Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761123-39435S1

Date of Document: 1998-02-12

ديروز، روز ديگري بود ديروز، وقتي انبوه شهروندان تهراني از حوالي خيابان كارگر به سوي ميدان هاي انقلاب و آزادي مي رفتند، در مقابل ماموران زحمتكش شهرداري كه با شاخه هاي گل بدرقه شان مي كردند، ايستادند و با غنچه هاي شكفته لبخندهاشان از آنان قدرداني كردند. ديروز، در دل سرماي سوزناك زمستان و در حالي كه برف مي باريد گل هاي محبت مردم شكفته بود. ديروز، روز ديگري بود. به گزارش خبرگزاري جمهوري اسلامي، كاركنان شهرداري صبح ديروز از نخستين ساعات بامداد، با پاشيدن نمك و شن و استفاده از ماشينهاي برف روب تلاش كردند كه خيابان ها و معابر را براي آمد و شد و حضور گسترده مردم در راهپيمايي 22 بهمن آماده كنند. برودت هوا در تهران صبح ديروز به 5 درجه زير صفر رسيد.