Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761129-39746S1

Date of Document: 1998-02-18

بازتاب يك گزارش يادگارهاي فرهنگي و هنري بخشي از ثروت ملي است خانه اي كه ماري كوري دانشمند و شيميدان بزرگ فرانسوي تنها يك سال در آنجا سكونت داشته، امروزه تبديل به يكي از ميراث هاي ارزشمند فرهنگي فرانسه شده است و هر سال هزاران جهانگرد، از آن ديدن مي كنند. دولت چين بناهاي عظيم و شگفت انگيز به يادگار مانده از عصر كهن فرمانروايي سلسله هاي امپراطوري اين كشور را كه قدمت چند هزار ساله دارند با دقت كم نظيري حفظ كرده است و امروزه، اين مجموعه تاريخي به صورت يكي از مراكز اصلي جذب جهانگرد و كسب درامدهاي ارزي براي كشور چين درآمده است. در آلمان و انگليس، تغيير نماي بيروني خانه هاي قديمي ممنوع است و كساني كه قصد مرمت اين بناها را دارند بايد كار خود را بر اساس هماهنگي با مسئولان دولتي انجام دهند تا هويت معماري ملي اين كشورها در حد امكان حفظ شود. در شهر پاريس پايتخت فرانسه، محله هاي جديد پيرامون محله هاي قديمي به وجود تا آمده است، آن بخش از ساختمان هاي قديمي كه ارزش تاريخي و فرهنگي دارند از گزندمحفوظ بمانند. در كشور ما ايران نيز مردم از ديرباز به حفظ بناهاي تاريخي و فرهنگي به مثابه بخشي از ثروت ملي علاقه مند بوده اند، معروف است كه، سال ها پيش وقتي قراربود، خودروهاي سنگين از روي سي و سه پل اصفهان عبور كنند، يكي از اهالي اصفهان كه نمي توانست شاهد ويراني تدريجي اين بناي ارزشمند تاريخي باشد با دراز كشيدن در مسير خودروها، به صورت نمادين مانع از اين رفت وآمد شد و اين مقدمه اي بود تا تردد خودروها به طور كامل از روي سي و سه پل ممنوع شود. اما وقتي مي شنويم كه در شهر تاريخي تبريز به عنوان احداث موسسات جديد به صورت پيوست بناهاي تاريخي مثل ارك قديمي تبريز در معرض تخريب قرارمي گيرند، نمي توانيم تاسف خود را پنهان كنيم. واقعه تخريب گرمابه خليل آباد اصفهان هم رويداد غم انگيزي بود. ما مردم ايران به داشتن پيشينه غني فرهنگي و تاريخي در جهان شهره ايم، پس در عمل نيز بايد از اين ميراث ها مراقبت كنيم و بجاست كه دولت، تمهيدات لازم را براي پيشگيري از تخريب بناهاي تاريخي و فرهنگي از جمله خانه بزرگان فرهنگ و ادب، به بهانه توسعه يا توسط بساز و بفروشها جلوگيري كند. تهران - هومن مصباح