Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761127-39662S1

Date of Document: 1998-02-16

تلفن به همشهري به مديران و معاونان كارانه نپرداختند چندي پيش بعد از ماه ها انتظار فوق العاده كارانه نيمه اول سال 76 آموزش و پرورش بوكان را پرداخت كردند، اما همزمان طي بخشنامه اي اعلام كردند چون مديران و معاونان فوق العاده جذب دريافت مي دارند لذا كارانه به آنها تعلق نمي گيرد. اينك مديران و معاونان كه در زير گروه قرار 10 دارندمي پرسند آيا سزاوار است بخاطر دريافت 4الي 5 هزار تومان فوق العاده جذب ازدريافت كارانه و فوق العاده سختي شرايط كار محروم باشند! نام محفوظ حقوق بگير درمانده! در روزنامه ها از قول معاون اداره آماراقتصادي بانك مركزي گفته شد هر خانوارايراني بطور متوسط ماهيانه 110 هزار تومان هزينه دارد. به اين ترتيب بايد پرسيد تكليف كارمندان دون پايه و بازنشسته كه با حداكثر گروه 7 و 8 و حقوق دريافتي پايين تر از سي هزار تومان زندگي نكبت باري را ادامه مي دهند،؟ چيست بگذريم از اين كه نظريه اداره آمار اقتصادي بانك مركزي يك نظريه قطعي نيست چرا كه اگر كرايه خانه را هم به رقم هزينه ها اضافه كنيم آن وقت معلوم مي شود كه اساسا قشر كارمند جماعت متحمل چه مشكلاتي مي شوند! حقوق بگير تكليفم را روشن كنيد حدود چهار سال پيش طي آزموني به استخدام وزارت آموزش و پرورش درآمدم و پس ازيك سال خدمت در بدترين نقاط كشور گوياداشتن مدرك ليسانس دانشگاه آزاد به ذائقه مسئولان خوش نيامد و ناگزير عذرم را خواستند! پس از دادخواهي از مقامات صالحه سرانجام حكم بر حقانيت من دادند كه بايد برگردم سركار اما آموزش و پرورش هنوز حاضر به پذيرش و اجراي حكم دادگاه نيست. از دست اندركاران آموزش و پرورش مي خواهم من را از سرگرداني رها كنند. نام محفوظ كمبود توالت عمومي در سال هاي اخير شاهد دگرگوني هايي در شهر تهران هستيم كه چهره شهر را بكلي عوض كرده است تنها يك مسئله كه مسئولان امر نسبت به آن عنايتي نداشته اند مشكل كمبود توالت عمومي در سطح شهر تهران است. متاسفانه تعداد اندك توالت هاي موجود نيز وسيله افراد بي فرهنگ آنقدر كثيف است كه مردم حتي حاضر نيستند از كنار آنها گذر كنند. ازشهرداري تهران تقاضا دارد براي رفع اين كمبود شهروندان تهراني اقدام به احداث چنددستگاه توالت در هر منطقه بنمايند. شريعت جمع آوري نان خشك مي دانيم كه به دليل پخت بد و كيفيت نامطلوب نان هر روز مقدار زيادي نان خشك دور ريخته مي شود كه توسط دوره گردها از خانه ها يا كيسه هاي زباله جمع آوري و به گاوداري ها و غيره به بهاي گزاف فروخته مي شود. پيشنهاد مي كنم اگر شهرداري ترتيبي بدهد كه هر از گاهي كارگران شهرداري اروميه هنگام جمع آوري كيسه هاي زباله، نان خشك هارا تفكيك و جمع آوري كنند، نه تنها سود كلاني عايد خواهد شد بلكه اينكار جنبه بهداشتي هم خواهد داشت. آرين - اروميه