Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761128-39688S1

Date of Document: 1998-02-17

پرسش از شما پاسخ از ما ويروسهاي كامپيوتري چيست مي خواستم توضيحي در موردويروس هاي كامپيوتري بدهيد. چگونه ساخته و چگونه وارد دستگاه؟ مي شوند پويا - رشت پاسخ: كار خيلي دشواري را از ما خواسته ايد، چون در چند جمله ما بايد هم كامپيوتر را براي شماتوضيح دهيم، هم ويروس را. وشايد اين موضوع را اصلا باور نكنيد كه توضيح دادن واقعيات علمي آن هم بطور خلاصه چقدر مشكل است. براي اين منظور ما ناگزيراز آوردن مثال ها و مقايسه هاي اغراق آميز و غيرمتعارف هستيم تا خوانندگان غير متخصص و علاقمند را سريعتر به منظور ومفهوم اصلي هدايت كنيم. و اين ممكن است با مذاق خواننده اي كه مثلا كارش طراحي سيلندر گاز باكامپيوتر است و اين موضوع را خيلي تخصصي مي بيند، متناسب نباشد. كامپيوتر برخلاف آنچه بعضي هاتصور مي كنند موجودي فوق العاده كودن و بي هوش كامپيوتريك است ماشين خستگي ناپذير و بسيارسريع است كه از خود هيچ قابليت و تواني ندارد. اين ماشين فقط طبق فرمان هايي كه به او داده مي شود مي تواند با سرعت برق همان فرمان ها را اجرا كند. تمام كارهاي اعجابآوري را كه شنيده ايد كامپيوتر انجام مي دهدمثلا هواپيما را از زمين بلندمي كند و به زمين مي نشاند، يانقشه ساختماني مي كشد، يا مسايل دشوار رياضي را حل مي كند چيزي نيست جز اجراي فرامين و دستورهايي كه قبلا به او داده شده اين دستورها را انسان هاي انديشمند به صورت كاملا منظم تهيه مي كنند و به كامپيوتر مي دهند. اسم اين دستورهابرنامه است. برنامه به كامپيوتر وارد مي شود و اين ماشين از روي آن مي تواندميليونها بار همان كار را مثلا تكراركند براي محاسبه مساحت مستطيل همان عملي را كه انسان هاانجام مي دهند، برنامه ريز تبديل به دستورهايي مي كند كه قدم به قدم قابل اجرا باشد. قدم اول، طول را بگير - قدم دوم، طول را در حافظه الف ذخيره كن - قدم سوم، عرض را بگير - قدم چهارم، عرض را در خانه ب ذخيره كن - قدم پنجم، عدد خانه الف را در عدد خانه ب ضرب كن - قدم ششم، نتيجه را بنويس. ضمنابعضي دستورهايي كه كامپيوترهميشه به آنها احتياج دارد (مثل ضرب و تقسيم و جمع و تفريق )قبلا به صورت دستورهايي دايمي وهميشگي در خود كامپيوتر وارد شده است. برنامه بلند كردن هواپيمااز زمين و نشاندن يك سفينه دركره مريخ هم اساسش همين است منتهي فوق العاده پيچيده تر. اين انسان است كه هر كار بزرگ وطاقت فرسايي را ابتدا به صورت ميليون هاقدم منطقي پشت سر هم رديف مي كند (مثل همان قدمهايي كه در مورد مساحت مستطيل گفتيم ) و كامپيوتر فقط آنها را از قدم اول تا قدم آخر ميليون ها بار تكرار مي كند. اينكه مي گويند كامپيوتر اشتباه مي كند نيز به همان اندازه سخن خطايي است كه مي گويند كامپيوتر فكر مي كند. اين برنامه ها هستند كه غلط دارند. اما ويروس كه كارش بهم ريختن برنامه هاي شماست (و در واقع نوعي مزاحمت ايجاد كردن در كار اجراي درست برنامه هاي يك كامپيوتر است ) از كجا؟ مي آيد ويروس هم خودش يك برنامه است كه چون شبيه ويروس هاي طبيعي برنامه هاي كامپيوتر راعفوني مي كند به اين نام خوانده مي شود. ويروس ها را متخصصان برنامه نويسي خبره كه بيكار هستند يا با بعضي شركت ها و موسسات دشمني دارند يا حتي از سازمان هاي جاسوسي و اطلاعاتي پشتيباني مي شوند چون مي نويسند ويروس خودش يك برنامه مفصل است بايد به نحوي وارد كامپيوتر ديگر بنابراين شود آن را لابلاي قدمهاي بعضي برنامه ها كه به صورت ديسك در بازار فروخته مي شوند - مثلا ديسك نقشه هاي جغرافيا يا ديسك بازي - وارد مي كنند. اما چون بسياري از مردم ديسك ها را مثل نوار ويدئو يا نوار موسيقي از همديگر كپي مي كنند ويروسها، همراه آن وارد كامپيوترشان مي شود. نكته مهم درباره ويروس كامپيوتر اينست كه مثل ويروس طبيعي كه انسان را مبتلا به امراض خطرناك مي كند، از خودش دستگاه توليدمثل ندارد. بنابراين ويروس كامپيوتري براي تكثير از برنامه هاي كامپيوتري كه داخلش شده استفاده مي كند. اين روزها كه كامپيوترها ازطريق شبكه مخابراتي با هم متصل شده اند، با هر نقل و انتقال برنامه از اين سر دنيا به آن سر دنياويروس هم همراه آن مي رود. هر ويروس خرابكاري مخصوص به خود را دارد. يكي از اولين ويروس هايي كه كشف شد كارش اين بود كه فرمان هايي مي داد كه نوشته هاي روي صفحه نمايش (مونيتور ) كامپيوتر شما ناگهان مثل آبشار خط به خط فرو مي ريختند! ويروس ها معمولا كارشان اينست كه اطلاعات و داده هايي را كه شمابراي حل يك مساله جديد واردكامپيوتر مي كنيد دستكاري مثلا مي كنند فرمان مي دهند چند خط ازاطلاعات شما حذف شود، پس وپيش گردد يا اينكه رقمها وعددهاي اصلي شما را دستكاري كنندبعضي ويروس هامخرباند يعني براي خرابكاري كامپيوتر نوشته شده اند و بعضي ها مزاحم. يك ويروس هست كه وقتي شما مشغول كار هستيد روي صفحه نوشته اي ظاهرمي شود مبني بر اينكه كامپيوترشما خل است. ويروس ديگري هست كه سرعت اجراي برنامه را آنقدركم مي كند كه آدم عصباني مي شود. ويروس ديگري كه در سال 1989 توسطچند خرابكار تهيه شده بود كارش اين بود كه خودش را در ديسك سخت (حافظه ) دستگاه وارد مي كردو ماشين را به نحوي از كارمي انداخت كه ديگر كار نمي كرد. اين ويروس بعد از عفوني كردن و تسخير دستگاه، روي صفحه پيامي براي صاحب كامپيوتر مي نوشت مبني بر دادن كليد رفع ويروس در قبال دريافت وجه. سازندگان اين ويروس، بعد از مدتها جستجوتوسط پليس بين المللي شناخته شدند.