Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761127-39603S1

Date of Document: 1998-02-16

درخواست وزير كار از تشكل هاي كارگري براي ارائه طرح هاي اشتغال زا حسين كمالي وزير كار و امور اجتماعي روز شنبه در ديدار با جمعي از نمايندگان كارگران از تشكل هاي كارگري خواست براي ايجاد فرصت هاي جديد شغلي طرح ارائه كنند. وي گفت: اين اقدام علاوه بر اينكه ميزان بيكاري راكاهش مي دهد، قدرت چانه زني صنفي كارگران شاغل را براي كسب حقوق بيشتر، افزايش خواهد داد. وي افزود: لازم است تشكل هاي كارگري تلاش خود را براي آشنا كردن كارگران با حقوق و وظايف قانوني مربوط به آنان، افزايش دهند.