Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761127-39609S1

Date of Document: 1998-02-16

تجارت خارجي بايد برمنافع ملي كشور استوار باشد گفت و گو با مردم پيرامون صادرات و واردات كالا (بخش پاياني ) وجود چندگانگي انديشه و آراء، در مديريت ومراكز تصميم گيري اقتصادي كشور مانع از دستيابي به يك نظام منسجم و پايدار در سياست هاي مربوط به صادرات و واردات كالا در كشور مي شود. بحث ها و مسايل كلان اقتصاد كشور از جمله صادرات و واردات كالاها بايد به صورت موضوعات اساسي در مراكز آموزش عالي و دانشگاهها مطرح تا شود، دانشجويان با طرح ها و مسايل ملي كشور آشنايي كافي پيدا كنند. اشاره: همزمان با تسهيلات تازه اي كه از سوي دولت ومجلس براي صادركنندگان كالاها فراهم شده گروهي است، از مردم در گفت وگو با گزارشگر ما، ضرورت حفظ منافع ملي در بازرگاني خارجي كشور را مورد تاكيد قرار دادند. بر اساس پاسخ هاي ارائه شده كه در بخش نخست اين گزارش درج شد، مردم خواستار اعمال دقت لازم در روند صادرات و واردات كالاها شده اند. آنها مي گويندضمن حمايت از صادركنندگان متعهد و وفادار به منافع ملي كشور بايد از تجارت خارجي غيرقابل كنترل كه خسارات جبران ناپذيري به پيكر اقتصاد كشور وارد مي كند، اجتناب شود. بخش پاياني اين گزارش را مي خوانيد. كشورهاي بزرگ صنعتي كه عمده توليدكنندگان كالاهاي مصرفي به شمار مي آيند در وهله نخست علاقه مندند كه مردم كشورهاي در حال توسعه، مشتريان اصلي آنهاباشند. اما اين صادركنندگان كالا هيچوقت دوست ندارند دانش فني مورد نياز كشورهاي در حال توسعه را به راحتي تامين كنند چون علاقه مند نيستند كه رقيبان زيادي براي خود به وجود آورند. علي رضوي دانشجوي رشته ادبيات همچنين مي گويد: پس از پيروزي انقلاب اسلامي، مردم ايران درراستاي بازگشت به خويشتن و تكيه بر منابع به خودي، مرور از عصر مصرف زدگي فاصله گرفتند. اما ديري نپاييد كه با ورود انبوه و كنترل نشده كالاهاي لوكس و غيرضروري، اين روحيه دستخوش دگرگوني شد. گروهي كه با درآمدهاي كلان و ثروت انبوه توانستنداز خودروهاي لوكس، كالاهاي لوكس استفاده كنندالگوي نامناسبي از مصرف را به وجود آوردند. وي مي افزايد: ملت ما آنقدر شعور و آگاهي دارد كه ضرورت استفاده درست از دانش فني پيشرفته جهاني را درك كند. در واقع اگر صادرات و واردات كالا در راستاي كسب درآمدهاي ارزي و همچنين دسترسي كشور ما به دانش فني پيشرفته قطعات مورد نياز بخش توليد سامان يابد، در داخل كشور نيز الگوي مصرف عوض مي شود و فاصله طبقاتي كاهش پيدا مي كند. عادل شاكري دانشجوي دوره كارشناسي ارشد اهميت مديريت را در اصلاح وضعيت صادرات و واردات واقتصاد كلان كشور يادآوري مي كند و مي گويد: به وضوح مي توان دريافت كه وجود چندگانگي انديشه و آرا در مديريت و مراكز تصميم گيري اقتصادي كشور، مانع از دستيابي به يك نظام منسجم و پايدار در سياست هاي مربوط به صادرات و واردات كالا در كشور شده است. عده اي دوست دارند حتي مواد معدني خام و مايحتاج مردم را صادركنند و بيشتر ارزحاصله از آن نيز به كشور بازنگردانند، صادركنندگان فرش هاي بنجل و غيرصادراتي كه بيشترين لطمه را به صنعت فرش ايران وارد كردند از آن جمله اند. همچنين گروهي از واردكنندگان نيز راغباند كه هرچه دلشان مي خواهد وارد كنند و هيچ نوع كنترلي نيز در كار آنها وجود نداشته حاصل باشد عمل اين گروه را به صورت انبوهي از كالاهاي لوكس و تنقلات شامل آدامس هاي خارجي، شكلات و غيره مي توان به ديد نظر من حتي صادركنندگان و واردكنندگان كالا هم بايد به فكر حفظ منافع ملي كشور باشند تا هم خودشان سود عادلانه ببرند و هم به تقويت اقتصاد ملي ايران كمك كنند. اگر كساني به دليل زياده خواهي مايل نيستند به منافع ملي احترام بگذارند، بايد دولت نظارت و كنترل لازم را بر كار آنها اعمال كند. وقتي وضعيت غيرقابل كنترل صادرات و واردات كالا در چارچوبهاي قانوني تحت كنترل درآيد، اولا صادركنندگان وواردكنندگان با فرهنگ و متعهد فرصت پيدا مي كنندبه كشور و مردم خدمت كنند و ثانيا از گروهي كه فقط در وضعيت هاي غيرقابل كنترل مي توانند به منافع كلان و ثروت هاي نامشروع برسند خلع يدمي شود. يك كارشناس مسايل اقتصادي نيز مي گويد: يكي ازعوامل عدم كارايي روش هاي كنوني صادرات وواردات كالاها در واقع ناشي از ضعف دانش مديريتي و عدم شناخت مسايل روز است. مدير توانااز زمان خود جلوتر و بر آخرين تحولات سياسي واقتصادي زمان خود اشراف بديهي دارد است، مديري كه بينش و توان كافي براي تجزيه و تحليل مسايل ومشكلات روز جهاني و پيرامون خود را نداشته لطمات باشد، سنگيني بر پيكره تنومند اقتصاد كشور واردمي كند. وي مي افزايد: بايد بحث هاي مربوط به مسايل كلان اقتصاد كشور از جمله همين صادرات و واردات رابه صورت موضوعات اساسي در مراكز آموزش عالي ودانشگاهها مطرح كرد تا از طريق تعاطي انديشه ها به شناخت لازم برسيم و دانشجويان ما با طرح ها و مسايل ملي كشور آشنايي كافي پيدا كنند و فردا در عرصه هاي مسئوليت با آگاهي و اشراف و تعهد لازم عهده دار امور شوند. ش -پ كارشناس رشته تاسيسات مي گويد: در كتابتكاپوي جهاني از قول ژرژ كلمانسو نظريه پردازاقتصادي آمده است كه از اين پس براي ملت ها يك قطره نفت، ارزش يك قطره خون را دارد. اين ماده حياتي اكنون يكي از مهم ترين بخش صادرات ما راتشكيل مي دهد اما در حالي كه تراست هاي بزرگ اقتصادي در غرب براساس يك توطئه مشترك سعي دارند بهاي نفت را در پايين ترين سطح خودنگهدارند و اقتصاد كشورهاي صادركننده نفت رادچار آسيبهاي جدي سازند، اين كشورها بايد باروي آوري به صادرات كالاهاي غيرنفتي بخصوص توليدات ممتاز و مرغوب صنعتي و صنايع دستي حتي در صورت لزوم از ميزان توليد و صدور ماده ارزشمند نفت بكاهند و آن را براي نسل هاي آينده نگهدارند مگر امريكا و انگلستان بخش اعظم نفت هاي وارداتي از خاورميانه را اكنون براي آينده ذخيره؟ نكرده اند شايد خيلي سريع نتوانيم به اين هدف برسيم، اما اگر برنامه هاي صادرات وواردات خود را بهبود بخشيم. كيفيت توليدات صنعتي و صنايع دستي خود را افزايش بدهيم، براي ميوه و خشكبارمان، بسته بندي مناسب ارائه كنيم واز همه مهم تر صنعت فرش ايران را براساس سياست هاي اصولي و با بهره گيري از نظرات وتخصص هاي كارشناسان دلسوز فرش به موقعيت ارزشمند گذشته سوق دهيم، مي توانيم به اندازه اي كه لازم است نفت را استخراج و صادر كنيم و كنترل مقدار صدور نفت تحت اختيار خودمان باشد. وي مي افزايد: به گفته كارشناسان اقتصاد 2 كليد اصلي دارد يكي انرژي و ديگري سرمايه. ما بايد سعي كنيم نه انرژي را ارزان بفروشيم و نه سرمايه را گران بدست بياوريم. م - هرمزي از فعالان عرصه صادرات و واردات كشور، در مورد وضعيت كنوني صادرات و واردات كشور مي گويد: تصميمات تازه دولت و مجلس براي حمايت از صادركنندگان اقدام ارزنده اي است، اما بايد توجه داشت، كه تجربه هاي تلخ گذشته كه منجربه توقف صادرات كالاهاي غيرنفتي شد، تكرار نگردد.