران صنايع در يك سال پيش هشدار فوق را جدي نگرفتند، اما حالا روز رسيدگي به حسابها فرارسيده است. به تصميم دولت ژنرال دوگل، شركتها وتوليديهايي كه با آلمانها همكاري داشته اند، اكنون ياملي مي شوند و يا تغيير مديريت مي دهند. يكي از بزرگترين كمپانيهاي صنعتي مشمول اين كارخانه هاي تحول، متعدد ماشين سازي رنو است كه در نقاطمختلف فرانسه قرار دارد و همگي مصادره شده و در اختيار دولت قرار گرفته است. روز 24 دسامبر گذشته ل. رنو يكي از مديران اين كمپاني كه در زندان به سر مي برد فوت كرد و دولت مدير جديدي به نام لوفوشو براي آن برگزيد و دستورداد كارخانجات پس از مدتي تعطيلي طولاني دوباره راه اندازي شود و فعاليت توليدي را از سر گيرد.