Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761125-39452S1

Date of Document: 1998-02-14

ارزش هاي انساني در سينماي ايران گفت و گو باشيام بنه گال كارگردان هندي اشاره شيام بنه گال، كارگردان هندي، يكي از ميهمانان شانزدهمين جشنواره بين المللي فيلم فجر بود. به اعتقاد او كه از دوستداران سينماي ملي ايران كارگردانان است، مطرح ايراني، در فيلم هاي خود ارزش هاي عميق انساني را از دريچه اصالت و سنت ايراني مي نگرند. با اين فيلم ساز هندي گفتگويي انجام داده ايم كه مي خوانيد: وقتي به هتل لاله رسيديم شيام بنه گال فيلم زير درختان زيتون (عباس كيارستمي ) را در يكي از غرفه هاي بازار فيلم به تماشا نشسته بود، منتظر ماندم تا فيلم تمام شود. تقاضايم را كه مطرح كردم با روي خوش پذيرفت و با لبخندي كه به صحبت تشويقم مي كرد، روبه رويم نشست. گفتگويي بي تكلف و آرام را آغاز كرديم: o آقاي بنه گال، ديدم كه مشغول تماشاي يكي از فيلم هاي كيارستمي بوديد، سينماي كيارستمي را چطور؟ مي بينيد به آن؟ علاقه منديد كارهاي كيارستمي را دوست دارم، چون در بررسي اصالت و عمق احساس حساسيت آدم ها، ويژه اي دارد. او در فيلم هايش نگاهي عميق به انسانها دارد. o پس او را به عنوان فيلمسازي حساس مي شناسيد. به نظر شما سينماي او از اصالت ايران و ايراني هم نشاني دارد يا در فيلمهايش تنها انسان محور است، انساني كه جهان وطن؟ است اصالت ايراني در آثار كيارستمي مشهود است، همانطور كه در فيلم هاي مخملباف يامجيدي وبيضايي مشهود است. اينها ابعاد خاص انساني را ازدريچه فرهنگ ايراني مي نگرند. به نظر من فرهنگ مهمترين محور است، اگر بي هويت بي ريشه، و كلي و عمومي فيلم بسازيم، نمي توانيم جهاني شويم. اين فرهنگ است كه به هنر اصالت و هويت مي بخشد. o آيا فيلم هاي كيارستمي در هند اكران مي شوند و او در هند طرفدار ؟ دارد خير، در هند نمايش داده نشده اند. شايد در گذشته هاي دور، در جشنواره هاي هند، فيلم هايي مثل روسري آبي (بني اعتماد )كيسه برنج، (طالبي )ليلا (مهرجويي )، و... به نمايش درآمده اند و من حالا درصددم به نماينده اي از كمپاني NFDC از هندبراي خريد فيلم به ايران آمده است، توصيه كنم حتما آثار كيارستمي را بخرد. o به فيلم ليلا اشاره كرديد، زن ايراني و جايگاه او را در اين فيلم ؟ چطورديديد بسيار متضاد، البته مرا مي بخشيد اگر خيلي رك و بي رودربايستي صحبت اما مي كنم، واقعا عجيب است. حضور زن در جامعه امروزي از يك طرف، سنتهايي كه گريبان او را مي گيرند از سوي ديگر و... o محض اطلاع به شما مي گويم، غالب زن هاي ايراني، رفتارليلا را بسيار غيرواقعي مي دانند و آن را به شدت نفي مي كنند. درست است، ارائه واقعيت ها گاهي با عكس العمل مواجه مي شود. مشكلات جامعه سنتي ديروز در جامعه مدرن امروز ايجاد مشكل مي كند. در هند هم ما با اين مشكل روبه رو هستيم. اين مشكلات از برخورد پيشرفت جوامع امروزي با سنت هاي قديمي ايجاد مي شوند. ليلا مشكلي را مطرح كرد بدون اينكه پاسخي به آن بدهد. و اين يعني اينكه نصف راه را رفته است. به نظر مطرح نكردن مشكلات و حذف صورت مسئله، ناسالم ترين طريق مواجهه با مشكل است. مشكل را به شكل واقعي، عريان و برجسته بيان كردن، كمك بزرگي است به حل آن. همانطور كه مي دانيد به سمت تمدن و شهرنشيني مي رويم، خانواده هاي گسترده روستايي هم كم كم به خانواده هاي هسته اي تبديل مي شوند كه ازحمايتهاي كمتري برخوردارند، پس براي ماندن بايد با مشكلاتشان بجنگند. من هم درمورد زني كه دزديده مي شود، فيلم ساخته ام. او پس از مدتي عنصر وجودي خود را پيدامي كند و نمي خواهد مثل سابق زندگي كند. اين فيلم، فيلم موفقي بود، اما زن ها هميشه از آن متنفر بودند. o آخرين بار كه به ايران آمديد، كي؟ بود آخرين بار سال 1967 بود كه آمدم آن هم به طور گذري. o ايران را مطابق با آن تصويري ديديد كه در ذهنتان؟ داشتيد چون من مجبور نيستم تصويري را كه رسانه هاي آمريكايي و اروپايي از ايران مي سازند باور كنم تصويري واقعي از آن در ذهن داشتم. من 20 سال است كه مداوم وقايع و اتفاقات ايران را دنبال مي كنم و آنچه را كه انتظار داشتم، يافتم. از سوي ديگر اشتراكاتي كه بين هند و ايران وجود دارد، باعث مي شود تا غريبه و ناآشنا نباشيم. اصالت معنوي كه در شخصيت ايراني ها هست، در هندي ها هم هست. ما در طول قرن ها از ايرانيها، زياد مايه گرفته ايم. مثلا زبانمان اردو كه شبيه فارسي است. در طرح ها، نقش ها و... هم مشتركات زياد داريم. o از همكاري و همراهي شما متشكرم.