Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761123-39433S1

Date of Document: 1998-02-12

دقت در توليد يا واردات خودرو كاهش آلودگي را به دنبال دارد بار ديگر داستان خودروهاي دودزا - بخش آخر نمايندگي هاي مجاز يا تعميرگاه هاي مستقل خودرو در سراسر كشور همگي ازآموزشهاي لازم حرفه اي بي بهره اند همه ما كمابيش، دودي را كه از زير بيشترپيكان ها، به ويژه تاكسي ها بيرون مي آيد ديده ايم. اين دود ناشي از كمپرس موتور است كه در همه اتوموبيل ها به داخل كاربوراتور هدايت مي شود تا بسوزد ولي در پيكان به خاطر كمپرس بيش ازحد و نداشتن مرغوبيت قطعات سازنده موتور، به حدي است كه رانندگان با تجربه دريافته اند كه به سرعت باعث خرابي كاربوراتور پيكان مي شود و به همين دليل با لوله آن را به زير موتور هدايت مي كنند تا در ريه همشهريان تهراني و شهرستاني بازيافت شود. مسئولان محترم در طي يكي دو سال اخير هميشه هشدار داده اند كه به زودي مصرف داخلي نفت با بنزين توليد كشور تراز خواهد شد و ما را از صادرات آن محروم خواهد كرد. يك بررسي ساده نشان مي دهد كه توليد اتوموبيل نامرغوب پيكان علت عمده چنين روند منفي است. كافي است تا مصرف بنزين اين خودرو در 100 كيلومتر را حتي با مصرف اتوموبيل هاي كره اي كه داراي كيفيت چنداني نيستند مقايسه كنيم تا به اين حقيقت كه پيكان از تمامي خودروهاي هم رده خود پرمصرف تر است جاي برسيم تعجبي هم ندارد چون اين تكنولوژي متعلق به 30 سال پيش است. آيا همان طور كه ما اتوموبيل هاي كره اي را وارد مي كنيم مي توانيم كشوري را پيدا كنيم كه بخواهد پيكان وارد؟ كند در اين رابطه بايد: ـ 1توليد اين اتوموبيل هر چه زودتر متوقف شود و به جاي آن كل ظرفيت كارخانه به توليدات ديگري مانند پژو اختصاص يابد. مسئولان ايران خودرو وعده داده اند كه به زودي توليد پيكان به طوركلي متوقف خواهد شد و از همين رو نيزخودرو تازه اي را طراحي كرده اند كه همراه با افزايش توليد پژو جايگزين پيكان خواهد شد كه در صورت عملي شدن آن، گام مهمي در كاهش آلودگي هوا وكاهش مصرف بنزين در كشور برداشته خواهد شد. اين اقدام تنها منافع كارخانه را دربر ندارد بلكه به سود همه مردم و كشور است و بايد از آن حمايت شود. ـ 2عيب باك بنزين همه پيكان هاي موجود توسط كارخانه به سرعت بر طرف شودو طي برنامه زمان بندي در مورد تمامي اين اتوموبيل ها اعمال شود. ـ 3قطعات مرغوب براي اين اتوموبيل ها سفارش شده و براي تعميرات اساسي دردسترس دارندگان آنها قرار گيرد. ـ 4در صورتي كه كيت ارائه شده واقعا از آلودگي هوا مي كاهد نصب آن روي تمامي خودروهاي پيكان اجباري شود و دركارخانه روي اتوموبيل هاي نو نصبشوند. ـ 5اتوموبيل هاي پيكان هر سه ماه يك بار بازرسي فني شوند. ـ 6وزارت كشور به ماموران نيروي انتظامي يا راهنمائي و رانندگي اختيار دهد در صورت مشاهده دودزائي، خودرو را متوقف كنند و با دادن يك مهلت حداكثر يك ماهه، از رانندگان آنها بخواهند كه مورد را رفع كنند و به مراكز راهنمائي و رانندگي رفع عيب را گزارش در دهند غير اين صورت، در مشاهده بعدي به آنان جريمه سنگيني تعلق گيرد. ـ 7معاينه فني خودروها صرفنظر از اين كه به داخل محدوده شهر مي آيند يا نه به صورت اجباري و رايگان هر سه ماه يا شش ماه يكبار انجام گيرد. اين معاينه جامع فني نبايد فقط در مورد دودزائي اين خودروها انجام گيرد بلكه در ارتباط با كليه سيستم هاي ايمني مانند ترمز، فرمان، كلاچ، چراغها و لاستيك ها باشد. دومين خودروي ساخت داخل رنو 5 است كه لازم است براي احتراق بد ودود كردن مزمن آنها نيز باهمكاري شركت فرانسوي رنو اقدامات لازم به عمل آيد. نگارنده تاكنون موفق نشده تعميرگاه معتبري اعم از مجاز يا متفرقه را براي از بين بردن دودزائي اتوموبيل رنو 5 خود بيابد. آخرين نكته اي كه يك تعميرگاه مجاز سايپادر اين زمينه اظهار داشت اين بود كه كاربوراتور اين اتومبيل از نوع نامرغوب و غيرفرانسوي انتخاب شده و در صورت تعويض آن با نوع اصلي فرانسوي، دود اتوموبيل بر طرف خواهد شد. با اين وصف بايد گفت كه چشم وزارت صنايع و وزارت بازرگاني روشن. نكته قابل توجه در اينجا اين است كه نمايندگي هاي مجازيا تعميرگاه هاي مستقل در سراسر كشور همگي از آموزشهاي لازم حرفه اي بي بهره اند. لازم است ارگان صلاحيت داري مانند وزارت كار، براي صدور پروانه و برگزاري دوره هاي تخصصي تعميرات انواع اتوموبيل هاو اطمينان از شركت موفقيت آميز تعميركاران در آن دوره ها اقدام كند. زيرا با وضعيت فعلي تعميرات اتوموبيل در كشور از وضعيت نابساماني برخوردار است. اين امر، باعث سردرگمي، بالا رفتن هزينه و عدم اطمينان دارندگان اتوموبيل شده و خود به خود باعث صرف نظر رانندگان از تنظيم موتور است. زيرا همگي ترس از آن دارند كه به جاي انجام تنظيم موتور با وضعي بدتر از گذشته و با هزينه گزافي مواجه شوند. اتوموبيل هاي ساخت خارج اين نوع اتوموبيل ها همگي داراي استانداردهاي بهتري نسبت به اتوموبيل هاي داخلي هستند كه به همان ترتيب دودزائي آنها كم تر است. البته به نظر مي رسد پژو و پاترول ساخت ايران در اين مورد استثنا هستند و از اتوموبيل هاي كره اي بهتر باشند. در مورد اتوموبيل هاي خارجي، نكته ديگري نيز لازم به ذكر است. به خاطر رعايت استانداردهاي جهاني، كار ما در مواجهه با اين قبيل واردات آسان تر است. همان طور كه شايد برخي از اهل فن بدانند، ايالت كاليفرنيا در آمريكا و بخصوص در شهرهاي لوس آنجلس و سانفرانسيسكو سالها است كه از آلودگي هوا رنج مي برند. البته نبايد مشكل آنها را با ما مقايسه كرد زيرا همانطور كه اشاره شد بي مبالاتي صرف و بي توجهي دست اندركاران باعث آلودگي هواي تهران است ولي در آنجا آلودگي هواعلل ديگري به دارد هر حال صرفنظر از علت، دولت كاليفرنيا استاندارد خاصي به نام Control Emission California تهيه كرده است كه سازندگان خودرو را ملزم مي سازد كه تمام خودروهائي را كه به مقصد كاليفرنيا حمل مي شوند طبق آن استاندارد توليد كنند. اين براي استاندارد، همه سازندگان خودرو در جهان مفهوم است و سال ها است طبق آن سرگرم توليد هستند. بسيار ساده خواهد بود كه واردكنندگان خودرو (حتي كارخانه هاي داخلي مانند دوو در كرمان و كارخانه هاي پاترول و پژو ) ملزم شوند تمام توليدات مربوط به ايران خودرو را طبق اين استاندارد توليد كنند وگرنه گمركات كشور از ترخيص آنها جلوگيري به عمل آورند. پس در اين رابطه بايد: - 1 كليه خودروهاي خارجي و مونتاژداخل با استانداردهاي مشخص پذيرفته شده توسط شوراي عالي ترافيك سفارش شوند و در غير اين صورت حق ورود به ايران از آنها سلب شود (اين امر در مورد پيكان عملي نيست. ) ـ 2قطعات مرغوب براي اين اتوموبيل ها سفارش داده شود و براي تعميرات اساسي در دسترس دارندگان آنها قرار گيرد. نوشته نادر شيخ يزدي