Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761126-39525S1

Date of Document: 1998-02-15

سرنخهاي به دست آمده از تابش مرموز كيهاني واحد رسانه هاي خارجي: دانشمندان درگردهمايي اخير انجمن اخترشناسي امريكا كه در واشنگتن برگزار شد، اعلام كردند تابش عجيبي را شناسايي كرده اند كه در سراسر عالم وجود دارد و ممكن است مطالبي را درباره پيدايش ستارگان و سيارات روشن سازد. به گزارش تلويزيون سي. ان. ان، اين تابش مرموز كه در طول موج فرو سرخ است، با چشم غيرمسلح ديده نمي شود. و ناشي از ذرات غباري است كه بر اثر تابش ستارگان در فضا گرم شده اند. همين باعث مي شود دانشمندان درباره ستارگاني كه اصلا از آنها اطلاعي نداشتند، سرنخهايي به دست آورند. اين تابش همچنين روشن مي كند كه همه ستارگان عالم، چه مقدار انرژي آزادكرده اند، بنابراين، شواهدي را درباره تكوين ستارگان بعد از انفجار آغازين جهان در اختيار مي گذارد.