Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761126-39556S1

Date of Document: 1998-02-15

دقت كنيد! باز هم مواد آتش زا كشف سه كارگاه توليد مواد آتش زا در همدان هشداري است به همه خانواده ها در سراسر كشور كه مراقبت كنند فرزندانشان با مواد آتش زابازي نكنند و حادثه نيافرينند. در سالهاي گذشته، بويژه در روزهاي منتهي به نوروز صدها حادثه رخ داد كه تاسف بار بود و خانواده ها را به عزا نشاند، خانه ها را ويران كرد و خسارات مالي فراواني برجاي گذارد. فروش وسايل آتش بازي درهرنقطه اي از شهرها و روستاها بايد متوقف شود و اين توقف در مرحله نخست بايد با تدبير مادرها و پدرها عملي شود، زيرا ترقه و موادآتش زا، اگر خريدار نداشته عرضه باشد، نخواهد شد. نيروي انتظامي طبق معمول در اين زمينه به وظايف خود عمل مي كند و راه پيشگيري از حوادث را تا آن جا كه ممكن است خواهد بست، اما اين كافي نيست. خانواده ها هم بايد هوشيار باشند و جلو حوادث ناگزير را بگيرند و جان و مال خود وفرزندان شان را نجات دهند. بهترين تجربه، تجربه ديگران است كه زيانش را ديدند و از كرده پشيمان شدند...