Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761123-39438S1

Date of Document: 1998-02-12

رئيس جمهوري در ديدار سفيران كشورهاي خارجي مقيم تهران: انقلاب ايران خواستار صلح و تشنج زدايي است سرويس سياسي: انقلاب اسلامي ايران انقلابي تمدن آفرين و فرهنگ ساز بود. آقاي سيدمحمد خاتمي رئيس جمهوري در ديدار سفيران كشورهاي خارجي مقيم تهران با بيان اين نكته اضافه كرد: عمر نوزده ساله انقلاب اسلامي اگر چه در مقايسه با تاريخ چند هزارساله ملت ما و درمقايسه با تاريخ چندين ده هزارساله بشر بر روي زمين مدت بسيار كوتاهي است اما اين 19 سال براي ما تاريخي سرشار از حوادث تلخ و شيرين و رويدادهاي تعيين كننده در سرنوشت ما بوده است. آقاي خاتمي سرنگوني رژيم وابسته به بيگانه و بيگانه با منافع ملت خود رابه عنوان يكي از رويدادهاي مهم انقلاب اسلامي ياد كرد. وي افزود: ملت ايران درسالهاي اوليه انقلاب خود سهمناك ترين توفان تروريسم را از سرگذراند و فكر نمي كنم درتاريخ، هيچ ملتي نظير ملت ايران تاوان استقلال خواهي و خواسته هاي منطقي خود را با امواج ترور داده باشد ومتاسفانه اين تروريستها امروز آزادانه عليه منافع ملت و كشور خود در برخي كشورها فعاليتي مخرب دارند. وي گفت: ملت ما دراين مدت انواع سختگيريها فشارها، و تحريمها را تجربه كرده كه آخرين آنها سياست مهار دوجانبه و نيز قانون داماتو عليه جمهوري اسلامي ايران است. رئيس جمهوري تبليغات ناجوانمردانه رسانه هاي گروهي وابسته به استكبار را در ارائه تصويري زشت از چهره جمهوري اسلامي ايران مورد نكوهش قرارداد و گفت: بي ترديد ملتها و فرهنگهاباهم اختلاف نظر دارند و حق ملتها و اديان است كه نسبت به يكديگر نگاهي انتقادي داشته باشند اما تبليغات دروغين وزشت جلوه دادن ديني كه بشر را به استقلال آزادي، و تكيه برارزشهاي انساني فرا مي خواند امري متفاوت است. آقاي خاتمي گفت: دراين تبليغات دروغين چهره اسلام دموكراتيك انقلابي، و سازگار با حقوق انسانهاو زنان و نه اسلام ارتجاعي و واپسگرا زشت جلوه داده مي شود و ما دراين مدت با چنين موجي روبرو بوده ايم. آقاي خاتمي گفت: انقلاب ما تجربه تازه اي هم براي ملت ما و هم براي جهانيان است. تجربه توام كردن دينداري با زندگي خوب دنيوي و اين كه انسان مي تواند معنويت را همراه با برخورداري از زندگي خوب دنيوي داشته باشد اين تجربه گرانسنگ انقلاب ماست كه دنياي خوب را با معنويت و آزادي را با اخلاق مي طلبد. رئيس جمهوري گفت: انقلاب ما فرصت مناسبي را بويژه براي زنان و جوانان ايجاد كرد كه به عنوان نمونه قابل توجه، حضور فعال زنان و جوانان را درانتخابات اخير مي توان يافت. وي با اشاره به اين كه يكي از مشكلات دنياي مدرن سستي بنيان خانواده و تناقض رشد زنان با حضور آنان درصحنه هاي اجتماعي است گفت جمهوري اسلامي تجربه نويني را براي حل اين تناقض يافته است كه زنان بتوانند باحضور درصحنه هاي مختلف رشد خود را داشته باشند بي آنكه اساس خانواده متزلزل شود. آقاي خاتمي خطاب به سفيران كشورهاي خارجي ديدگاههاي ايران را درموردمسايل بين المللي، صلح و ثبات منطقه و برخي از كانونهاي بحران برشمرد وگفت: انقلاب ما خواستار صلح و تشنج زدايي است و اين تعارف و مجامله نيست بلكه اصل اعتقادي و منطقي و سازگار با انقلاب و سازگار باهويت مدني ماست. وي گفت: ملت ما خواستار ايجاد رابطه براساس احترام متقابل وبراساس منافع با همه جهانيان است و البته ما ملت عزيز و سربلندي هستيم و توقع داريم ديگراني كه مي خواهند با ما رابطه داشته باشند توقع نداشته باشند كه از استقلال و عزت خود دست برداريم. خاتمي گفت: اصل تشنج زدايي و صلح بين المللي، اصلي جدي است و نظام ديپلماسي ما براين اساس فعال بوده و فعال تر خواهد شد و در عرصه فكري، فرهنگي پيشنهاد گفت وگو ميان تمدن ها و فرهنگها را به جاي برخورد با آنها مي كنيم. وي گفت: ما تصميم گرفته ايم با اين تفكر و پيام وارد قرن بيست و يكم شويم. ملت بزرگ ايران اين ظرفيت رادارد كه دراين تجربه به لطف خداموفق شود اما براي اين كه درجامعه جهاني صلح و ثبات برجنگ و ستيز چيره شودانسان بايد ديدگاه خود را عوض كند. رئيس جمهوري خطاب به سفيران مقيم ايران گفت: بياييد دست به دست هم بدهيم و سياست را درخدمت فرهنگ درآوريم و بياييم درقرن آينده با زبان فرهنگ سخن بگوييم و صلح و آرامش را براي همه جهانيان بخواهيم. آقاي خاتمي با اشاره به اوضاع بحراني منطقه گفت: درمنطقه ما وضع خوبي حاكم نيست وهمه ما شاهد تهديدات عليه عراق هستيم و ما مطمئنيم كه عراق حتمابايد خود را با ضوابط بين المللي تطبيق دهد ولي حمله به عراق براي ماقابل قبول نيست چرا كه دود اين حمله به چشم مردم مظلوم عراق مي رود وتماميت و حاكميت عراق براي ما محترم است. رئيس جمهوري ابراز اميدواري كرد كه كساني كه قصد حمله به عراق رادارند به خود آيند و يك بار به خواست وجدان طرفدار محرومين گوش فرادهند تا فاجعه اي رخ ندهد. وي بااشاره به ادامه اشغال سرزمين فلسطين توسط رژيم صهيونيستي وآوارگي ميليونها نفر از مردم مظلوم فلسطين افزود: آوارگي ميليونها انسان بي پناه، زخم كهنه و دردآوري است كه روند فعاليتهاي بين المللي با كمال تاسف به سمت التيام اين زخم و بحران نيست و رژيم اشغالگر قدس با تروريسم دولتي خود امن و آرامش را برهم زده است. آقاي خاتمي حضور ناوگانهاي بيگانه را درخليج فارس توهيني به ملتهاي منطقه خواند و تاكيد كرد: ملتهاي منطقه رشيدند و قادرند امنيت اين منطقه را حفظ كنند. رئيس جمهوري با اشاره به ادامه جنگ داخلي درافغانستان گفت: افغانستان اوضاع رقت باري را مي گذراند و ملت مظلوم تحت فشار جنگ داخلي روزهاي بدي را مي گذراند كه متاسفانه حادثه زلزله به اين دردها افزوده است و درالجزاير عدم امنيت مردم كوچه و بازار، نگراني خيرخواهان را موجب شده است. قبل از سخنان رئيس جمهوري دكتر كمال خرازي وزير امور خارجه در سخناني بااشاره به پيروزي انقلاب اسلامي و احياي غرور ملي ملت ايران خاطرنشان ساخت: ملت ايران در دودهه گذشته فداكاريها وايثارگريهاي زيادي در عرصه هاي مختلف ازخودنشان داده و كاستي ها و سختيهاي زيادي را تحمل و تضييقات و فشارها وتجاوزات خارجي را دفع كرده است و اين مصايب و مرارتها هم اكنون به ثمر نشسته و فصل جديدي از حيات سياسي، اقتصادي و فرهنگي را پيش رو دارد. احمدالحسن سفير سوريه درتهران نيز به عنوان مقدم السفرا ضمن عرض تبريك نوزدهمين سالگرد انقلاب اسلامي ابراز اميدواري كرد كه ملت ايران در صحنه هاي مختلف موفقيتهاي بيشتري كسب كند.