Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761125-39490S1

Date of Document: 1998-02-14

بسيج نيروهاي شهرداري براي جلوگيري از بروز مشكل در رفت و آمد شهروندان با شروع ريزش برف و باران از روز سه شنبه گذشته در شهر تهران، همه نيروهاي خدماتي شهرداري كه در آماده باش صددرصد بودند براي جلوگيري از بروز مشكلات احتمالي در عبور و مرور شهروندان در سطح شهر و همچنين پيشگيري از خطرات احتمالي ناشي از نزولات آسماني با كليه تجهيزات مورد نياز به برف روبي معابر و ارائه خدمات موردنياز به شهروندان پرداختند. در مناطق شمالي و شمال شرقي و شمال غربي شهر تهران به علت ريزش برف سنگين، كمك رساني در سطح گسترده تري صورت گرفت. به طوري كه در نواحي شمالي تهران تعداد 37 دستگاه گريدر و لودر 83 دستگاه كاميون و 15 دستگاه پمپ 32 دستگاه اره برقي 82 دستگاه نيسان و 45 دستگاه خودروهاي ديگر ونفر 2249 نيروي خدماتي مشغول امدادرساني بودند. همچنين در شمال شرقي نيزتعداد 22 دستگاه لودر و گريدر همراه با 70 دستگاه كاميون و 150 دستگاه نيسان و 2000 كارگر به فعاليت پرداختند در شمال غرب تهران نيز 25 دستگاه لودر و گريدر و 28 دستگاه كاميون 39 دستگاه نيسان و 1476 نفر نيروي خدماتي به امدادرساني و برف روبي شبانه روزي پرداختند. گانه 20مناطق شهرداري تا اطلاع ثانوي در آماده باش كامل بسر خواهند برد. در حال حاضر در كل مناطق تهران تعداد 6385 نفر نيروي انساني و 304 دستگاه كاميون و 145 دستگاه لودر و گريدر و 422 دستگاه نيسان همراه با ديگر تجهيزات لازم ارائه خدمات مورد نياز در ارتباط با موارد فوق را در سطح شهر برعهده دارند. در سه روز گذشته فقط در منطقه 3 تهران هزار و 100 تن ماسه و نمك در سطح خيابان ها و گذرگاهها پراكنده شد.