Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761128-39678S1

Date of Document: 1998-02-17

در ارديبهشت ماه سال آينده دومين سمينار حمايت از توليدملي براي يافتن راههاي خروج صنعت كشور از بحران برگزار مي شود . سرويس اقتصادي: با كاهش قدرت خريد مردم و واردات بي رويه انواع كالاها از خارج و مناطق آزاد، بسياري از واحدهاي توليدي كشور دچار بحران فروش شده و كالاهايشان در انبارهامانده است. سرحدي زاده نماينده مردم تهران ودبير دومين سمينار حمايت از توليد ملي ديروز در جمع خبرنگاران گفت: اين سمينار كه توسط دانشگاه اسلامي كار و با همكاري دانشگاهها و مراكزتحقيقاتي و صنايع كشور در 6و 7 روزهاي ارديبهشت ماه سال آينده دردانشگاه تهران برگزار خواهد تلاش شد، مي كند مشكلات موجود در بخش صنايع كشور را مورد بررسي قرار دهدو راه حلهايي براي حمايت از صنايع داخلي با نگرش حفظ استقلال ارائه دهد. وي گفت: در حال حاضر واحدهاي توليدي داخل كشور با بحرانهاي جدي روبرو هستند و حتي بعضي از واحدهاي بزرگ براي پرداخت حقوق كارگران خود ناچار به استقراض از بانكها شده اند. وي گفت: صنايع نساجي، كارخانه هاي كفش، صنعت فرش، صنايع پوشاك و بسياري از واحدها توليداتشان درانبارها مانده است و خريداري ندارد. به عنوان مثال صنايع مينو 5 ميليارد تومان كالاهاي انبارشده دارد كه هيچ خريداري ندارد. وي گفت: در حال حاضر واردات بي رويه انواع كالاها از خارج و يااز مناطق آزاد كه توسط مسافران ويا به صورت انبوه و مشكوك واردكشور مي شود صاحبان صنايع داخلي رادچار بحران كرده است. زيرا اغلب كالاهاي وارداتي ارزان تر هستند و كالاهاي داخلي از اين لحاظ قدرت رقابت ندارند. وي افزود: نگرش خانه كارگر كه براي برگزاري اين همايش اقدام كرده است حمايت از توليدات ملي براي حفظ اشتغال است، زيرا بحران بيكاري و حفظ اشتغال موجود از جمله مهمترين مسايلي است كه بايد مورد توجه دولت، مسئولان و صاحبان صنايع باشد. وي گفت: قوانين اقتصادي رابطه مستقيم با اشتغال يا بيكاري دركشور دارد لذا توجه در وضع اين نوع قوانين و ثبات و دقت همه جانبه بسيار ضروري است. وي گفت: در طول 10 سال گذشته قدرت خريد كارگران به يك سوم كاهش يافته است و ما به عنوان نماينده كارگران انتظار داريم كه دولت در جهت حفظقدرت خريد كارگران تلاش بيشتري كندزيرا يكي از دلايل اصلي بحران فعلي واحدهاي توليدي ضعف قدرت خريدمردم است. همچنين يكي ديگر از اين دلايل، صدورموافقت اصولي احداث انواع صنايع توسط وزارت صنايع است بي آنكه اين وزارتخانه توجه كند كه رشد كمي اين صنايع واقعي است يانه. وي در پايان افزود: اين همايش تلاش مي كند كه براي توسعه صادرات كالاهاي غيرنفتي نيز از نظرهاي صاحبنظران ودست اندركاران استفاده كند واميدواريم كه اين راه كارها مورد توجه دولت نيز قرار بگيرد.